Достовірний факт

Нейрони продовжують рости протягом усього життя людини

ПРОБЛЕМА СИНДРОМУ МАЛЬАДСОРБЦІЇ У ДІТЕЙ З РЕЗЕКЦІЯМИ ЧАСТИНИ КИШЕЧНИКА

Русак П. С., Килимник Т. М.

Національна медична академія імені ПЛ. Шупика, Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня

Однією з причин синдому мальадсорбції є коротка тонка кишка, яка відносить­ся до стеатореї другого типу. В основі її є порушення перетравлювання, всмоктуван­ня та транспортування слизовою оболонкою кишечника адекватно харчових про­дуктів, що в результаті призводить до різноманітних метаболічних розладів. У дітей з короткою тонкою кишкою наявні всі інтегральні процеси порушення травлення і всмоктування, описані трьома фазами: внутрішньопорожнинна, фаза слизової обо­лонки і фаза переміщення (Сенаторова А. С., Уриваєва М. К., 2010; Няньковський С. Л., Вахненко О. С., Яцула М. С., 2012). У дітей з вродженими вадами (атрезії порож­ньої та клубової кишок), включаючи патологію судин доцільно виконувати ре­зекцію в межах, найближчих до пре— та постатретичного сегментів (Єршов В. Ю., 2007). Актуальними залишаються питання: операційної тактики (анастомоз, ентеростома), ведення післяопераційного періоду. На базі хірургічних відділень та ВАІТ для новонароджених ЖОДКЛ щорічно оперуються 5—7 дітей з вадами розвитку тон­кої кишки з резекцією сегменту кишки. В післяопераційному періоді діти спос­терігаються сумісно дитячими хірургами, неонатологами, реаніматологами та гаст­роентерологами. Процес реабілітації є тривалим.

До прикладу, дитина Ж. госпіталізована на 4 добу після народження з масою тіла 3930 г, зростом 53 см, гестаційним віком 38 тижнів від другої вагітності, других по­логів, шляхом кесарського розтину з тугим обвиттям пуповини, по шкалі АПГАР — 5 балів. Встановлено діагноз: вроджена вада розвитку кишечнику: спільна довга бри­жа тонкої кишки, дефект брижі тонкої кишки, странгуляційне защемлення ділянки тонкої кишки, перфорація, перитоніт, внутрішньошлуночковий крововилив, ВНЕК ІІІА, анемія II ступеню, білково—енергетична недостатність. Дитину прооперовано: проведна резекція частини тонкої кишки (залишок — 7 см від Трейцевої зв'язки та 10 см від ілео—цекального кута).

Накладено тонко—тонкокишковий анастомоз кінець в кінець з інтубацією ки­шечника до Трейцевої зв'язки. В післяопераційному періоді проведено посиндромну та антибактеріальну терапію 31 день. Дитина отримувала лікування згідно прото­колів. Переливання свіжезамороженої плазми проводилосьдвічі: під час операції та на третю добу після операції. Препарати заліза, вітамін Д—3, пробіотики — згідно протоколів. Дитина перебувала у ВАІТ новонароджених 72 доби, у відділенні ново­народжених недоношених 20 діб і виписана на 92 добу після операції у віці трьох місяців з вагою 4180 г. Особливості харчування: перших 10 днів — повне паренте­ральне харчування (розчин аміновену 10% 1,5 г/кг/д, розчин 20% 1,5 г/кг/д), з 11 дня розпочато ентеральне харчування (грудне молоко, суміш Сінеал по 22 мл з 31 дня після операції з поступовим розширенням до 52 мл на 69 день після операції, білко­ва добавка Нутрилон з 0,5 г на добу з поступовим розширенням до 3,0 г на 80 добу після операції, з 70 доби суміш Сінеал з розведенням на грудному молоці загальним об’ємом 55,0 мл на 1 харчування). При виписці рекомендовано годування: суміш Сінеал з розведенням на грудному молоці загальним об’ємом 60,0 мл на 1 харчуван­ня. Рекомендовано розширення харчування на 3,0—5,0 мл кожні 3—5 днів при збе­реженні стільця в межах 3—4 раз на добу та наявності прибавки маси тіла не 20—30 г на добу. Білкова добавка Нутрилон 3,0 г на добу. Після виписки зі стаціонару дити­на поставлена на диспансерний облік. Повторних госпіталізацій не було. З 6 місяців дитині розпочато введення прикорму. Розвиток дитини відповідає віковим фізіологічним нормам. В 12—місячному віці вага дитини 11 кг.

Висновки

Проблема мальадсорбції при резекція кишечнику у дітей потребує сумісних зу­силь хірурга та педіатра із залученням вузькопрофільних спеціалістів.

Велика затратність лікувального та диспансерного процесів потребує залучення державної фінансової підтримки сімей хворих дітей.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

змееголовник-молдавськийСиноніми: драконоголовнік, меліса турецька, синявкаДія: Апетитне, що підсилює діяльність травних...
ехінацея-пурпурнаДія: знеболювальну, антисептичну, ранозагоювальну. застосовується при інфекційних захворюваннях,...
желтушник-розлогийСиноніми: болотник, вінички, гірчак, желтушник сірий, желтушник розсіяний.Дія: Серцево-судинні,...