Достовірний факт

Самий довгий інтервал – 84 дня – між смертю матері й народженням дитини зареєстрований у Роаноне, Віргінія. Дівчинка була породжена 5 липня 1983 року клінічно мертвою матір'ю, життя якої підтримувалася штучно із квітня місяця.

ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРФОРАТИВНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ

Доманський О. Б., Рибальченко В. Ф.

НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2

Виразкова хвороба шлунка (ВХШ) та дванадцятипалої кишки (ДПК) в педіат­ричній практиці неухильно зростає. В Україні поширеність ВХ становить 1,6 ± 0,1 на 1000 дитячого населення. Останні дані свідчать, що виразковий процес у дітей в 99% локалізований в цибулині дванадцятипалої кишки, в 0,5—0,75% — в шлунку, а в 0,25% випадків діагностують поєднану локалізацію. Найбільш грізними ускладненнями ВХШ є перфорації шлунка і ДПК, що потребує термінового оперативного лікування (В. І. Сушко, Д. Ю. Кривченя та спіавт., 2002, 2009, В. Ф. Рибальченко та співавт., 2015).

Мета роботи. Визначити ефективність діагностичних заходів та вивчити резуль­тати оперативного лікування виразкової хвороби у дітей.

Аналізу піддано 18 хворих у віці від 13 до 17 років з перфоративною виразкою шлунка (ПВШ) та дванадцятипалої кишки (ДПК), що знаходилися в хірургічному відділенні Київської міської дитячої клінічної лікарні №2 в період з 2009 по 2014 рік. Дівчаток було 4 (22,3%), хлопчиків — 14 (77,7%).

Всі хворі були госпіталізовані в хірургічне відділення в екстреному порядку. За­гальний стан при госпіталізації розцінений як важкий у 14 та середнього ступеня тяжкості у 4. Середня давність захворювання у всіх хворих склала до 6 годин. У 85% дітей "виразковий анамнез" відсутній. Сімнадцять пацієнтів (94,4%) мали тотальні перитонеальні симптоми, а у одного локальні в епігастральній області. Рентгено­графія показала вільне повітря у піддіафрагмальному просторі у 14 пацієнтів (77,7%). Чотирьом хворим (22,3%) було виконано гастроскопічне дослідження з по­вторною подальшою рентгенографією, у яких також мало місце вільне повітря в че­ревній порожнині. При гастроскопії виразка була виявлена у 3 пацієнтів; у них по­вторний знімок визначив симптом "серпа". Верхньо—серединна лапаротомія спо­чатку була виконана 17 (94,4%) хворим. У однієї дитини був запідозрений гострий апендицит і оперативні втручання починали з поперечного доступу в правій клубковій ділянці. Перфорації ДПК спостерігалися у 13 (73%) дітей, перфоративні вираз­ки шлунка відзначені у 5 (28%) хворих. Розміри перфоративних виразок були в ме­жах від 3 до 9 мм у діаметрі без склеротичного циркулярного валика. Враховуючи стан ранової поверхні виразки циркулярного висічення країв рани не проводилося. Виразки ушивались дворядними швами з декомпресією шлунка та ДПК (постанов­ка назо—гастрального зонда в шлунок та пілоричний його відділ). Поміж тим вра­ховуючи той момент, що при перфоративній виразці шлунка та ДПК в черевній по­рожнині виникає хімічний опік очеревини за рахунок шлункової соляної кислоти і жовчі доцільним було проведення лаважу очеревини фізіологічним розчином об'ємом до 6 — 10 літрів з метою видалення останнього та мімізувати вплив на оче­ревину, що виконано у всіх пацієнтів. В післяопераційному періоді хворі отримува­ли стандартне протокольне лікування виразкової хвороби. Всі хворі в задовільному стані виписані з клініки. Післяопераційних ускладнень не спостерігалося. У віддале­ному періоді всім хворим проведено ендоскопічне дослідження в продовж від 6 місяців та року — виразки загоїлись, а рецидивуючий абдомінальний синдром більше не турбує. Хворі розвиваються згідно віку. Середня тривалість післяопе­раційного періоду 10.1+0.25 діб.

Висновки

Діагностика перфоративних виразок шлунка та дванадцятипалої кишки дося­гається при використанні комплексної діагностичної програми: оглядової рентге­нографії у вертикальному положенні, а при необхідності гастроскопії. Наявність перфорації є показом до проведення лапаротомії з ушиванням дефекту шлунка чи дванадцятипалої кишки, з наступним промиванням черевної порожнини фізіологічним розчином для мінімізації впливу соляної кислоти та жовчі.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

горець-пташиний-споришСиноніми: Галоч гречка, гусятник, гусятниця, Зорніца, колісниця, конотоп, Куроєдов, мурава-трава,...
буквиця-лікарськаОпис: багаторічна трав'яниста рослина з прямим шерстистим стеблом заввишки 20-90см. Навесні з кореня...
chistets Чистець належить до роду багаторічних чи однорічних трав сімейства ясноткових. Його висота...