Достовірний факт

На нашій планеті майже півтора мільйона людей у день заражаються різними захворюваннями при відвідуванні медичних установ.

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ДІТЕЙ З ГОСТРИМ НЕСПЕЦИФІЧНИМ ДЕСТРУКТИВНИМ БРИЖОВИМ ЛІМФАДЕНІТОМ

Боднар Б. М., Трефаненко Д. А., Сторожук С. М., Регульська І. Б.

Буковинський державний медичий університет, м.Чернівці

На сьогоднішній день гострий брижовий лімфаденіт є одним з захворювань, що найбільш часто зустрічаються в дитячому віці. Особливою проблемою є виникнен­ня деструктивних форм даного захворювання. Згідно останніх даних, виникнення брижового лімфаденіту тісно пов'язано з порушеннями імунологічного статусу ор­ганізму.

Мета дослідження. Вивчити рівень диференційних антигенів лейкоцитів CD3, CD4, CD8, CD22, методом імунофлюоресценції з використанням набору моноклональних та поліклональних антитіл "Клоноспектр" ("Медбиоспектр", Росія), та виз­начення рівеня концентрації імуноглобулінів IgM, IgA, IgG.

Нами досліджено імунологічний статусу у 39 дітей віком 9—14 років з гострим неспецифічним деструктивним брижовим лімфаденітом (ГНДБЛ). В якості кон­трольної групи обстежено 10 дітей, оперованих з приводу гриж передньої черевної стінки.

Після проведення обстежень було встановлено зниження CD3 до 2,2±0,4 х 109/л (контроль 2,9±0,6), CD4 1,1±0,08 (контроль 1,8±0,2), CD8 0,8±0,6 (контроль 1,1±0,2), співвідношення CD4/CD8 1,38 (контроль 1,6), CD22 0,71+0,07 (контроль 0,81+0,04). При визначенні рівня сироваткових імуноглобулінів відмічалось збільшення вмісту IgM— 1,34 0,12 (контроль 0,74 0,03). Всі інші показники імунної системи за умов розвитку ГНДБЛ змінювались незначно.

Таким чином, отримані дані свідчать про виражене зниження найбільш значи­мих субпопуляцій клітин імунної системи, що може слугувати діагностичним тес­том в постановці діагнозу та бути критерієм ефективності проведення комплексно­го лікування.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

безсмертник-цмин-піщанийДія: сечогінний, потогінний, жовчогінний, відхаркувальний, «кровоочисний», кровоспинну, підвищує...
горець-почечуйнийСиноніми: Гемороїдальна трава, почечуйная трава, гірчак, горкушнік, дурніка, почечуйнік.Дія:...
василько-луговийДія: Сечогінну, жовчогінну, протизапальну, знеболюючу, застосовується при водянці, жовтяниці, затримці...