Достовірний факт

При одних пологах 22 квітня 1946 року в містечку Баккей, Бразилія, з'явилася на світ десятерня. До цього аналогічне повідомлення надходило з Іспанії і Китаю.

ЛАПАРОСКОПІЧНЕ ШЛУНКОВЕ ШУНТУВАННЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ ТА МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

Іоффе О. Ю., Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Кривопустов М. С., Тарасюк Т. В.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця м. Київ

В Європі показник розповсюдженості ожиріння складає 20— 30%, в Україні — 20,1%. Серед пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу у 80% хворих має місце над­лишкова вага або ожиріння. На сучасному етапі розвитку медицини, хірургічне ліку­вання морбідного ожиріння (МО), зокрема лапароскопічне шлункове шунтування (ЛШШ), є обґрунтованим ефективним методом лікування, що дозволяє досягти стійкого зниження маси тіла, корекції коморбідних станів, в першу чергу, ЦД 2 типу, артеріальної гіпертензії, дисліпідемії, сонного апное.

Мета роботи. Покращити результати хірургічного лікування хворих з морбідним ожирінням, метаболічним синдромом та цукровим діабетом 2 типу.

За період 2011—2014 роки було обстежено та проліковано 34 пацієнти з МО та ЦД 2 типу, яким було виконано ЛШШ. Серед них у 10 (29,4%) хворих з суперожирінням (IMT>50 кг/м2, ASAIII— IV клас) попередньо було встановлено внутрішньошлунковий балон (ВШБ) на 6 місяців, для зниження операційно—анес­тезіологічного ризику.

Повну ремісію ЦД 2 типу оцінювали згідно критеріїв, розроблених експертами AmericanDiabetesAssociation (ADA): рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) ? 6%, рівень глюкози натще < 5,5 ммоль/л (FG< 100 мг/дл) та відсутність активного фармакологічного лікування.

Період спостереження для всіх пацієнтів після ЛШШ становив 12 місяців.

В групі хворих через 6 місяців після встановлення ВШБ спостерігалося до­стовірне зменшення IMTз 65,9 ± 7,8 кг/м2 до 58,6 ± 7,2 кг/м2 (р < 0,05) та опе­раційно—анестезіологічного ризику за шкалою ASA— з IIIIVдо II класу. Середній показник IMT, а через 12 місяців після оперативного втручання зменшився з 48,2 ± 9,0 кг/м2 до 34,7 ± 8,8 кг/м2 (р < 0,001). Відсоток втрати маси тіла (%WL) становив 28,8 ± 6,2%, а відсоток втрати надлишкової маси тіла (%EWL) склав 63,3 ± 26,6%.Рівень глюкози в плазмі венозної крові натще знизився з 9,1 ± 1,8 ммоль/л до 5,5 ± 0,9 ммоль/л (р < 0,001). Показник глікозильованого гемоглобіну HbAlcзменшився з 7,8 ± 1,3% до 5,7 ± 0,8% (р < 0,001). Рівень С-пептиду за час спостереження знизився з 3,8 ± 2,0 до 2,1 ± 1,2 нг/мл (р < 0,001).

Проведений аналіз отриманих результатів лікування показав, що через 12 міс у 27(79,4%) пацієнтів спостерігається нормалізації рівня глюкози натще, а у 18 (52,9%) хворих згідно всіх критеріїв ADAспостерігається повна ремісія ЦЦ 2 типу.

Висновки

Застосування лапароскопічного шлункового шунтування у хворих з морбідним ожирінням та цукровим діабетом 2 типу впродовж 12 місяців після операції призво­дить до стійкого зменшення показника індексу маси тіла (р < 0,001), рівня глюкози в плазмі венозної крові натще (р < 0,001), глікозильованого гемоглобіну HbA1c(р < 0,001), С-пептиду (р < 0,001).

Лапароскопічне шлункове шунтування слід розглядати як операцію вибору при комплексному лікуванні порушень вуглеводного обміну у пацієнтів з метаболічним синдромом та цукровим діабетом 2 типу.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...