Достовірний факт

За одну годину в організмі людини вмирає один мільйон клітин.

ВІДНОВЛЕННЯ БЕСПЕРЕРВНОСТІ КИШКІВНИКА ПІСЛЯ КРИТИЧНИХ СТРОКІВ ВІДКЛЮЧЕННЯ ДИСТАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ

Пащенко Ю. В., Пащенко К. Ю.

Харківський національний медичний університет

Хірургічна корекція вроджених і набутих захворювань у дітей часто супровод­жується накладенням кишкової стоми і виключенням з травлення дистальних відділів кишківника у різні строки. Тривале існування артифіційної нориці призво­дить до розвитку синдрому відключеної кишки. У літературі відсутні дані щодо відновлення функції відключеної кишки у терміни 8 років і більше.

У роботі приведено результати лікування 2 дітей з накладеною в ранньому віці термінальною ілеостомою. Відновлення природнього кишкового пасажу проводи­лось у віці 8,5 і 16,5. В обох пацієнтів відзначалися явища соціально-психологічної дезадаптації. Передопераційне обстеження включало комплексне вивчення антро­пометричних даних, трофічного статусу, клініко-лабораторних, електрокардіог­рафічних, ультразвукових і рентгенологічних приводного відключеного відділів травного тракту. Після завершення хірургічного лікування проводилось досліджен­ня найближчих і віддалених результатів, якості життя пацієнтів.

Нами розроблена комплексна методика етапної реабілітації нефункціонуючих відділів кишківника. Проводилась передопераційна стимуляції нефункціонуючих відділів тонкої і товстої кишок антіхолінестеразнимі препаратами (убретид, прозерин) у поєднанні з ретроградним гідротренуванням, корекцією енергетичних роз­ладів, що розвинулися з боку стінки відключеної кишки (L-карнітин, коензим Q10), вітамінотерапією (рибофлавін, тіамін ) у вікових дозуваннях, корекцією дисбіотичних змін. Хірургічне лікування складалося з двох етапів. Перший етап оперативної корекції включав лапаротомію, ревізію відключених відділів кишківника, форму­вання Т-подібного прямого анастомозу із збереженням виведеної на передню че­ревну стінку стоми. Після загоєння анастомозу на фоні проведеного комплексу ре­абілітаційних заходів (електростимуляція кишечника щоденні клізми) здійснюва­лася тренувальна обтурація нориці з поступовим збільшенням часу оклюзії. Кри­терієм максимально допустимої тривалості обтурації була поява абдомінального больового синдрому. Показанням для закриття стоми вважали появу самостійного стільця, відсутність больового синдрому на тлі перманентної обтурації. На розроб­лений спосіб відновлення тривало відключених відділів кишківника отримано па­тент на винахід України.

Аналіз наведених випадків повного відновлення кишкового пасажу у дітей з три­валим носінням термінальної ілеостоми свідчить про можливість успішної хірургічної реабілітації відключених відділів кишківника навіть при критичних строках відсутності транзиту хімусу. Розроблена методика етапного лікування вра­ховує основні етіопатогенетичні моменти морфофункціональних порушень, що розвиваються при синдромі тривало відключеної кишки. При цьому принципово важливим моментом вважаємо, що подібний ефект може бути досягнуто тільки при реалізації адекватного пасажу в постнатальному періоді, при відсутності вроджених вад кишківника у вигляді дісгангліозів і нейрональної дісплазії. Рідкість подібних спостережень становить значний інтерес для широкого кола хірургічної громадсь­кості.

Розроблена методика етапної хірургічної реабілітації тривало відключених відділів кишківника дозволяє забезпечити повне відновлення функції всіх відділів травного тракту із забезпеченням гарної якості життя та психосоціальної адаптації дітей.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...