Достовірний факт

Жінки спалюють жир повільніше чоловіків – приблизно на 50 калорій в день

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДИФУЗНИХ ФОРМ ВРОДЖЕНИХ СУДИННИХ МАЛЬФОРМАЦІЙ КІНЦІВОК З НАЯВНІСТЮ МІКРОФІСТУЛ

Чернуха Л. М., Каширова О. В., Гуч А. О., Влайков Г. Г., Альтман І. В., Кондратюк В. А.

Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова

НАМНУ, м. Київ

Мета роботи: поліпшення результатів лікування пацієнтів з артеріовенозними (АВ) мікрофістульозними і змішаними формами вроджених судинних мальформацій (ВСМ) на основі вивчення етіопатогенетічних аспектів патології і впровад­ження методів комбінованого лікування з використанням емболізуючих, ендоваскулярних, склерозуючих і лазерних методик.

80 паціентів з АВ мікрофістульозними і змішаними формами ВСМ (з наявністю мікрофістул) були обстежені за період 2005—2013 р. Співвідношення чоловіків і жінок 1:1,15. Віковий діапазон від 3 до 69 років. Алгоритм спеціального обстеження включав: клінічний огляд, ультразвукове дуплексне сканування (УЗДС), ангіографію, спіральну компьютерну томографію, ЕКГ, ЕХОКГ. Серед анатомо—гемодинамічних форм наявність мікрофістульозного АВ шунтування було у 26 (32,5%) пацієнтів і у складі змішаних форм ВСМ (венозних, АВ мікрофістульозних) — у 16 (20%) пацієнтів; клінічний клас венозної недостатності коливався у межах С4 — у 30%, С5 — у 40% хворих і С6 — у 30% за класифікацією CEAP. В групі з 26 пацієнтів з мікрофістульозними формами було виконано 42 оперативних втручання, а в групі із 16 пацієнтів із змішаними формами виконано 26 операцій.

Стратегії лікування:

  1. Застосування індивідуалізованого етапного підходу, що включає використан­ня ендоваскулярних методик в доопераційному періоді та поєднання хірургічних, емболізаціійних, лазерних и склерозуючих методик інтраопераційно (комбінованое лікування);
  2. Корекція АВ шунтування ізольовано (30, 44,1%) або у поєднанні з корекцією венозної гіпертензії (22, 32,4%): магістралізація кровотоку в судинному сегменті (скелетизація судин, резекція і протезування при наявності венозних аневризм, висічення ангіоматозних тканин);
  3. Корекція вторинної венозної гіпертензії (16, 23,5%) в поверхневій та глибокій венозній системах (реконструктивні операції, флебектомія у поєднанні з ендоваскулярними, емболізаційними методиками, ендовазальною лазерною коагуляцією (ЕВЛК), еластичною компресією), пластичні етапи (висічення ангіоматозних тка­нин, аутодермопластика).

Характер втручань у пацієнтів із змішаними формами ВСМ з наявністю мікрофістул відрізнявся наявністю локалізованих венозних аневризм у зонах роз­ташування одиничних мікрофістул (локалізовані аневризми гирла великої та малої підшкірних вен, підколінної вени), що потребувало одномоментної або етапної ко­рекції венозної гіпертензії в поверхневій і/або глибокій венозній системах (5, 7,4%).

Висновки

Оптимальним методом лікування хворих з дифузними мікрофістульозними та змішаними формами ВСМ кінцівок є патогенетично обгруноване диференційова­не етапне лікування. Одночасне застосування хірургічних та міні—інвазивних до­даткових методик (ЕВЛК, склеротерапія) підвищують радикальність лікування та дозволяють достигнути задовільних віддалених результатів у 87% пациентов.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

калина-звичайнаСиноніми: Сніжки, калининаДія: Кровоспинний, серцево-судинні, протиспазматичний, протисудомну,...
гранатДія: Апетитне, в'яжучий, сечогінний, жовчогінний, шлунково-кишкова, противоцинготное, знеболюючу,...
декоп-сабельник-болотнийДія: в'яжучий, потогінний, кровоспинний, протизапальний, ранозагоювальний, знеболююче. Застосовується...