Достовірний факт

У жінок добре розвинений периферійний зір. У чоловіків – тунельний

ЛІКУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Кулик О. М., Чемерис О. А.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Всі теплові хвилі на відміну від ультрафіолетових і рентгенівських абсолютно нешкідливі для людини, якщо лише інтенсивність інфрачервоного випромінюван­ня не надто висока.

У інфрачервоному спектрі є область з довжинами хвиль приблизно від 7 до 14 мкм, що надає на організм людини по—справжньому унікально—корисну дію. Ця частина інфрачервоного випромінювання відповідає випромінюванню самого людського тіла з максимумом на довжині хвилі близько 10 мкм. Саме така довжина проникає не лише під шкіру людини, але й на клітинний рівень, запускаючи тим са­мим ферментативну реакцію. Завдяки цьому підвищується потенційна енергія клітин організму, і з них виходить незв'язана вода, росте рівень імуноглобулінів, збільшується активність ферментів. Саме цими хвилями майбутні матері опроміню­ють плід від його зачаття та до народження.

Клінічна частина роботи базується на результатах обстеження та лікування но­вонароджених дітей Львова та Львівської області в період з 2009 по 2014 роки. Здійснювалась клінічна оцінка ортопедичного статусу новонароджених та селек­тивний ультразвуковий скринінг з метою виявлення патології кульшових суглобів (КС). Група дітей формувалася методом випадкової вибірки (віком від декількох го­дин від народження до 10 діб), додатково оглядалися діти за рекомендацією неонатолога при підозрі на патологію КС. За статевою ознакою пацієнти розподілились таким чином: хлопчиків — 12 (30,77%), дівчаток — 27, що становило 69,23 %. Ультра­звукове дослідження, обов'язково обох КС, виконували на апаратах ACUSON 128XP/10 та ACUSONASPENдатчиком 7.5 MHzза методикою Р. Графа. Згідно обра­ної методики, поряд з ангулометричними показниками, оцінювали кісткову та хря­щову частин вертлюгової западини, кістковий еркер.

У лікуванні та реабілітації хворих з фізіологічною незрілістю кульшових суг­лобів (ФНКС), яка полягає в незавершеному формуванні компонентів суглоба без порушення конгруентності (правильного зіставлення) суглобових поверхонь кісток і, як правило, вимагає мінімального лікування, особливе місце займає інфрачерво­не випромінювання.

Використовували довгі інфрачервоні промені, які отримували за допомогою штучного джерела світла — приладу інфрачервоного випромінювання BeurerIL21. При проведенні лікування інфрачервоними променями опроміненню піддавали оголену поверхню тіла дитини, а саме проекцію КС по латеральній поверхні стегна. Портативний опромінювач BeurerIL21, використовували на відстані 7 — 10 см від поверхні тіла. Потужність джерела випромінювання становила 50 мВт. Площа оп­ромінення складала 7,07 см2 (діаметр діляки опромінення — 30 мм). При цьому по­вний потік падаючої світлової потужності складав 71 Вт/м2.

Тривалість дії інфрачервоними променями складала 5 хвилин, застосовували 2 рази на день. Курс лікування — 20 процедур, проводилися щодня. Повторні курси при потребі через один місяць.

Після проведеного контрольного ультразвукового обстеження через один місяць відмічено позитивний розвиток усіх елементів кульшової западини та показників проксимального відділу стегнової кістки в усіх 39 дітей.

Дане дослідження дозволило нам визначити оптимальні терміни проведення лікування інфрачервоним випромінюванням з метою виправлення фізіологічної незрілості кульшових суглобів та визначено динаміку розвитку параметрів кульшо­вого суглоба в цілому у дітей.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

каланхое-перистіДія: Протизапальну, бактерицидну, ранозагоювальну, кровоспинну.Опис: Рослина з коротким розгалуженим...
yalivets-opis-i-likuvalni-vlastivosti Ялівець: опис і лікувальні властивості Ялівець звичайний – це рослина, батьківщиною якого є все...
алтей-лікарськийДія: Пом'якшувальний, обволікаючий, протизапальну, знеболюючу, застосовується при кашлі, кашлюку,...