Достовірний факт

Кофеїн підвищує тонус м'язів.

ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ВАД РОЗВИТКУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ДІТЕЙ

Левицький А. Ф., Кривченя Д. Ю., Бебешко О. В., Притула В. П., Руденко Є. О., Водяніцький С. Л., Хуссейні С. Ф.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", м. Київ

Вади розвитку грудної клітки (ВРГК) у дітей є досить частою патологією, основ­ною причиною якої є вроджена дисплазія сполучної тканини. Серед цих аномалій найчастіше зустрічаються лійкоподібна деформації грудної клітки (ЛДГК), килевидна деформація грудної клітки, синдром Поланда та різного виду розщелини груди­ни. Загальновідомими є поєднання ВРГК з вадами серця. Відомостей про комбінацію ВРГК з вадами діафрагми, респіраторної системи та органів сере­достіння обмаль. Окрема проблема — корекція ВРГК у таких пацієнтів.

Тактика щодо пацієнтів з різними деформаціями і аномаліями грудної клітки розробляється індивідуально, з урахуванням ступеня вираженості патологічного процесу і наявності або ризику розвитку проблем з органами грудної клітки.

Мета — розробка оптимальної тактики хірургічної корекції ВРГК у дітей в поєднанні з іншими тора кальними аномаліями.

Ми маємо тридцятирічний досвід хірургічного лікування 711 дітей з ВРГК. Серед них було 657 пацієнтів з ЛДГК, 42 — з килевидною деформацією грудної клітки, 5 — із синдромом Поланда та 7 дітей з різного виду розщелинами грудини.

У 54 із них ВРГК була в комбінації з іншими торакальними аномаліями: з врод­женою діафрагмальної грижі (ВДГ) (п=12), з вадами серця (п=5), з полікістозом пра­вої легені (п=1), з компресійним стенозом лівого головного бронха і магістральних судин (п=1), з атрезією стравоходу (п=1), з гіпоплазією легенів (n=28), з вродженою лобарною емфіземою (n=3), з вродженою бронхоектатичною хворобою (n=2) та з ізольованою трахео—стравохідною норицею (n=1).

Всім дітям з ВРГК була проведена відповідна хірургічна корекція кожної ано­малії.

Зазвичай у пацієнтів з ВРГК в поєднанні з іншими торакальними аномаліями потрібна ще одна операція для їх корекції. Це змусило нас підняти питання розроб­ка симультанних операцій у таких дітей.

У 7 пацієнтів після лікування ВДГ ми пізніше виправляли ЛДГК. У інших пацієнтів з поєднаними грудними аномаліями були виконані симультанні операції. У 2 пацієнтів була симультанна корекція ЛДГК, ВДГ та мобільної селезінки.У пацієнта з синдромом Дауна, з атрезією стравоходу тип А та полікістозом правої легені — пра­вобічна лобектомія, із загрудинною товсто кишковою пластикою стравоходу та ко­рекцією ЛДГК. У пацієнта з полікістозом правої легені — лобектомія справа та ко­рекція ЛДГК. У пацієнта з компресійним стенозом лівого головного бронха і магістральних судин — пересічення артеріальної зв'язки, декомпресія лівого голо­вного бронха, задня аортопексія та корекції ЛДГК. Післяопераційний період протікав без ускладнень з хорошими результатами одночасно виправлених ано­малій.

Висновки

ВРГК в поєднанні з іншими торакальними аномаліями, в залежності від клінічних проявів потребують індивідуального підходу в хірургічному лікуванні — поетапного або одночасного (симультанного).

Симультанні корекції ВРГК та інших торакальних аномалій відрізняються своїми інноваційними підходами і залежать від хірургічного доступу.

Одночасна ліквідація ВРГК з іншими торакальними аномаліями дозволяє уник­нути повторних хірургічних втручань і швидше адаптуватися пацієнтам у віддале­ному періоді.

Складність поєднаної патології та методів їх хірургічної корекції потребують адекватної кваліфікації фахівців на етапах лікування.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...