Достовірний факт

Вага всіх бактерій в організмі людини становить 10% від його ваги без урахування води. Тобто для людини масою 80 кг вага всіх бактерій буде майже 2,5 кг.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАХВИННО КАЛИТКОВИХ КИЛ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Притула В. П., Поворознюк В. С., Максакова І. С., Рибальченко І. Г.

НМУ ім. О. О. Богомольця МОЗ України, НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України

Операції з приводу пахових гриж у дитячих хірургічних стаціонарах займають перше місце і складають до 50% всіх оперативних втручань, а в ургентній хірургії займають друге місце після апендициту С.Я. Долецкий (1952). Основним методом лікування є хірургічний, а ускладнення діагностуються у 5 — 12% Сушко В.І., Кривченя Д.Ю. (2009).

Мета роботи: Покращити лікування хворих дітей з вродженими килами шляхом удосконалення діагностики та лікувальної тактики.

У відділенні хірургії новонароджених в НДСЛ "ОХМАТДИТ" знаходилось на ліку­ванні 290 хворих з вродженими килами з 1992 по 2014 роки. Хворі розподілені на дві підгрупи: основна з 2004 по 2014 рік — (І) група — 196 (67.59%), та контрольна з 1992 по 2003 рік (ІІ) група — 94 (32.41%). За нозологією ввійшла наступна патологія: вроджені однобічні кили — 194 (66.89%), двобічні кили —36 (12.42%), защемлені ки­ли — 60 (20.69%). Вік хворих до трьох місяців. З метою верифікації недуги викори­стовувались методи дослідження хворих: клініко—лабораторне обстеження у 290, (100%); ультразвукове та доплерографічне дослідження пахової ділянки та калитки у 182 (62.76%); променеві (рентгенологічні) у 18 (6.21%); морфроргічне досліджен­ня матеріалу у 8 (2.76%).

Діагностика пахово—калиткових кил ґрунтувалась на даних скарг та огляду но­вонародженої дитини. За даними клініко—лабораторного дослідження відхилень не було у 230 хворих (79.31%), а у 60 (20.69%) були зміни які вказували як на запальний процес так і на ознаки непрохідності кишечника з причини защемленої кили. В го­ловній групі у 182 хворих з метою з'ясування стану пахвинного каналу та органів ка­литки проводили УЗД та доплерографічне дослідження. Дані дослідження різнили­ся у хворих з вільними килами та защемленими. Час недуги мав значення при за­щемлених килах у 60 хворих, із яких до 12 годин госпіталізовано — 43 (14.83%), від 12 до 24 години —13, від 24 до 72 години — 4 (1.38%) хворих. При вільних килах дані вказували на набряк яєчка та придатка з застоєм відтоку — хронічне порушення кровотоку в яєчку. При защемлених килах дані вказували на під гострі порушення кровотоку як в яєчку так і в ділянці кишки у 21 хворого. У 8 хворих з защемленими килами кровотік був відсутнім — проведені резекції ділянки кишки. Хірургічне ліку­вання було індивідуалізованим. У 230 новонароджених оперативне лікування про­ведено в плановому порядку, із яких однобічна локалізація кил у 194, та двобічна ло­калізація у 36. Під час хірургічної корекції кил у 88 з 194 зовнішній пахвинний ка­нал не відкривався. Одночасно операції з двох сторін проведено у 10 хворих. Киловий мішок не видалявся, що дозволяло у хворих головної групи у 167 не мати після­операційного набряку калитки та пахвинної ділянки. Лапароскопічно проліковано у 11 (3.79%) хворих. Хворим з защемленими килами операції проведені в ургентно­му порядку. Оперативне лікування проведено без резекції кишки у 52, а резекція за­щемленої ділянки кишечника проведена у 8. Всі операції були проведені з пахвин­ного доступу, проте у трьох проведена конверсія — лапаротомія, із яких у однієї ди­тини накладена кінцева ілеостома — термін защемлення був 17 годин. У 26 немов­лят защемлені пахвино — калиткові кили ускладнилися недугою яєчка та придатка (тромбоз судин, орхіт, епідідіміт), з них праве яєчко було уражено у 23, проти ліве яєчко — 3. Термін защемлення був від 1,5 години до 6 годин.

Всі діти виписані з клініки рецидиву кили не було.

Висновки

Встановлена у новонародженої дитини пахово — калиткової кили є показом до ультразвукового обстеження з метою визначення стану кровотоку ендокринної за­лози — яєчка. Оптимальним терміном проведення операції є час встановлення діаг­нозу з метою унеможливити вирішальне ускладнення — ішемію яєчка, а як наслідок запобігти порушення функції у віддаленому періоді.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...