Достовірний факт

Клітини верхнього шару шкіри (епідерміса) замінюються новими кожні 28 днів.

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ДІТЕЙ З ГОСТРИМ НЕСПЕЦИФІЧНИМ ДЕСТРУКТИВНИМ БРИЖОВИМ ЛІМФАДЕНІТОМ

Боднар Б. М., Трефаненко Д. А., Сторожук С. М., Регульська І. Б.

Буковинський державний медичий університет, м.Чернівці

На сьогоднішній день гострий брижовий лімфаденіт є одним з захворювань, що найбільш часто зустрічаються в дитячому віці. Особливою проблемою є виникнен­ня деструктивних форм даного захворювання. Згідно останніх даних, виникнення брижового лімфаденіту тісно пов'язано з порушеннями імунологічного статусу ор­ганізму.

Мета дослідження. Вивчити рівень диференційних антигенів лейкоцитів CD3, CD4, CD8, CD22, методом імунофлюоресценції з використанням набору моноклональних та поліклональних антитіл "Клоноспектр" ("Медбиоспектр", Росія), та виз­начення рівеня концентрації імуноглобулінів IgM, IgA, IgG.

Нами досліджено імунологічний статусу у 39 дітей віком 9—14 років з гострим неспецифічним деструктивним брижовим лімфаденітом (ГНДБЛ). В якості кон­трольної групи обстежено 10 дітей, оперованих з приводу гриж передньої черевної стінки.

Після проведення обстежень було встановлено зниження CD3 до 2,2±0,4 х 109/л (контроль 2,9±0,6), CD4 1,1±0,08 (контроль 1,8±0,2), CD8 0,8±0,6 (контроль 1,1±0,2), співвідношення CD4/CD8 1,38 (контроль 1,6), CD22 0,71+0,07 (контроль 0,81+0,04). При визначенні рівня сироваткових імуноглобулінів відмічалось збільшення вмісту IgM— 1,34 0,12 (контроль 0,74 0,03). Всі інші показники імунної системи за умов розвитку ГНДБЛ змінювались незначно.

Таким чином, отримані дані свідчать про виражене зниження найбільш значи­мих субпопуляцій клітин імунної системи, що може слугувати діагностичним тес­том в постановці діагнозу та бути критерієм ефективності проведення комплексно­го лікування.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

буркун-лікарськийСиноніми: Буркун жовтий, білий буркун, кам'яниця, кропило, гуньба, донець, милоті.Дія: Відхаркувальний,...
барвінок-малийОпис: Вічнозелена рослина, що має шнуровідноє кореневище довжиною до 70 см, що розвивається...
бадан-товстолистийСиноніми: Монгольська чай, чагірь.Дія: Кровоспинний, в'яжучий, антисептичний, протизапальний,...