Достовірний факт

Кількість волосся на тілі людини й шимпанзе приблизно однакова. Різниця в їхній якості.

ВИКОРИСТАННЯ SURGICEL® NU—KNIT ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ТРАВМІ ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ОРГАНІВ У ДІТЕЙ

Костюкевич В. М., Коломийчук В. М., Зозуляк В. Л., Середюк В. В.

Коломийська дитяча лікарня, Івано-Франківська обл.

Сучасні хірургічні технології та матеріали вимагають від дитячих хірургів пере­глядати об'єми оперативних втручань в бік малотравматичності та збереження ор­гану навіть при таких важких ситуаціях, які виникають при травмах паренхіматоз­них органів.

Мета: Проаналізувати можливості ушивання розривів паренхіматозних органів та надійність гемостазу при використанні розсмоктуючої гемостатичної марлі Surgicel®NuKnitта розсмоктуючої нитки Vicrilз атравматичною голкою.

Проведено ретроспективний аналіз медичних карт стаціонарного хворого, які знаходились на лікуванні в дитячому

хірургічному відділенні з пошкодженням паренхіматозних органів. В період 2005 — 2014р.р. нами оперовано 18 дітей віком від 3—х до 17років з закритими — 13 чол., та відкритими — 5 чол. травмами ОЧП, з них — 14 хлопчиків, 4 — дівчинки. По­шкодження печінки виявлено в 6 дітей, селезінки — 12 дітей. По часу поступлення з моменту травми: до 6год. — 12 чол., до 24 год. — 4чол., пізніше 24год. — 2чол. Серед пошкоджень печінки у всіх наших випадках була травмована права доля. Причини пошкоджень: проникаючі різані поранення живота — 2 дітей, ДТП — 2 дітей, падіння з висоти — 1 дитина, розчавлення — 1 дитина. Всі пошкодження селезінки носили закритий характер. Причиною розриву селезінки в 7 випадках був прямий удар по животу, в 5 дітей — падіння з висоти.

Під час операцій з приводу пошкоджень печінки та селезінки після оцінки ха­рактеру розриву та об'єму крововтрати, рану тампонували або окутували гемоста­тичною марлею Surgicel® NuKnitз послідуючим ушиванням рани, або фіксацією марлі ниткою Vicril2/0 або 3/0 з атравматичною голкою відповідного розміру.

Нами отримано надійний гемостаз у всіх випадках пошкоджень печінки, вклю­чаючи 1 випадок масивного розчавлення правої долі печінки. З 12 спостережень пошкоджень селезінки в 8 випадках виконана спленорафія, в т.ч. в 1 дитини ре­зекція нижнього полюсу. Причинами спленектомій були: множинні розриви — 2, глибокий розрив в воротах селезінки — 1, розчавлення — 1. Післяопераційних кро­вотеч, які би потребували повторних оперативних втручань в наших спостережен­нях не було.

Висновки

Гемостатичний матеріал Surgicel® NuKnitдає можливість виконувати органозберігаючі операції з надійним гемостазом при травмах паренхіматозних ор­ганів у дітей. А також, враховуючи співвідношення ціна /якість, Surgicel® NuKnitможе бути матеріалом вибору серед гемостатичних матеріалів і повинен бути в на­явності в кожній клініці, де надається ургентна допомога.