Достовірний факт

За життя людина вдихає до 18 кг пилу.

ВІЗУАЛЬНИЙ НЕЙРОМОНІТОРИНГ В ТИРЕОІДНОЇ ХІРУРГІЇ

Грубнік В. В., Парфентьєв Р. С., Кресюн М. С.

Одеський державний медичний університет, Одеська обласна клінічна лікарня

Кількість операції на щитоподібній залозі зростає з різних причин: росте кількість раку щитоподібної залози, кількість токсичного зобу. Зростає і кількість повторних операцій. В складних випадках зростає і вірогідність травми поворотних гортанних нервів, що може призвести до неприємних ускладнень. Розроблені мето­ди ідентифікації нервів, в тому числі фарбування, яке не є ефективним. Значно кращі результати показав нейромоніторінг із застосуванням нейростимулятора та спеціального прибору, який фіксує рухи голосових зв'язок при подразненні нервів. Недоліком методу є необхідність спеціального прибору для реєстрації рухів зв'язок та коштовних спеціальних одноразових інкубаційних трубок з датчиками.

Мета. Розробити новий більш зручний спосіб нейромоніторингу з метою іден­тифікації поворотних гортанних нервів.

За 2014 та початок 2015 роки в клініці нами виконано 214 операцій на щито­подібної залози, з них складні оперативні втручання, при яких ризик травми пово­ротних гортанних нервів був підвищеним склали 21. З них запущений рак з інвазією за межи залози — 8, рецидивний зоб — 10, токсичний зоб з компресією гортані — 3. У даних випадках ризик травми поворотного гортанного нерву був підвищений. Тому нами була застосована оригінальна методика ідентифікації пово­ротних гортанних нервів.

Принцип методу полягав в наступному: під час виконання загальної анестезії у гортань пацієнта вводять ларингеальну маску. У просвіті ларингеальної маски роз­міщують відеоендоскоп діаметром 4 мм (ми використовували холедохоскоп) безпо­середньо над голосовими зв'язками, з чіткою візуалізацією голосової щілини. Роз­починають операцію на щитовидній залозі за стандартною методикою. При досяг­ненні зони високого оперативного ризику травматизації зворотних гортанних нер­вів спочатку виконують їх анатомічну візуалізацію, далі анатомічна структура, іден­тифікована як зворотний гортанний нерв, підлягає електричному подразненню під дією електростимулятора, під час якої за допомогою відеоендоскопа отримують відеозображення голосової щілини (зображення може бути виведено на монітор комп'ютера та записано на ньому), на якому видно рух (чи відсутність руху, — якщо подразнюють інші анатомічні структури) відповідних голосових зв'язок, після чого виконують виділення зворотних гортанних нервів. Операцію завершують стандарт­но.

Під час операції за допомогою запропонованої методики нам вдалося у 12 пацієнтів ідентифікувати поворотні нерві з обох боків, в 9 випадках — тільки з од­ного боку. З початку виконувалась візуалізація всіх тяжистих структур, що підходять ззаду до щитоподібної залози. В 8 випадках нам вдалося провести візуальну іден­тифікацію поворотних нервів, що було підтверджено за допомогою нашого методу. В інших випадках тільки за допомогою нашого методу нам вдалося відрізнити нер­вову ткань від судини. В 3 пацієнтах ми не змогли провести достеменну іден­тифікацію нервів. Таким чином, з 21 хворого, у яких булла висока вірогідність по­шкодження поворотного гортанного нерву, запропонована методика у 19 хворих (90%) дозволила запобігти травматизацію нервових структур. В післяопераційному періоді нами спостерігався транзиторний парез поворотного гортанного нерву у 2 пацієнтів, всі вони оперовані з приводу інвазивного раку. У всіх з них в віддалено­му післяопераційному періоді наступило практичне повне відновлення функції. Період спостереження ще триває.

Новий спосіб нейромоніторингу поворотних гортанних нервів є ефективним, доступним та більш дешевим та інформативним, ніж існуючи аналоги.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...