Достовірний факт

Доктор М. К. Моді, піонер масової очної хірургії в Індії, з 1943 року робить до 833 операцій за день із приводу катаракти. До січня 1987 року він зробив 564 834 таких операцій.

РОЛЬ КОМПРЕСІЙНОЇ СОНОЕЛАСТОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Гульчій М. В., Сердюк В. О., Олійник О. Б., Цимбалюк С. М.

Київський міський клінічний ендокринологічний центр

Вузли щитоподібної залози являють собою важливу діагностичну проблему. Де­які діагностичні критерії можуть виступати предикторами злоякісного процесу (гіпоехогенність, нерівність контуру, мікрокальцинати, вертикальна орієнтація та ін.) та вони чи самостійно чи в комбінації не сягають достатньої чутливості та спе­цифічності (CappelliC, CastellanoM, PirolaI, etal., 2007; FratesMC, BensonCB, CharboneauJW, etal., 2005; KimJY, LeeCH, KimSY, etal., 2008; MoonWJ, JungSL, LeeJH, etal., 2008) . ТАПБ під контролем УЗД з наступним цитологічним дослідженням демонструє високу специфічність для злоякісних утворювань (60—98%). Проте ТАПБ не може бути виконано для всіх вузлових утворювань в зв'язку з їх широким розповсюдженням та невеликою часткою серед них злоякісних (до 5%) (YassaL, CibasES, BensonCB, etal., 2007; FalvoL, D_ErcoleC, SorrentiS, etal., 2003). В останні роки активно розробляється новий напрямок ультразвукової діагностики — соноеластографія. Основою методики компресійної соноеластографіі є оцінка відмінно­стей еластичних властивостей (пружності, здатності до стиснення та деформації) нормальних та патологічно змінених тканин.

Мета дослідження: вивчити діагностичну цінність компресійної соноеластографії для діагностики папілярного раку щитоподібної залози

Обстежено 113 вогнищевих утворень щитоподібної залози, розмірами від 7 до 48 мм. За морфологічною структурою папілярний рак виявлений у 45 випадках, ме­дулярний рак — 1, онкоцитарний рак 2, лімфома — 1, фолікулярна неоплазія — 10, вузловий зоб — 51, тиреоїдит де Кервена — 3. Ультразвукове дослідження та ком­пресійну соноеластографію проводили апаратом ToshibaAplioXGз мультичастот-

ним датчиком 5—14 мГц. Визначали розміри та сонографічні характеристики утво­рень в режимі сірої шкали, а також коефіцієнт деформації. Підозру на наявність папілярного раку встановлювали за наявності коефіцієнту деформації вище 4, а її відсутність — при показнику нижче 3. Результат дослідження з коефіцієнтом дефор­мації від 3 до 4 вважали сумнівним та при оцінці діагностичної значимості методу не враховували. В подальшому проводилася морфологічна верифікація утворення (цитолгічна або гістологічна). Для вивчення діагностичної цінності компресійної соноеластографії використовували показники чутливості, специфічності, точності, прогностичності позитивного та негативного результата.

При аналізі отриманних данних чутливість склала 88,2%, специфічність 86,0%, точність 86,9%, прогностичність позитивного результату 88,2% та прогностичність негативного результата 86,0%, що засвідчує високу діагностичну цінність методу.

Висновки

Компресійна соноеластографія є високоінформативним неінвазивним засобом діагностики папілярного раку щитоподібної залози, який дозволяє сформувати группу ризику серед вогнищевих її утворень для подальшого морфологічного дослідження. Метод може дозволити підвищити ефективність та зменшити собівартість діагностики папілярного раку серед пацієнтів з вогнищевою пато­логією щитоподібної залози.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

ісландський-мохСиноніми: Центрарія ісландська, лопастянка, ісландська лишайник, порезная трава, пармелія блукаюча,...
аралія-манчжурскаяСиноніми: Аралія висока, шип-дерево, чортове дерево.Дія: Збудливу, тонізуючу, загальнозміцнюючу,...
барвінок-малийОпис: Вічнозелена рослина, що має шнуровідноє кореневище довжиною до 70 см, що розвивається...