Достовірний факт

В 4,5 рази збільшується ймовірність серцевого нападу та смерті під час сексу з випадковим партнером.

БРОНХОСАНАЦІЯ ПРИ ГОСТРІЙ ТА ХРОНІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ

Боднар Б. М., Микитинський Є. М., Білокопитий В. С., Унгурян А. М.
Буковинський державний медичий університет, м.Чернівці

Незважаючи на значні успіхи проведення лаважу бронхіального дерева, тра­диційні методи мають ряд істотних недоліків, таких як: значне порушення газо­обміну та наростання гіпоксії в момент виконання лаважу, змивання з поверхні аль­веол сурфактанту, що загрожує виникненням ателектазу і подальшим погіршенням газообміну. В зв'язку з цим виникла потреба у вдосконаленні тактики лаважу бронхіального дерева. Впродовж 12 років в клініці дитячої хірургії широко викори­стовується бронхоскопія з санацією бронхіального дерева з допомогою фізіологічного розчину NaCl, содових розчинів та розчину "Декасан". Маючи досвід в санації черевної і плевральної порожнини озонованим фізіологічним розчином NaCl, вирішино провести санацію бронхіального дерева при бронхоскопії.

Мета дослідження. Вивчити клінічну ефективність лаважу бронхіального дерева із застосуванням озонованого фізіологічного розчину NaCl.

За 2014 рік у клініці МДКЛ м. Чернівці, знаходилось 18 хворих з деструктивними пневмоніями, 25 хворих із сторонніми тілами дихальних шляхів, 16 з яких усклад­нених ендобронхітом з обструкцією, та 63 хворих з ендобронхітом різної етіології та вираженою обтурацією дихальних шляхів слизово-гнійними пропками. 70 хво­рих склали групу порівняння: 18 дітям провели бронхосанацію содовими розчи­нам, 52-м — фізіологічним розчином. 27 хворих склали основну групу, де проводи­лась санація бронхіального дерева із застосуванням озонованого фізіологічного розчину NaCl.

При застосуванні озонованого фізіологічного розчину NaClдля санації бронхіального дерева відмічається суттєве покращення стану хворого, ліквідація обструкції бронхів, нормалізація газового складу крові та скорочення тривалості перебування в стаціонарі на 5—6 днів (26—30%). Діти з обструктивними бронхіта­ми, які протягом року звертались неодноразово в пульмонологічні відділення, після бронхосанацій повторно не зверталися.

Висновки

Даний метод сприяє виходу секрету зниженої в'язкості в крупні бронхи, що по­легшує його евакуацію, а також має достатню антибактеріальну активність, що при­зводить до купування запального процесу в коротші терміни. Використання тра­диційних лаважних рідин недостатньо ефективне, в порівнянні із запропонованою методикою. Озонований фізіологічний розчин NaClможе бути рекомендований в клінічній практиці для лікування ендобронхітів різного генезу.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

khmil-zvichajnij Хміль є багаторічним рослиною, мають і довге повзуче кореневище. Стебло у рослини в’юнкі, на...
золототисячник-звичайний-центавраДія: апетитне, антибактеріальну, тонізуючу, сечогінну, має антиоксидантну активність. Опис: Невелике...
жостір-проноснийСиноніми: Жостер, Проскуріна, крушина голкова, черноягоднік.Дія: Протипухлинну, проносний засіб,...