Достовірний факт

Найстрашніші кофеголіки — фіни, кожний з яких споживає в рік 11,8 кг кави. Середній американець споживає 3,9 кг, англієць — 2,4 кг, росіянин — 600 г, а таєць і українець усього 400.

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ВЕНОЗНИМИ ТРОМБОЗАМИ СИСТЕМИ НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ В ПІЗНІ СТРОКИ ЗАХВОРЮВАННЯ

Мішалов В. Г., Миргородський Д. С., Маркулан Л. Ю.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Мета роботи оцінка ефективності тромболитичної терапії (ТЛТ) альтеплазе у хворих з гострими тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок в пізні терміни.

Оцінено результати лікування 81 хворого з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок (ТГВНК), які знаходилися в центральній міській клінічній лікарні м. Києва з 2008 по 2014 рік. Серед них 38 чоловіків (44,4%) і 45 жінок (55,6%) у віці від 32 до 75 років в (середньому 51,88 ± 1,27 роки). Всім хворим проведенорутинне клінічне обстеження, ультразвукове дуплексне сканування вен нижніх кінцівок, за показами — флебографію і контрастну спіральну комп'ютерну томографію. Тромбоз гомілко­во—підколінного сегменту виявлений у 25 хворих (30,9%), подколенного—бедренно сегменту — у 34 (42,0%), стегново—клубового сегменту — у 22 (27,1%). У 29 хво­рих (35,8%) давність тромбозу склала від 1 до 7 днів. У 21 пацієнта (25,9%) — від 8 до 14 днів. У 19 хворих (23,5%) — від 15 до 21 дня, і у 12 (14,8%) — від 22 до 28 днів. За­лежно від терапії, що проводиться, хворі були поділені на дві репрезентативні за статтю, віком, термінами захворювання, ураженнями сегментів групи: основну гру­пу (ОГ) — 40 пацієнтів і контрольну (ГК) — 41 хворий. Хворим ОГ проводили тромболізис препаратом альтеплазе в/в болюсно в дозі 10 мг з подальшим крапельним введенням в дозі 1 мг/кг але не більше 100 мг в цілому з подальшим введенням пря­мих антикоагулянтів (еноксапарин натрію (Клексан) п/ш в дозі 100 анти—Ха МО/кг 2 рази на добу кожні 12 годин під контролем АЧТЧ). Також застосовували венотоніки групи діосміну: Детралекс по 1000 мг на добу та компресійний трикотаж фірми Bauerfind. Хворим в групі контролю проводилося консервативне лікування препаратами групи прямих антикоагулянтів (гепарин в дозі до 30000 ЕД в/в кра­пельно в перші 2-і доби з подальшим переходом на низькомолекулярні гепарини: еноксапарин (Клексан) в дозі 2 мг/кг/добу на протязі від 5 до 10 діб з подальшим пе­реходом на непрямі антикоагулянти. Також застосовували венотоніки групи діосміну: Флебодія по 600 мг на добу та компресійний трикотаж фірми Bauerfind. Хворі обох груп отримували Актовегін — 2000 мг в/в крап. 1 р. на добу протягом 10 діб.ТЛТ виявилася високо ефективною при існуванні тромбозу протягом 7 діб:повна реканалізація відбулася у 24 хворих (60%), часткова — у 16 (40%). У ГК в цей термін відмічена часткова реканалізація у 9 хворих (21,9%) р<0,05. Із збільшенням термінів існування тромбозу частина хворих, у яких повністю або частково відновився кровотік в ураженій вені, зменшується (r=—0,433). Так, частина хворих з повним віднов­ленням кровотоку при проведенні їм ТЛТ в другий тиждень існування тромбу скла­ла 22%, на третій тиждень — 17%, на четвертий тиждень — таких хворих не було. Ча­сткова реканалізація відмічена відповідно у 56%, 50% і 35%. У всі аналізовані терміни частина хворих з позитивним результатом (повна і часткова реканалізація була до­стовірно вища за контроль). Проведення лікування в групах супроводжувалося зменшенням надмірної довжини кола ураженої кінцівки, проте, в основній групі швидшими темпами (r= 0.57) в порівнянні з контрольною (r= 0,39). Якщо в перші 7 днів зменшення надмірної довжини кола складало 51,2% в основній групі і 28,3% в контрольній, то на четвертий тиждень — 25,1% проти 15,3%, всі р<0,05.

Ефективність ТЛТ гострих ТГВ із збільшенням терміну захворювання змен­шується. В той же час в пізні терміни існування флеботромбозу ТЛТ альтеплазе за­безпечує поліпшення венозного кровотоку: терміном ТГВ три тижні — у 67% хворих, чотири тижні — у 35%, що достовірно краще в порівнянні з аналогічними показни­ками у хворих групи контролю.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...