Достовірний факт

Навіть спокійний, розмірений секс дозволяє спалювати до 150 калорій за годину. Активні постільні вправи порівнюються з гарним фітнес-тренуванням.

ДОСВІД МАЛОІНВАЗИВНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОДВОЄННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ

Притула В. П., Дубровін О. Г., Годік О. С., Соручан В. П.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", м. Київ

Подвоєння шлунково—кишкового тракту (ПШКТ) рідкісна вада розвитку. В літе­ратурі описані тільки поодинокі випадки цієї патології.

Мета: оцінити безпечність, ефективність, та переваги застосування малоінвазивних методів хірургічного лікування подвоєння шлунково— кишкового тракту у дітей.

В клініці хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця на базі НДСЛ "Охматдит” з початку 1999 року до січня 2015 року знаходилось на лікуванні 54 дитини з ПШКТ, в віці від 6 місяців до 18 років. Почи­наючи з 2013 року ми застосовували малоінвазивні методи хірургічного лікування ПШКТ (n=5 (11.1%)). Середній вік пацієнтів був 6 роки ± 4 місяці. Передопераційне обстеження включало: загальний та біохімічний аналізи крові, ультразвукове обсте­ження з доплерографією, рентген—контрастне дослідження шлунково—кишкового тракту, та МСКТ органів черевної порожнини. На підставі проведеного передопе­раційного обстеження встановлено локалізацію ПШКТ — в 2—х випадках локалізу­валось в межах тіла шлунка та у 3—х пацієнтів в правій клубовій та тазовій ділянках. В усіх випадках ми застосовували лапароскопічні методи: в двох випадках при ло­калізації подвоєння в межах ілеоцекального кута з діагностичною метою, в двох ви­падках при локалізації подвоєння в межах тіла шлунка та при подвоєнні терміналь­ного відділу клубової кишки з лікувальною метою. В усіх випадах було виявлено кистозний тип ПШКТ з муцинозним вмістом.

При всіх оперативних втручаннях використовувалася 5мм оптика, встановлена трансумбілікально, та 5 мм робочі порти, що були встановлені по фланкам за пра­вилом триангулярності в залежності від локалізації подвоєння.Інтраопераційних ускладнень не відмічено. Ентеральне годування починали через 6 годин після опе­ративного втручання. Після операційний період в середньому становив 72±18годин.

В структурі ПШКТ переважна більшість подвоєнь локалізувалось в межах шлун­ка та дванадцятипалої кишки (n21 (38,8%)), подвоєння тонкої кишки зустрічалось в 13 (24%) випадках та 11 (20,3%) подвоєнь локалізувалося в межах товстої кишки.

Подвоєння стравоходу виявлено в 9 випадках, в 3 з них мало торакоабдомінальну локалізацію.

ПШКТ у дітей не мають чіткої клінічної картини, застосування додаткових ме­тодів діагностики (МСКТ або МРТ) дає можливість вивчити топографоанатомічні взаємовідносини подвоєння та спланувати об'єм та характер оперативного втру­чання. Малоінвазивні підходи мають високу діагностичну та лікувальну цінність. За­вдяки застосуванню такого підходу вдалось зменшити обсяг оперативного втручан­ня та мінімізувати лапаротомний доступ при конверсії в складних випадках ПШКТ. При застосуванні малоінвазних методів лікування ПШКТ, нам вдалось досягнути максимального косметичного результату, скоротити післяопераційне перебування хворого в стаціонарі.

Висновки

Застосування малоінвазивного хірургічного лікування подвоєння шлунковокишкового тракту є безпечним та ефективним методом, котрий може використову­ватися, як з діагностичною так і лікувальною метою. Лапароскопічні підходи нада­ють найкращу візуалізацію всієї травної трубки, призводить до зменшення післяо­пераційного больового синдрому та забезпечує швидку післяопераційну ре­абілітацію.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...