Достовірний факт

У деяких випадках стрес є корисним. Він може поліпшувати стан імунної системи. Але користь приносять тільки невеликі стреси типу іспиту або публічного виступу.

ВИРАЗНІСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І-ТИПУ

Погорілий В. В., Якименко О. Г., Макончук Д. Ю.

Вінницький національний медичний університет імені M. І. Пирогова

Цукровий діабет (ЦД) важке захворювання ендокринної системи, що супрово­джується макрота мікросудинними порушеннями, які на тлі зниження рівня клітинного та гуморального імунітету часто ускладнюються гнійно-запальними та некротичними процесами З появою гнійного вогнища швидко прогресує гіперглікемія, глюкозурія та кетоацидоз, а розповсюдження гнійного запалення збільшує ймовірність декомпенсації цукрового діабету. Гіпертермія при гнійно-за­пальному процесі в свою чергу посилює розлад обміну речовин. В Україні налічу­ється понад 8178 інсулінозалежних дітей. Відсоток гнійно-запальних захворювань (ГЗЗ) у дітей з цукровим діабетом за складає від 18-24%. Відомо, що важкість клінічного перебігу цукрового діабету залежить від рівня підвищення глюкози сиро­ватки крові та ступеня кетоацидозу, в той час як при ГЗЗ важкість стану хворих обу­мовлена наявністю вогнища запалення та синдромом ендогенної інтоксикації (ЕІ).

Мета Дослідження та аналіз виразності ендогенної інтоксикації та ступеню дегідратації у дітей з гнійно-запальними захворюваннями на тлі ЦД.

В дослідження включено 4 групи хворих: група порівняння № 1 (n=44) — сома­тично здорові діти; № 2 (n=33) — діти з гнійно-запальними захворюваннями; №3 (n=25) діти з ЦД І-типу; основна група (n=28) діти з гнійно-запальними за­хворюваннями на тлі ЦД І-типу. Рівень ЕІ визначався скринінговими методиками: лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), гематологічний показника інтоксикації (ГПІ), лейкоцитарний індекс Островського В.К. (ЛІІо), лейкоцитарний індекс інток­сикації в модифікації Костюченко А.Л. (ЛІІк). За фізіологічну норму було взято от­римані показники в групі №1: ЛІІ-0,57±0,о5, ГПІ-0,55±0,05, ЛІІо-1,23±0,08, ЛІІк0,81+0,07. Ступінь ДКА, як ускладненя ЦД, визначали за 4 ознаками: рівень глюкози крові, кетонові тіла в сечі, ступінь дегідратації, наявність та виразність порушень свідомості. Важкість стану кожного хворого що увійшли в дослідження оцінювали за наявністю і важкістю гнійного процесу, рівнем глюкози крові, та клінічними симптомами, 16 з яких увійшли в запропоновану нами методику визначення відсот­ку дегідратації.

Рівень ЕІ в групі порівняння № 2 при поступленні був вищий за ВФН*: ЛІІ1,18+0,12; ГПІ-1,60+0,20; ЛІІо-1,97+0,13; ЛІІк1,88+0,21 (p*<0,05). З ліквідацією гнійно-запального вогнища, показники індексів наблизились до ВФН*: ЛІІ0,57+0,07; ГПІ-0,58+0,08; ЛІІо 1,10+0,10; ЛІІк 0,73+0,08 (p*>0,05). У хворих на ЦД I-типу, група №3 показники ЕІ при поступленні перевищували вФн*: ЛІІ1,80+0,32; ГПІ-2,07+0,40; ЛІІо-2,69+0,29; ЛІІк-2,58+0,36 (p*<0,05). На момент випи­ски, показники ЕІ зменшувались, але були дещо вищими ВФН*: ЛІІ-0,91+0,11; ГПІ 0,92+0,11; ЛІІо-1,64+0,14; ЛІІк-1,18+0,10 (p*<0,05). У хворих основної групи, поєднання ГЗЗ з ЦД ускладнювало перебіг обох захворювань, в результаті чого, при поступленні ЛІІ склав 2,36+0,33, та ГПІ-3,74+0,64; ЛІІо-3,26+0,30; ЛІІк-3,24+0,39 (p*<0,01). На момент виписки, коли ГЗЗ було ліквідовано, та компенсовано ЦД, по­казники ЛІІ, ГПІ, ЛІІо, ЛІІк свідчили про зниження ЕІ і склали ЛІІ-1,02+0,12; ГПІ1,16+0,15; ЛІІо-1,69+0,13; ЛІІк-1,21+0,15 (p*<0,05), але залишались вищими від ВФН. В групах порівняння №1 та №2 ДКА при поступленні не було апріорі. В групі №3 при поступленні ДКА був відсутній у 1 пацієнта (4%), І-го ступеню виявлено у 24 (96%) пацієнтів, ДКА 2-го та 3-го ступеню в цій групі не виявлено. В основній групі ДКА І-го ступеню виявлено у 21 (75,0%) пацієнтів, ІІ-го ступеню у 7 (25,0%).

Висновки При ГГЗ у дітей виникає синдром ЕІ обумовлений інфекційним аген­том і наявним вогнищем запалення, ліквідація якого призводить до нормалізації по­казників ЕІ. У дітей з ЦД І типу має місце розвиток синдрому ЕІ метаболічного-продукційного ґенезу спричиненого надлишковою продукцією ендогенних токсинів продуктів неповного розпаду вуглеводів. Поєднання цих синдромів призводить не тільки до більш значної дегідратації та ДКА, але й до значно вираженої ЕІ, слідовий характер якої має місце навіть за умов компенсації ЦД та клінічного одужання пацієнтів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...