Достовірний факт

Щодня в людському організмі народжується до 100 мільярдів червоних кров'яних тілець.

ЛАПАРОСКОПІЧНА ГАСТРОПЛІКАЦІЯ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ

Гавриш Я. І., Лукавецький О. В., Кравчук В. І., Гавриш Р. Я.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна клінічна лікарня

Згідно із даними ВООЗ у 2014 році в 1,9 млрд. (39%) людей було виявлено надвагу, а у 600 млн. (13%) — встановлено морбідне ожиріння. Останнє давно є не тільки косметичною проблемою, а спричиняє важкі захворювання, серед яких серцево— судинні, цукровий діабет II типу, артропатії, безпліддя, рак та інші. У зв'язку з цим у світі за останні 10 років кількість виконаних баріатричних операцій зросла у 8 разів. Хоча ефект від успішних баріатричних операцій очевидний, проте кількість післяопераційних ускладнень не дають підстав до великого оптимізму. Серед опе­рацій, що успішно застосовуються в баріатричній хірургії є гастроплікація, лапароскопічний варіант якої є досить безпечним при виконанні, органозберігаючим та недорогим з економічної точки зору.

Ціллю нашої роботи було вивчити та проаналізувати віддалені результати після проведення лапароскопічної гастроплікації у пацієнтів із морбідним ожирінням в терміні від 1 до 5 років.

Ь листопада 2010 року до січня 2015 року було прооперовано 34 пацієнта із морбідним ожирінням. Серед них 10 чоловіків та 24 жінки. Вік пацієнтів від 21 до 65 років. IMTстановив від 36 до 70 кг/м2. Всі пацієнти до поступлення в хірургічний стаціонар проходили лікування під наглядом дієтолога не менше 6 місяців і за відсутності суттєвого ефекту та переконливому бажанні пацієнта нормалізувати ма­су тіла хірургічним шляхом були кваліфіковані для оперативного втручання.

Пацієнтам перед операцією та через кожні 6 місяців після операції проводили загально-клінічні обстеження, заміри обводу талії, верхньої третини стегна та пле­ча, спірографію, ЕКГ, УСГ, ФГДС, визначали у крові рівні лептину, холестерину, ліпопротеїдів низької, середньої та високої щільності, проводили консультацію ендо­кринолога, терапевта, судинного хірурга та інших спеціалістів при потребі. Пацієнтам для виключення цукрового діабету II типу до операції визначали рівні глюкози у крові та глікозильованого гемоглобіну. У всіх пацієнті було виконано лапароскопічну гастроплікацію в нашій модифікації.

Слід зазначити, що нами виявлені певні тендерні відмінності: у жінок переважа­ла підшкірна жирова клітковина, тоді як у чоловіків внутрішній жир. У всіх пацієнтів перед операцією ми спостерігали підвищений рівень лептину від 20 до 41 нг/мл, а у 31 (91,1%) пацієнта підвищення рівнів холестерину та тригліцеридів. Тривалість операції становила від 63 до 135 хвилин. У післяопераційному періоді не було ле­тальних випадків. В однієї пацієнтки на другий день після операції виникла ТЕЛА, хвора була успішно консервативно пролікована в умовах реанімаційного відділен­ня кардіохірургічного стаціонару. Протягом першого року після операції втрати надлишкової маси тіла складала 25-30%. Через 3 роки втрата надлишкової маси максимально була 80%, а в середньому 40-50%, що спостерігали у 20 (58%) хворих. Проте у 9 (26%) хворих через 3 роки після операції зменшення надлишкової ваги не перевищувало 10%. Через 1 рік рівень лептину в крові нормалізувався у 9 (26%) пацієнтів, у решти знизився від вихідного рівня. Через 12 місяців після операції у 27 (79,1%) пацієнтів наступила нормалізація рівнів холестерину та тригліцеридів. У 15 (44,1%) пацієнтів відзначено нормалізацію АТ протягом першого року при відмові від гіпотензивних препаратів.

Висновки

Лапароскопічна гастроплікація є достатньо ефективним, органозберігаючим та економічно недорогим методом хірургічного лікування морбідного ожиріння і в подальшому може ширше впроваджуватись в практичну діяльність.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...