Достовірний факт

Тривалий прийом кофеїну впливає на жировий обмін. Це захоплення може сприяти розвитку в людини атеросклерозу й коронарної недостатності.

СИНДРОМ ПАЙРА У ДІТЕЙ ПРИНЦИПИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Рибальченко В. Ф., Русак П. С., Вишпінський І. М., Белей Р. П., Заремба В. Р., Брагінська С. А., Урін О. М., Колташ Б. В.

НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1

Хвороба Пайра (ХП) — це симтомокомплекс яий виникає у випадку перегину то­встої кишки у ділянці селезінкової кривизни та віалізується як стеноз. Вперше його описав німецький хірург Ірвін Пайр у 1905 році. Основними скаргами є нападоподібний біль в животі через застій газів чи калу в ділянці селезінкового вигину, відчуття тиску або повноти в лівому верхньому квадранті живота, пекучого болю в області серця з іррадіацією у плече та руку.

Мета роботи — оптимізувати хірургічне лікування синдрому Пайра в дітей за ра­хунок впровадження ендовідеоскопічних методів лікування.

В основі роботи лежить аналіз хірургічного лікування 29 хворих на синдром Пайра, які знаходились в клініках кафедри дитячої хірургії за 15 років. У всіх 100% хворих проводилось клініко лабораторне обстеження, ультразвукове черевної по­рожнини та заочеревного простору, рентгенконтрастне — ірригографія, а у 19 (65.51%) пасаж контрасту. Нефроптоз встановлено у 22 (75.86%), додаткова хорда у 15 (51.72%), ознаки вторинного коліту у 18 (62.06%), рефлюкс ілеїт у 25 (86.20%), га­строптоз у 12 (41.38%). За віком хворі розподілені таким чином: 12—14 років — 12 (41.38 %), 15—17 років — 17 (58.62%).

Всім хворим проводили консервативне лікування та призначали послаблювальну дієту, препарати лактулози, пробіотики, послаблювальні засоби та комплекс фізіотерапевтичних заходів. Місцеве лікування спрямоване на ліквідацію закрепів та явищ коліту. Комплекс консервативних заходів проводився два рази на рік. Пока­занням до оперативного лікування були: наростання больового синдрому з розши­ренням правих відділів товстої кишки та наростання симптомів хронічної інтокси­кації в поєднанні з прогресуванням колоноптозу. У всіх хворих була незадовільна якість життя (кожен місяць в стаціонарі з причини болевого синдрому), що також потребувала оперативного лікування.

Вид та метод хірургічного лікування ґрунтувався за даними обстеження. Хворим проведені наступні операції: резекцію попереково—ободової кишки з анастомозом "кінець у кінець” у 15 (51.72%) за наявності гаустрації дистальних відділів товстої кишки; резекцію 1\2 нисхідної та сигмоподібної кишки з мобілізацією селезінково­го кута та поворотом кишечника у 6 (20.7%) за відсутності гаустрації дистальних відділів; лапароскопічне пересічення діафрагм ально—ободової зв'язки з ліквідацією перегину товстої кишки у 8 (27.58%) пацієнтів. У одного пацієнта вико­нали резекцію поперечно—ободової кишки, проте впродовж року не було позитив­ного результату, а наявність вторинного коліту дистальних відділів та збільшення в довжину сигмоподібної кишки потребувала проведення резекції останньої з накла­денням прямого колоректального анастомозу.

Упродовж першого року стійкий позитивний результат був у 25 (86.20%) хворих, що потребувало повторних курсів фізіотерапевтичного лікування у 3 (10.34%). Впродовж першого та другого років життя після операції якість життя покращилась, діти стали менше пропускати навчання та не мали порушення прохідності кишеч­ника і зменшення явищ коліту. Програмовані консервативні заходи мали стійкий позитивний результат.

Висновки

Хворобу Пайра в дітей визначають на основі скарг і клінічних даних та рентгенконтрастного дослідження в вертикальному та горизонтальному положенні хворо­го. Активна хірургічна тактика до виникнення декомпенсації в лікуванні недуги це єдиний спосіб ефективної корекції вади розвитку і ліквідації симптомів захворю­вання яка показана після неефективної консервативної методики лікування. Лапароскопічна мобілізація селезінкового кута є перспективним видом оперативного лікування.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

верес-звичайнийДія: Сечогінний, потогінний, в'яжучий, протизапальну, заспокійливу, снодійну, застосовується при...
адоніс-горицвіт-веснянийДія: Серцево-судинні, сечогінний, протисудомну, заспокійливу, знеболювальну, застосовуються при...
алое-звичайне-віраДія: апетитне, що покращує травлення, проносне, жовчогінний, сильну тонізуючу, протизапальну,...