Достовірний факт

Час настання жіночого задовлення – від 10 до 20 хвилин. Чоловіки в середньому досить чотири хвилин

ЗМІНА ІМУНОСУПРЕССИВНОЇ ТЕРАПІЇЇ У ПАЦІЄНТІВ З ПІЗДНЄЙ ДІСФУНКЦІЄЮ НИРКОВОГО ТРАНСПЛНТАТУ

Никоненко О. С., Траілін А. В., Никоненко Т. М., Никоненко А. О., Русанов І. В., Остапенко Т. І., Вільданов С. Р.

Запорізька медична академия післядипломної освіти МОЗ України, Запорізький державний медичний університет

Основній з причин віддаленої втрати ниркового трансплантату є його хронічне прогресуюче порушення функції, яка морфологічно обумовлена нефросклерозом. За характером змін при порушенні функції ниркового трансплантата виділяють слідуючи групи: антиген—залежні (гостре та хронічне відторгнення), нефротоксичність інгібіторів кальциневрину, поворотна патологія трансплантату, нефроск­лероз. Лікування пізнього відторгнення трансплантату є актуальною проблемою збереження функції ниркового трансплантату як можливо довші.

Мета роботи: вивчити та оцінити ефективність зміни імуносупресивної терапії у хворих на пізню дісфункцію трансплантату обумовлену субклінічним та пізнім хронічним відторгненням.

Проаналізовано історії хвороби 105 хворих які перенесли трансплантацію нир­ки в клініці за період з 2002 р. по 2015 р. Чоловіків 64, жінок 41, середній вік 32 ро­ки. Всім хворим проводилась трепан біопсія ниркового трансплантату з послідуючим морфологічним дослідженням біоптату. Спочатку всі хворі отримували стан­дарту імуносупресивну терапію за схемою : Циклоспорин + Мікофенолова кислота + Метілпреднизолон. В подальшому після проведення лікування хронічного кризу відторгнення у 32 (30,5%) пацієнтів імуносупресивна терапія залишилась без змін, у 73 (69,5%) пацієнтів призведена зміна схеми імуносупресивної терапії: Ціклоспорин + Еверолімус + Метіпреднізолон — 3 хворих, Такролімус + Мікофеноловая кис­лота + Метіпреднізолон — 64 хворих, Такролімус + Еверолімус + Метіпреднізолон — 6 хворих.

Контроль ефективності лікування провадився визначенням рівня креатиніну, та мочевини крові, наявність протеїнурії, за результатами повторної біопсії нирки. Ефективна доза препарату визначалась за концентрацією його у крові.

За результатами морфологічного дослідження, 5і (48,6%) хворий мав C4dпози­тивне пізнє хронічне відторгнення ниркового трансплантату. За результатами спо­стереження на протязі року хворих яким імуносупресивна терапія не змінювалася втрата трансплантату настала у 4 (3,8%), у хворих які отримали імуносупресивну те­рапію за схемою Такролімус + Мікофеноловая кислота + Метіпреднізолон — втрата ниркового трансплантату настала у 2 (1,9%), за схемою Такролімус + Еверолімус + Метіпреднізолон втрата никрового трансплантату не спостерігалось.

У всіх хворих рівень креатиніну та мочевини крові знижувався у 2,5 разу в зрівнянні з початковим рівнем до лікування, референтних значень достигнуто не було, протеїнурія зберіглася у 14 хворих, які впродовж року втратили нирковий трансплантат.

Висновки

Зміна схеми імуносупресивної терапії на такролімус дозволяє пролонгувати функцію ниркового трансплантату за рахунок зменшення кількості отриманого імунодепресанту без втрати ефективної дози.

Залишається дискутабельним питання імуносупресивної терапії при C4dпози­тивному пізньому відторгненні ниркового трансплантату.

Потребує подальшого вивчення вплив мінімально ефективних доз імунодепресантов на строк функціонування ниркового трансплантату у хворих з відстроченою функцією.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

каланхое-перистіДія: Протизапальну, бактерицидну, ранозагоювальну, кровоспинну.Опис: Рослина з коротким розгалуженим...
yalivets-opis-i-likuvalni-vlastivosti Ялівець: опис і лікувальні властивості Ялівець звичайний – це рослина, батьківщиною якого є все...
алтей-лікарськийДія: Пом'якшувальний, обволікаючий, протизапальну, знеболюючу, застосовується при кашлі, кашлюку,...