Достовірний факт

За хвилину людина споживає більше 8 літрів повітря. Добре, що воно безкоштовне!

МОРФОЛОГІЯ ХРОНІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ НИРКОВОГО АЛОТРАНСПЛАНТАТА

Шелест В. В., Зограб'ян Р. О., Гомоляко І. В., Закордонець В. П.

Національний інститут хірургії та трансплантологіїї ім. О. О. Шалімова м. Київ

Важливе значення для підвищення довгострокового виживання ниркових алот­рансплантатів (НАТ) має своєчасна та точна діагностика його патології, яка дає можливість провести цілеспрямоване ефективне патогенетично обґрунтоване ліку­вання. В теперішній час морфологічне дослідження (прижиттєва пункційна біопсія) вважається "золотим стандартом" діагностики стану трансплантата як в ранньому, так і віддаленому посттрансплантаційному періодах, що дозволяє прово­дити з максимальною точністю прижиттєву диференційну діагностику, коригувати тактику лікування та контролювати морфологічні зміни в органі.

Мета. Визначити найбільш часті причини хронічної дисфункції ниркового трансплантата.

Нами було досліджено 60 прижиттєвих біоптатів НАТ. У всіх 60 пацієнтів мала місце хронічна дисфункція ниркового алотрансплантата (ХДНА), яка характеризу­валася рівнем креатиніну в плазмі крові від 0,18 до 0,45 ммоль/л (в середньому (0,24 ± 0,06) ммоль/л). Дисфункція НАТ була виявлена в термін від 12 міс. до 9 років (в се­редньому 3,2 років) після операції. ХДНА клінічно діагностувалася при поступовому неухильному зниженні функції НАТ, яке не могло бути пояснено іншими причина­ми (обструкція артерії або сечоводу). Пункцію трансплантованої нирки виконували під контролем ультразвуку. Адекватними вважалися біоптати, що містять 10 та більше клубочків та 2 артерії.

У 21 пацієнта (35%) з ХДНА за результатами морфологічного дослідження був встановлений діагноз хронічне відторгнення (ХВ).

При цьому виявлено:

—  подвійні контури гломерулярних капілярів, багатошаровість базальної мемб­рани перитубулярних капілярів виявили у всіх пацієнтів;

—  хронічну артеріопатію НАТ (фіброз інтими з її мононуклеарною інфільтрацією), проліферацію міофібробластів в інтимі констатовано у 13 із 21 (62,5%) пацієнтів, формування неоінтіми — у 8 (37,5%) випадках;

—  тубулоінтерстиціальні зміни констатовані у 16 (75,0%) пацієнтів: легкий інтерстиційний фіброз/канальцева атрофія (ІФ/КА) (менш 25,0% площі кіркової зони) у 2 (12,5%) пацієнтів, помірний ІФ/кА (26,0—50,0% площі кіркової зони) у 8 (50,0%), важкий ІФ/КА/втрата канальців (більше 50,0% площі кіркової зони) — у 2 (12,5%) пацієнтів.

Циклоспоринасоційована нефропатія HATбула діагностована нами у 17 (27,6%) пацієнтів з ХДНА. При цьому виявлені наступні зміни:

—  в канальцях (ізометрична вакуолізація з фокальним утворенням великих вакуолей, еозинофільні включення, мікрокальцифікація) — у 12 із 17 (71,4%) пацієнтів;

—  у судинах (нодулярні периферичні гіалінові депозити в аферентних ар­теріолах, тромботична мікроангіопатія, вакуолізація ендотеліоцитів, дегенеративні зміни середньої оболонки артерій, їх вакуолізація та некроз міоцитів артеріол) кон­статовано у 17 із 17 (100%) пацієнтів;

в інтерстиції (смугоподібний або дифузний фіброз) констатовано у 10 із 17 (57,1%) пацієнтів;

—  в клубочках (склероз або ішемічний колапс, гіперплазія юкстагломерулярного апарату) констатовано у 2 із 17 (71,4%) пацієнтів.

У 6 (10,3%) пацієнтів з ХДНА діагностований denovoгломерулонефрит. При цьо­му виявлено:

—   у 4 із 6 (66,7%) біопсій — мезангіокапілярний гломерулонефрит;

—  у 1 пацієнта (17,0%) швидкопрогресуючий гломерулонефрит з формуванням напівмісяців у 10 із 14 клубочків.

Хронічна нефропатія алотрансплантата (ХНА) виявлена нами у 16 хворих (26,7%).

Висновки

Таким чином, аналіз результатів морфологічних досліджень показав, що найбільш частою причиною ХДНА було ХВ (35%). ХНА — ІФ/КА без ознак будь— яких специфічних пошкоджень та циклоспоринасоційована нефропатія, як причи­ни ХДНА, зустрічалися з практично однаковою частотою (у 26,7% та 27,6% пацієнтів відповідно). Denovoнефрит констатований у 10,3% пацієнтів з ХДНА.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

каланхое-перистіДія: Протизапальну, бактерицидну, ранозагоювальну, кровоспинну.Опис: Рослина з коротким розгалуженим...
yalivets-opis-i-likuvalni-vlastivosti Ялівець: опис і лікувальні властивості Ялівець звичайний – це рослина, батьківщиною якого є все...
алтей-лікарськийДія: Пом'якшувальний, обволікаючий, протизапальну, знеболюючу, застосовується при кашлі, кашлюку,...