Достовірний факт

По темпах поширення ВІЛ/СНІД Росія посідає перше місце в Європі, а Україна друге.

ОЦІНКА ДОБОВОЇ ДИНАМІКИ ФАКТОРІВ АГРЕСІЇ НА ПРИКЛАДІ УТВОРЕННЯ БІОПЛІВОК ЗБУДНИКАМИ ГОСТРИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ

Давиденко В. Б., М'ясоєдов В. В., Мішина М. М., Штикер С. Ю., Давиденко Н. В., Мішин Ю. М.

Харківський національний медичний університет

Енійно—запальні процеси складають значний відсоток всіх захворювань у дітей. Сучасні проблеми в лікуванні цих захворювань обумовленні особливостями сучас­них патогенних мікроорганізмів, які забезпечують їх захист від антибактеріальних заходів.

Відомо, що життєдіяльність мікроорганізмів має добову ритмічну структуру, з якою пов'язані фактори їх вірулентності. Вивчення біоритмів мікроорганізмів відкриває нові можливості у вирішенні низки медико— біологічних проблем — ме­ханізмів адаптації, чутливості збудників до лікарських засобів.

Метою даного дослідження є визначення проявів вірулентності в формі біоплівок, залежно від часу доби, на прикладі збудників гострих деструктивних пневмоній у дітей.

Здатність утворювати біоплівки визначали в полістиролових планшетах з попе­редньою синхронізацією періодичної культури штамів, що досліджувались. Син­хронізація бактеріальної культури проводилася після встановлення кінетики росту асинхронної культури, шляхом селекції за методом Мітчісона і Вінсента. Оптичну щільність біоплівок вимірювали на спектрофотометрі "MultiskanЕХ 355", виражали в одиницях оптичної щільності (од. ощ.). При обробці результатів використовували статистичні програми "Statistica" и "Biostat".

Здобуті дані свідчать про те, що провідними розвитку гострих деструктивних пневмоній у дітей є S. aureus, S. pyogenesта К. pneumoniae. При визначенні здатності формувати щільні біоплівки клінічними штамами мікроорганізмів було встановле­но підвищення щільності добової біоплівки о 800 (S. aureus— 2,69 ± 0,28 од. ощ., S. pyogenes— 2,74 ± 0,34 од. ощ. й К. рпеитопіае — 2,94 ± 0,23 од. ощ), о 12 годині (S. aureus— 2,81 ± 0,26 од. ощ., S. pyogenes— 2,97 ± 0,39 од. ощ. й К. рneumonіае —3,21 ± 0,27 од.ощ), о 1500 (S. aureus— 2,76 ± 0,32 од. ощ., S. pyogenes— 2,84 ± 0,22 од. ощ. й K.pneumoniae— 3,11 ± 0,29 од. ощ.) й о 20 годині (S. aureus— 2,28 ± 0,26 од. ощ., S. pyogenes— 2,35 ± 0,24 од. ощ. й K. pneumoniae— 3,21 ± 0,29 од. ощ). Результати дослідження показують, що о 6 та о 18 годині оптична щільність як біоплівки (6 го­дині: S. aureus— 0,84 ± 0,08 од. ощ., S. pyogenes— 0,93 ± 0,04 од. ощ. й K. pneumoniae— 1,08 ± 0,09 од. ощ.; 18 годині: S. aureus— 1,12 ± 0,08 од. ощ., S. pyogenes— 1,29 ± 0,06 од. ощ. й K. pneumoniae— 1,48 ± 0,04 од. ощ.), так й планктонної форми існування мікроорганізмів (6 годині: S. aureus— 0,48 ± 0,06 од. ощ., S. pyogenes— 0,61 ± 0,08 од. ощ. й K. pneumoniae— 0,75 ±0 ,04 од.ощ.; 18 год: S. aureus— 0,78 ± 0,06 од. ощ., S. pyo­genes— 0,92 ± 0,08 од. ощ. й K. pneumoniae— 1,09 ± 0,06 од. ощ.) суттєво знижується. Спостерігається цікавий факт при визначенні кінетики росту протягом доби у ізо­лятів K. pneumoniae: о 12 та о 15 годині щільність вільних клітин (3,14 ± 0,59 од.ощ. й 3,07 ± 0,49 од. ощ.) дорівнює щільності біоплівки (3,21 ± 0,47 од. ощ. Й 3,11 ± 0,35 од. ощ.).

Висновок

Отже, утворення щільних біоплівок мікроорганізмів чинників гострих деструк­тивних пневмоній залежить від часу доби. Добова динаміка утворення щільних біоплівок з наступною продукцією планктонних клітин ізолятами спостерігається о 8, 12, 15 й 20 годині, що свідчить про адаптивну реакцію ізолятів, яка пов'язана з проведенням медичних маніпуляцій у даному стаціонарі. Зниження активності про­дукції планктонних клітин ізолятами зареєстровано о6 й о 18 годині, порівняно з утворенням біоплівок референтними штамами, у яких коливання оптичної щільності біоплівок й продукції планктонних клітин достовірно не відрізняються протягом доби.

Таким чином, одержані результати свідчать про те, що дослідженні мікроор­ганізми продукують фактори агресії нерівномірно протягом доби, що спонукає до подальших досліджень та міркувань, щодо розробки гнучкої антибактеріальної стратегії, пристосованої до біоритміки мікроорганізмів, що може суттєво підвищи­ти ефективність лікування.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

дивосил-високийСиноніми: Девясільнік, дивосил, дикий соняшник, тваринна трава, луговий аман, майник, оман.Дія:...
бадан-товстолистийСиноніми: Монгольська чай, чагірь.Дія: Кровоспинний, в'яжучий, антисептичний, протизапальний,...
аїр-болотнийСиноніми: Аірний корінь, гаир, ірний корінь, Калмусом, татарське зілля, явер.Дія: Апетитне,...