Достовірний факт

Після п'ятдесяти років ймовірність зачати дитину із синдромом Дауна зростає в 4 рази.

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОВСТОКИШКОВОГО СТАЗУ, ЩО ОБУМОВЛЕНИЙ ПРИРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ ОБОДОВОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ

Боднар О. Б., Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Микитинський Є. М.

Буковинський державний медичий університет, м.Чернівці

Однією з частих причин запорів у дітей є порушення фіксації товстої кишки (6,8—30%) у вигляді природженого недорозвинення або відсутності фіксуючих ана­томічних утворень товстої кишки, які призводять до колоноптозу, провисання пра­вого та лівого вигинів ободової кишки (ОК), утворенню гострих перегинів, колоноптоз.

Мета роботи. Вивчити клінічні прояви та віддалені результати хірургічного ліку­вання дітей з хворобою Пайра та синдромом Хілаідіті.

За період з 2000 по 2014 роки нами було обстежено 58 дітей з хворобою Пайра та 3 з синдромом Хілаідіті.

Для оцінки ефективності проведених хірургічних втручань діти були розділені на дві групи.

В І групі 11 з хворобою Пайра, 1— синдромом Хілаідіті (2000—2006 рр.) — про­ведений аналіз хірургічного лікування традиційними способами.

В ІІ групі 13 з хворобою Пайра, 1 — синдромом Хілаідіті (2007—2014 рр.) ? про­ведений аналіз хірургічного лікування запропонованими способами. При хворобі Пайра проводили розділення спайок в ділянці лівого вигину ободової кишки та розсічення лівої діафрагмально—ободової зв'язки. Мобілізували надлишкову про­висаючу частину поперечної ОК. Виконували резекцію поперечної ОК з відновлен­ням прохідності шляхом накладання анастомозу кінець в кінець вузловими одно­рядними інвертованими швами (PDS4?0). Виконували вкладання та фіксацію ліво­го вигину ободової кишки до задньої—бокової черевної стінки у фізіологічному по­ложенні (13 дітей). При синдромі Хілаідіті — вилучення з піддіафрагмального про­стору правих відділів ОК, резекція правого вигину ОК з асцендо—трансверзоанастомозом "кінець у кінець" та правобічною колофіксацією сформованого асцендо— трансверзопереходу, гепатопексія (1 дитина). При наявності у дітей ІІ групи недо­статності ілеоцекального замикального апарата ІІІ ступеня, окрім основного етапу операції проводили апендектомію та баугінеопластику [5]. Операція баугінеопластики виконана 6 дітям ІІ групи (5 — хворобою Пайра та 1 —синдромом Хілаідіті).

та їх аналіз. В післяопераційному періоді рецидив хронічних запорів у дітей І групи був в 45,45%, в ІІ групі лише у 1 дитини (7,69%). Відновлення болю в животі після операції було у 50% пацієнтів І групи та 9,09% — ІІ групи. В післяопераційно­му періоді, метеоризм та "неприємні відчуття в животі" виникали у 33,33% І групи та не було в ІІ групі. Недостатність ілеоцекального замикального апарата прогресува­ла в 100% пацієнтів І групи та зникала в ІІ групі. Слід зазначити, що клінічні прояви захворювання у дітей основної групи були періодичними та легко піддавалися кон­сервативній терапії

При синдромі Хілаідіті у дитини порівняльної групи через 2 роки після операції спостерігалося відновлення хронічних запорів та болю в животі, що важко піддава­лося консервативній терапії. Стан пацієнта ІІ групи задовільний.

Висновки

Метою хірургічного лікування аномалій фіксації ободової кишки у дітей є усу­нення ембріологічної причини хронічного колостазу (корекція зв'язкового апара­ту) та її наслідоку (резекція подовженої ділянки ободової кишки) у поєднанні з колофіксацією лівого вигину або правого вигину ободової кишки у фізіологічному положенні. Для хірургічного лікування хвороби Пайра у дітей може бути викорис­тана операція: пересічення лівої діафрагмально—ободової зв'язки, резекція попе­речної ободової кишки та колофіксація лівого вигину ободової кишки. З метою хірургічного лікування синдрому Хілаідіті у дітей (у випадку доліхоасцендоколон) доцільно застосовувати: гепатопексію, резекцію правого вигину ОК з асцендо— трансверзоанастомозом "кінець у кінець", колофіксацію правого вигину ободової кишки.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...