Достовірний факт

40% жителів європейських країн, США й Канади не в змозі самостійно розібратися в інструкціях до медичних препаратів.

ПОКАЗАННЯ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КОЛОСТАЗУ У ДІТЕЙ З АНОМАЛІЯМИ ПОЛОЖЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ

Джам О. П., Сорока В. П., Палкіна І. С, Макаров С. А., Голопапа Г. В.

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

Хронічний колостаз (ХК) — це постійне уповільнення ритму дефекації, яке ви­никає внаслідок стійкого зниження або втрати пропульсивних чи евакуаторних властивостей товстої кишки (ТК), зумовлених порушенням її рухової активності, що спричиняє прогресування інтоксикації, впливає на загальний розвиток дитини, ве­де до змін в інших органах і системах.

Представлені результати лікування 114 дітей віком від 2 до 17 років, оперованих з приводу ХК протягом 1995—2014 років. Серед досліджуваних пацієнтів було 64 (56,1%) хлопчики і 50 (43,9%) дівчаток. Відповідно до загальноприйнятої кла­сифікації за типами ХК, у 49 (42,9%) діагностували кологенний; у 42 (36,9%) — проктогенний та у 22 (19,2%) пацієнтів — кологенно—проктогенний ХК.

ХК необхідно розглядати як симптомокомплекс, різний за етіологією та патоге­незом, який потребує диференційованої корекції. Причини, які сприяли формуван­ню ХК неагангліонарного ґенезу у дітей обумовлені анатомічними вадами розвитку кишечнику, що проявлялись у вигляді доліхоколон та аномаліями будови стінки і фіксації ТК.

В клініці розроблена та використовується наступна клінічна класифікація ХК. І. Варіанти та аномалії положення і фіксації ТК: 1. Варіанти положення ТК: а) нормоколон; б) доліхосигма (мегадоліхосигма); в) доліхоколон (мегадоліхоколон). 2. Варіанти порушення фіксації ТК: а) правобічний колоноптоз; б) лівобічний колоноптоз; в) трансверзоптоз (с—м Пайра); г) загальний колоноптоз. ІІ. Клінічний пе­ребіг: 1. Гострий. 2. Хронічний (більше 3 місяців). ІІІ. Рівень моторних—евакуаторних порушень (колостазу): 1. Кологенний (проксимальний): а) правобічний; б) лівобічний; в) тотальний. 2. Проктогенний (дистальний). 3. Кологенно—проктогенний (змішаний). IV. Ступінь моторно—евакуаторних порушень ТК: 1.1 — ступеню. 2. II — ступеню. 3. III — ступеню. 4. IV — ступеню. V. Форма клінічного перебігу: 1. Констипаційна. 2. Больова. 3. Констипаційно — больова. VI. Стадія клінічного перебігу:

  1. Компенсована. 2. Субкомпенсована. 3. Декомпенсована. VII. Варіанти функціо­нальному стану прямої кишки (ПК) та сфінктерного апарату: 1. Варіанти функціо­нального стану ПК: а) норморефлекторна; б) гіпорефлекторна; в) гіперрефлекторна; г) інертна. 2. Варіанти функціонального стану сфінктерного апарату відхідника: а) нормотонус; б) гіпертонус (ахалазія); в) гіпотонус (недостатність анальних сфінктерів (I, II, III ступеню)). Приклад клінічного діагнозу: Доліхоколон, с—м Пайра, хронічний проктогенний колостаз, III ст. МЕПТК, констипаційна форма, деком­пенсований перебіг. Гіпорефлекторна пряма кишка. Недостатність анальних сфінктерів II ступеню.

Програма комплексного обстеження дітей з ХК та визначення абсолютних і відносних показань дозволила отримати — у 98 (86,0%) дітей добрі, а у 16 (14,0%) — задовільні результати. В післяопераційному періоді проводились курси ре­абілітаційного лікування — 2 рази на рік. Незадовільних результатів у віддаленому періоді не було.

Висновки

Діагностовані анатомічні і функціональні порушення ТК та ПК дозволили вста­новити показання, визначити об'єм та метод хірургічного лікування при різних ти­пах ХК.

Абсолютними показаннями були: стійкий больовий абдомінальний синдром на тлі аномалій положення і фіксації ТК; анатомічні зміни ТК з чіткими ознаками мегаколон та симптомами рецидивуючої часткової товстокишкової непрохідності; не­ефективність цілеспрямованої консервативної терапії при визначеному типі колостазу та наявності порушення моторно—евакуаторної функції ТК III та IV ступеню.

До відносних показань віднесено: прогресування симптомів загальної інтокси­кації, супутні захворювання, що виникли і пов'язані з прогресуванням ХК; погіршення загального стану дитини та наявність негативних соціальних факторів, що впливають на якість її життя.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

khmil-zvichajnij Хміль є багаторічним рослиною, мають і довге повзуче кореневище. Стебло у рослини в’юнкі, на...
золототисячник-звичайний-центавраДія: апетитне, антибактеріальну, тонізуючу, сечогінну, має антиоксидантну активність. Опис: Невелике...
жостір-проноснийСиноніми: Жостер, Проскуріна, крушина голкова, черноягоднік.Дія: Протипухлинну, проносний засіб,...