Достовірний факт

Діаметр аорти приблизно дорівнює діаметру садового шланга.

ВІДНОВЛЕННЯ БЕСПЕРЕРВНОСТІ КИШКІВНИКА ПІСЛЯ КРИТИЧНИХ СТРОКІВ ВІДКЛЮЧЕННЯ ДИСТАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ

Пащенко Ю. В., Пащенко К. Ю.

Харківський національний медичний університет

Хірургічна корекція вроджених і набутих захворювань у дітей часто супровод­жується накладенням кишкової стоми і виключенням з травлення дистальних відділів кишківника у різні строки. Тривале існування артифіційної нориці призво­дить до розвитку синдрому відключеної кишки. У літературі відсутні дані щодо відновлення функції відключеної кишки у терміни 8 років і більше.

У роботі приведено результати лікування 2 дітей з накладеною в ранньому віці термінальною ілеостомою. Відновлення природнього кишкового пасажу проводи­лось у віці 8,5 і 16,5. В обох пацієнтів відзначалися явища соціально-психологічної дезадаптації. Передопераційне обстеження включало комплексне вивчення антро­пометричних даних, трофічного статусу, клініко-лабораторних, електрокардіог­рафічних, ультразвукових і рентгенологічних приводного відключеного відділів травного тракту. Після завершення хірургічного лікування проводилось досліджен­ня найближчих і віддалених результатів, якості життя пацієнтів.

Нами розроблена комплексна методика етапної реабілітації нефункціонуючих відділів кишківника. Проводилась передопераційна стимуляції нефункціонуючих відділів тонкої і товстої кишок антіхолінестеразнимі препаратами (убретид, прозерин) у поєднанні з ретроградним гідротренуванням, корекцією енергетичних роз­ладів, що розвинулися з боку стінки відключеної кишки (L-карнітин, коензим Q10), вітамінотерапією (рибофлавін, тіамін ) у вікових дозуваннях, корекцією дисбіотичних змін. Хірургічне лікування складалося з двох етапів. Перший етап оперативної корекції включав лапаротомію, ревізію відключених відділів кишківника, форму­вання Т-подібного прямого анастомозу із збереженням виведеної на передню че­ревну стінку стоми. Після загоєння анастомозу на фоні проведеного комплексу ре­абілітаційних заходів (електростимуляція кишечника щоденні клізми) здійснюва­лася тренувальна обтурація нориці з поступовим збільшенням часу оклюзії. Кри­терієм максимально допустимої тривалості обтурації була поява абдомінального больового синдрому. Показанням для закриття стоми вважали появу самостійного стільця, відсутність больового синдрому на тлі перманентної обтурації. На розроб­лений спосіб відновлення тривало відключених відділів кишківника отримано па­тент на винахід України.

Аналіз наведених випадків повного відновлення кишкового пасажу у дітей з три­валим носінням термінальної ілеостоми свідчить про можливість успішної хірургічної реабілітації відключених відділів кишківника навіть при критичних строках відсутності транзиту хімусу. Розроблена методика етапного лікування вра­ховує основні етіопатогенетичні моменти морфофункціональних порушень, що розвиваються при синдромі тривало відключеної кишки. При цьому принципово важливим моментом вважаємо, що подібний ефект може бути досягнуто тільки при реалізації адекватного пасажу в постнатальному періоді, при відсутності вроджених вад кишківника у вигляді дісгангліозів і нейрональної дісплазії. Рідкість подібних спостережень становить значний інтерес для широкого кола хірургічної громадсь­кості.

Розроблена методика етапної хірургічної реабілітації тривало відключених відділів кишківника дозволяє забезпечити повне відновлення функції всіх відділів травного тракту із забезпеченням гарної якості життя та психосоціальної адаптації дітей.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

безсмертник-цмин-піщанийДія: сечогінний, потогінний, жовчогінний, відхаркувальний, «кровоочисний», кровоспинну, підвищує...
горець-почечуйнийСиноніми: Гемороїдальна трава, почечуйная трава, гірчак, горкушнік, дурніка, почечуйнік.Дія:...
василько-луговийДія: Сечогінну, жовчогінну, протизапальну, знеболюючу, застосовується при водянці, жовтяниці, затримці...