Достовірний факт

Мозок людини добудовує зображення, яке передає око, так на сітківці ока є ділянка не чутлива до світла («сліпа пляма»).

БІЛІОПАНКРЕАТИЧНЕ ШУНТУВАННЯ ЗА SCOPINARO У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ

Усенко О. Ю., Лаврик А. С., Манойло М. В.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова
НАМН України, м. Київ

Морбідне ожиріння — один з провідних факторів передчасної смерті через асоційовані з ним патології. На жаль, не хірургічні методики (дієти, фізичні вправи, психотерапія) в більшості випадків не дають результату. В той самий час, баріатрич­на хірургія в теперішній час є реальним способом лікування ожиріння — зі знижен­ням маси тіла, зменшенням супутньої патології та зниженням смертності в цілому. Мальабсорбтивні баріатричні процедури можуть досягати ідеальних результатів, але з деякими компромісами.

За класичною методикою запропонованою Scopinaroбіліопанкреатичне шунту­вання (БПШ) складається з дистальної субтотальної резекції шлунка, пересіченні тонкої кишки на відстані 250см від ілеоцекального кута та анастомозування дис­тальної частини кишки з культею шлунка та створенні загальної петлі довжиною 50 см. Таким чином, БПШ забезпечує втрату ваги внаслідок комбінації рестрикції ( зменшення об'єму шлунка на 30—40%) та обмеження можливості всмоктування нутрієнтів (мальабсорбція).

Незважаючи на бажану втрату маси тіла та елімінацію супутньої патології, після­операційна недостатність в білках, мінералах та вітамінах притаманна мальабсорбтивним втручанням та потребує пожиттєвого додаткового прийому нутрієнтів для підтримання їх нормального рівня.

Крім того, у приблизно 10% хворих, що перенесли БПШ розвивається рефрактерна анемія, білкова мальнутріція та кісткова деменіралізація, не дивлячись на су­вору додаткову терапію.

На думку багатьох баріатричних хірургів, які виконують мальабсобтивні опе­рації — чим коротша загальна петля, тим більш виражена втрата маси тіла та вище рівень ускладнень та нутрітивний дефіцит.

76 пацієнтам БПШ виконано з 20О7 по 2013 роки в ДУ "НІХТ ім. О. О. Шалімова" НАМНУ. Ми модифікували класичну методику — виконували резекцію шлунку у ме­жах антрального відділу та збільшили загальну петлю до 80 — 85 см.

Всі пацієнти після операції отримували збагачену білками дієту, вітамінну та мінеральну підтримку.

Середній вік пацієнтів склав 42 роки. Розподіл на чоловіків/жінок — 26/50. Се­редній індекс маси тіла (ІМТ) у хворих складав 47 кг/м2 (38 — 63), супутня патологія: діабет II типу був доопераційно діагностований у 19 (25%) хворих, артеріальна гіпертензія (АГ) — у 16 (21%), гіперліпідемія (ГЛЕ) у 17 (22,4%) хворих. Середній строк спостереження склав 24 місяці. Обстеження пацієнтів (відсоток втрати маси тіла, нутрітивний статус, рівень супутньої патології та метаболічних порушень) про­водилось через 1,3,6 місяців до 2 років.

Зниження маси тіла спостерігалось в перший рік швидше, на протязі 2 року уповільнилось, та через 24 місяці ІМТ у хворих склав в середньому 32 кг/м2 (28 — 36). 2 випадки білкової недостатності (2,6%) у хворих при недотриманні рекомен­дованої дієти, обох пацієнтів було проліковано парентеральним харчуванням. По­вторні операції з приводу подовження загальної петлі жоден пацієнт не потребував.

Залізодефіцитна анемія була виявлена у 18 (23,6%) пацієнтів, не дивлячись на адекватний пероральний прийом препаратів заліза, в більшості випадків у молодих та фертильних жінок.

Ожиріння—асоційовані захворювання: у 17 з 19 пацієнтів (89%) з діабетом та у 11 з 16 (68%) з АГ нівелювались, та хворі припинили прийом препаратів після опе­рації. Рівень холестерину та тригліцеридів нормалізувалися у 100% пацієнтів через 1 рік після операції.

Найбільш частими ускладненнями після операції були явища гастростазу — 18 випадків (23%) та розвиток пептичної виразки гастроентероанастомозу — 9 (11,8%), які добре піддалися консервативному лікуванню, летальних випадків не бу­ло.

Висновки

БПШ — найбільш ефективне комбіноване баріатричне втручання, як з огляду на довготривале зниження надлишкової маси тіла, так і у сенсі позбавлення пацієнтів від супутньої ожирінню патології, включаючи діабет другого типу. Можливість хар­чуватися без обмежень після БПШ — є основною причиною, через яку пацієнти з ожирінням, після їх інформування, віддають перевагу мальабсорбтивній процедурі.

За рівнем післяопераційних ускладнень (гастростаз, пептична виразка) та ле­тальності воно співставиме з іншими баріатричними процедурами. Проте, воно мо­же призвести до серйозних нутрітивних та метаболічних порушень у віддаленому періоді, без адекватної підтримуючої та замісної терапії. Найбільш серйозним ус­кладненням мальабсорбтивних операцій є білкова недостатність, яка характери­зується анемією, набряками, астенією та гіпоальбумінемією. Наші результати пока­зують, що при збільшенні довжині ЗП до 80 — 85 см успішно нівелюються мета­болічні ускладнення, без погіршення загального ефекту втручання. А прийом вітамінів, мінералів, заліза та білкове забезпечення необхідно проводити пожиттєво для підтримання нормального метаболічного та нутрітивного статусу.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...