Достовірний факт

Клітина людського мозку може зберігати в п'ять разів більше інформації, чим будь-яка енциклопедія

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ТУПОЇ ТРАВМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ

Переяслов А. А., Дворакевич А. О., Стеник Р. В., Трошков О. О., Дац Р. В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ, м. Львів

Травма є одним із основних чинників летальності у дітей різного віку. Своєчасна точна діагностика дозволяє обрати оптимальну лікувальну тактику, що впливає на кінцевий результат лікування. У частини дітей проводиться лапаротомія, при якій достатньо часто не виявляють ушкоджень органів черевної порожнини або ступінь їх ушкодження не вимагав хірургічного втручання. З огляду на це, лапароскопічні втручання як з діагностичною, так і з лікувальною метою є найбільш доцільними та обґрунтованими.

Протягом 2010—2014 рр. у ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ” поступило 107 дітей із закритою травмою живота, при подальшому обстеженні у 46 (42,9%) із них не виявили ушко­джень органів черевної порожнини. У 26 (24,3%) пацієнтів за даними інструмен­тальних методів обстеження (УСГ, КТ) стверджено наявність гематоми (селезінки — 12, печінки — 8 та нирки — 6), яка не вимагала хірургічного втручання. Оперовані 35 (32,7%) дітей, із них у 22 (62,9%) виконані лапароскопічні втручання.

Серед оперованих дітей травма печінки стверджена у 14 пацієнтів, зокрема II ступеня (за класифікацією Американської асоціації з хірургії травми) — у 8, III сту­пеня — у 5 і IV ступеня — в однієї дитини. Відкриті втручання проведені у 9, а лапа­роскопічні — у 5 пацієнтів. Під час операції у 8 пацієнтів (у 6 при лапаротомії і у 2 при лапароскопії) виявлена гематома в ділянці розриву печінки без ознак продов­ження кровотечі. При лапароскопії у цих пацієнтів обсяг оперативного втручання обмежився санацією та дренуванням черевної порожнини, а при лапаротомії — проведене ушивання розриву з оментогепатопексією. У 6 пацієнтів на момент хірургічного втручання продовжувалась активна кровотеча із розриву печінки. У 3 дітей при лапароскопії кровотечу із розриву печінки зупинили з допомогою арго­нового коагулятора (2 дитини), а в одного пацієнта використали Fibrillar. У всіх пацієнтів додатково на місце розриву накладали полоски Surgicelта підводили па­смо великого сальника. При лапаротомних втручаннях у всіх пацієнтів ушивали розрив з фіксацією пасма великого сальника.

Травма селезінки стверджена у 21 дитини, зокрема II ступеня — у 5, III ступеня — у 6, IV ступеня — у 7 і V ступеня — 3 дитини. Лапароскопічні втручання проведені у 17 дітей (у всіх дітей з IIIIIступенем, у 6 — з IV і в одного пацієнта — з V ступенем). У восьми пацієнтів з IIIIIступенем і у 2 дітей з IV ступенем ушкодження при лапа­роскопії виявлена гематома біля нижнього/верхнього полюсу або у воротах се­лезінки без ознак продовження кровотечі. У цих пацієнтів операція обмежилась са­нацією та дренуванням черевної порожнини. У трьох пацієнтів з III ступенем ушко­дження і наявною активною кровотечею використали аргоновий коагулятор у поєднанні з Fibrillar. У трьох дітей з IV ступенем ушкодження проведена лапароскопічна резекція полюсу селезінки, у двох пацієнтів з IVVступенем ушкодження —лапароскопічна спленектомія. Серед пацієнтів, яким проведені відкриті втручан­ня, у трьох виконана спленектомія і в однієї дитини — резекція верхнього полюсу селезінки.

Аналіз результатів використання лапароскопії у дітей з тупою травмою органів черевної порожнини засвідчив високу ефективність та безпечність мало— інвазійних втручань. Лапароскопія дозволяє чітко встановити ступінь ушкодження органа, зупинити кровотечу та провести адекватну санацію черевної порожнини, уникаючи лапаротомного розрізу, що має особливе значення у дітей із поєднаною травмою.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

дивосил-високийСиноніми: Девясільнік, дивосил, дикий соняшник, тваринна трава, луговий аман, майник, оман.Дія:...
бадан-товстолистийСиноніми: Монгольська чай, чагірь.Дія: Кровоспинний, в'яжучий, антисептичний, протизапальний,...
аїр-болотнийСиноніми: Аірний корінь, гаир, ірний корінь, Калмусом, татарське зілля, явер.Дія: Апетитне,...