Достовірний факт

Хронічним бронхітом курці страждають в 5 разів частіше тих, хто кинув курити, і в 7 разів частіше тих хто ніколи не курив.

ХІРУРГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ У РЕЦИПІЄНТІВ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Закордонець В. П., Зограб'ян Р. О., Бочарніков С. М., Закрутько О. В., Давиденко Н. Г., Тарасенко Л. В., Малик А. І.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова
НАМН України, м. Київ

Проблема хірургічного лікування пацієнтів дитячого віку з термінальною хронічною нирковою недостатністю (ТХНН) останнім часом є в зоні уваги багать­ох світових дослідників. Основними питаннями, що викликають дискусію, є підго­товка таких пацієнтів до операції, алгоритм та етапність самого хірургічного втру­чання (хірургічні особливості виконання алотрансплантації нирки (АТН)) ре­ципієнтам дитячого віку від дорослих донорів. Техніка виконання АТН має важливе значення для покращення результатів алотрансплантації нирки.

Мета дослідження. Покращити результати трансплантації нирки у дітей з ТХНН за рахунок удосконалення методики виконання хірургічного втручання.

Обстежено 56 пацієнтів з ТХНН дитячого віку, які були прооперовані з 2004 по 2014 рр. в ДУ "НІХТ ім. О. О. Шалімова” НАМН України. З них віком від 1 до 3 років було 6 (10,7%) дітей, від 3 до 6 років 2 (3,5%), від 6 до 12 років 8 (14,2%), від 12 до 18 років 40 (71,5%) пацієнтів. Вага до 20 кг була у 6 (10,7%), від 20 до 30 кг у 17 (30,4%), вище 30 кг у 33 (58,9%) пацієнтів.

У роботі використовували загально-клінічні, лабораторні та спеціальні інстру­ментальні методи дослідження, які включали ультразвукове визначення кровотоку в трансплантованій нирці, ангіографію.

Особливості трансплантації нирки у дітей полягають в невідповідності великих розмирів дорослої донорської нирки та малих розмирів дитячого живота. Задача хірурга полягає в тому, щоб: 1 розмістити нирку в організмі дитини, попереджа­ючи при цьому перегин ниркових судин; 2 сформовані судинні анастомози по­винні забезпечити адекватний кровотік у трансплантованому органі. З цією метою усім реципієнтам перед операцією за допомогою УЗД проводили оцінку діаметру судин та об'ємного кровотоку по ним. Наш досвід свідчить про те, що у дітей вагою більше 30 кг цього можливо досягнути виконуючи анастомози ниркових артерії та вени з загальними або зовнішніми здухвинними судинами. Тобто методика хірургічного втручання у них практично не відрізняється від такої у дорослих пацієнтів.

Особливі труднощі під час виконання операції спостерігалися у дітей вагою до 20 кг. За нашими даними найкращим варіантом васкуляризації донорської нирки у таких пацієнтів є анастомозування ниркових артерії та вени з черевним відділом аорти та нижньою порожнистою веною по типу "кінець у бік". Саме такий варіант забезпечує достатній об'ємний кровотік по магістральним судинам трансплантата.

У дітей вагою від 20 до 30 кг застосовували одну з двох вищезазначених методик операції. Вибір методики залежав від інтраопераційної оцінки хірургом співвідно­шення діаметрів судин донорської нирки та дитини. Таке співвідношення повинно складати приблизно 1:2.

Сечовід трансплантованої нирки анастомозували з сечовим міхуром за стан­дартною методикою Ліч-Грегуара, як і у дорослих пацієнтів. В усіх випадках пере­вагу віддавали правій половині живота та видаляли праву власну нирку для більш свобідного розміщення трансплантата. В усіх випадках донорську нирку розміщали в заочеревенному просторі, що на нашу думку запобігає надмірній рухливості трансплантата та попереджає перекрут/перегин його судин.

Ультразвуковий аналіз ниркового кровоточу свідчив про те, що в усіх випадках нам вдалося досягнути адекватного кровопостачання ниркового алотрансплантата. Цей факт підтверджувало і швидке зниження до повної нормалізації рівню креатиніна крові: як правило протягом 1—2 діб. В жодному з випадків не було зареєстро­вано синдрому "обкрадання" нижніх кінцівок.

Висновки

Методика операції алотрансплантації нирки у пацієнтів дитячого віку відрізняється від такої у дорослих: необхідно враховувати вік та вагу реципієнтів, оцінювати перед операцією діаметр їх магістральних судин.

Завданням хірурга є оптимальне розміщення дорослої донорської нирки в жи­воті дитини, попередження перегину судин трансплантата, забезпечення його адек­ватним кровопостачанням.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

бузина-чорнаСиноніми: Баз, бузок, самбук.Дія: сечогінний, потогінний, проносний, відхаркувальний, блювотний,...
аконіт-борецьДія: Знеболююче. Отруйний.МонорецептиАнгіна. Змішати 200 г меду і 100 г внутрішнього свинячого жиру,...
вільха-клейка-чорнаДія: В'яжучий, кровоспинний, потогінний, протизапальну, знеболюючу, бактерицидну, застосовується при...