Достовірний факт

Ширина спіралі ДНК людини рівна 18 десятитисячних мікрона.

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ДИТЯЧІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

Даньшин Т. І., Письменний В. Д., Гришин О. О., Жежера Р. В., Яковлєва І. П.

Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ", Київ, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Мета роботи: Поділитися досвідом лікування дітей з тяжкими ускладненнями після оперативних втручань на органах черевної порожнини та запропонувати де­які елементи новизни в лікувальний процес.

Проаналізовано результати лікування 114 дітей з різними післяопераційними ускладненнями після втручань на органах черевної порожнини,які перебували в клініці дитячої хірургії за період з 2005 по 2015 р. Ранні післяопераційні ускладнен­ня мали 46 дітей(40%),пізні — 68(60%). 10 дітей мали надскладні післяопераційні ус­кладнення з тяжким станом,що потребувало тривалого комплексного лікування з залученням спеціалістів різного профілю та значних матеріальних затрат.

Критеріями відбору дітей цієї групи були наступні показники:кількість релапаротомій на попередньому етапі,сепсис,кишкові нориці,синдром ентеральної недо­статності.

Первинно 9 дітей з 10 оперовані в інших лікувальних закладах, 1—в нашій клініці. З приводу інвагінації оперовано 4, вроджених вад розвитку (діафрагмальна кила, хвороба Гіршпрунга) — 2, виразково—некротичного ентероколіту—2, перфоративного апендициту—1, мукозиду на фоні хіміотерапії — 1.

До госпіталізації в нашу клініку на попередніх етапах лікування було виконано від 3—х до 11 оперативних втручань. 8 пацієнтів поступали в стані сепсису, у 7 дітей були явища кишкової непрохідності, у 4 хворих була виражена гіпотрофія на фоні кишкових нориць та ентеральної недостатності, двоє з них мали значний дефект передньої черевної стінки з фіксованою евентрацією кишківника.

Всі 10 дітей потребували повторних етапних оперативних втручань (від одного до 16 і більше),включаючи планові санації.Для закриття дефекту черевної стінки ви­користовували біоматеріал "тутопласт".З метою герметизації анастомозів та профілактики утворення кишкових нориць петлі перекривали матеріалом "тахокомб". Для зменшення внутрішньочеревного тиску і проведення санацій лапаростом у 2 дітей застосована методика VAC—терапії з позитивним результатом. Для за­хисту лапаростоми від кишкового вмісту використовували калоприймачі Woundpouch. Проводилась адекватна антибактеріальна терапія під бактеріологічним кон­тролем, корекція метаболічних порушень.

Летальності в даній групі дітей не було. У 9 паціентів отримали позитивний ре­зультат : виписані в задовільному стані з фізичною та соціальною адаптацією. У однієї дитини зберігається висока кишкова нориця з фіксованою евентрацією.

Повторні оперативні втручання потребують диференційного підходу з викорис­танням сучасних методів в умовах багатопрофільних хірургічних центрів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

каланхое-перистіДія: Протизапальну, бактерицидну, ранозагоювальну, кровоспинну.Опис: Рослина з коротким розгалуженим...
yalivets-opis-i-likuvalni-vlastivosti Ялівець: опис і лікувальні властивості Ялівець звичайний – це рослина, батьківщиною якого є все...
алтей-лікарськийДія: Пом'якшувальний, обволікаючий, протизапальну, знеболюючу, застосовується при кашлі, кашлюку,...