Достовірний факт

Психологи стверджують, що через 30 років депресія стане найпоширенішою хворобою у світі, перегнавши навіть серцеві захворювання й ГРВІ.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТРОМБОЗУ ГЛИБОКИХ ВЕН

Климюк В. М.

Івано-Франківський національний медичний університет

Нами піддано клінічному, лабораторному і інструментальному обстеженню та хірургічному лікуванню 94 хворих на тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок різної локалізації. Серед обстежених хворих було 52 (55,3%) чоловіків і 42 (44,7%) жінок. Середній вік хворих склав 56,9±13,8 роки. У 38 (40,4%) пацієнтів тромбоз глибоких вен розцінювали як індукований. У 56 (59,6%) пацієнтів в анамнезі не було факторів які могли спричинити тромбоз глибоких вен, тому його розцінювали як неіндукований.

Тромбоз глибоких вен правої нижньої кінцівки діагностували у 39 (41,4%) паці­єнтів, лівої у 55(59,8%). Дистальний тромбоз глибоких вен зустрічався у 24 (25,5%) пацієнтів.

Найбільш поширеною скаргою хворих було відчуття розпирання у нижній кін­цівці — воно зустрічалось у 94,7% пацієнтів. Цю скаргу подавали всі хворі з прокси­мальним ТГВ. Серед пацієнтів з дистальним ТГВ вона зустрічалась у 84,2% випадків індукованого тромбозу та у 60,0% неіндукованого. Наступним за частотою було збільшення нижньої кінцівки в об'ємі. На цю скаргу вказували 84,0% хворих, у тому числі всі хворі із проксимальним ТГВ. У 77 (81,9%) був розпираючий біль у нижній кінцівці. Серед хворих з індукованим тромбозом при дистальній локалізації ця скарга зустрічалась у 89,5%, при проксимальній локалізації — у 63,2%. Всі пацієнти з дистальним неіндукованим ТГВ вказували на цю скаргу, з проксимальним ТГВ — у 84,3% випадків. Порушення функції нижньої кінцівки відмічали 76,6% хворих. Серед пацієнтів з дистальним ТГВ вона зустрічалася рідше, ніж серед хворих з прокси­мальним ТГВ. І тільки в 54,2% випадків пацієнти відмічали погіршення самопочуття. Більш вираженою ця скарга була у хворих з індукованим тромбозом, що можна по­яснити безпосередніми чи віддаленими наслідками після отриманої травми чи пе­ренесеного оперативного втручання.

При об'єктивному огляді хворих нами було встановлено, що найбільш інформа­тивною клінічною ознакою тромбозу глибоких вен нижньої кінцівки був позитив­ний симптом Мозеса. Болючість при стисканні литкового м'яза зустрічалась у 94,7% пацієнтів, причому у 100% випадків — при індукованому проксимальному ТГВ та неіндукованому ТГВ. Позитивний симптом Хоманса також зустрічався достатньо часто. Ця ознака була діагностована нами у 86 (91,5%) хворих. При різній ло­калізації тромбозу цей симптом відмічався від 80 до 100% спостережень. Симптом Ловендерга вважали вкрай неінформативним — він був позитивним тільки у 36 хво­рих, що склало 38,3%. Найчастіше (45,1%) його відмічали у пацієнтів з неіндукова­ним ТГВ.

Набряк всієї нижньої кінцівки спостерігали у 67 (71,3%) хворих. Ця ознака спо­стерігалася у пацієнтів з індукованим проксимальним ТГВ (94,7%) та неіндукованим проксимальним ТГВ (96,1%). Набряк гомілки нами було відмічено у 26,6% випадків, переважно у хворих з дистальним ТГВ. У пацієнтів з локалізацією тромбозу вище підколінної вени ізольований набряк гомілки спостерігався рідко. Набряк кінцівки спричиняв згладженість контурів колінного суглобу, яка чітко відмічалася при ог­ляді хворого у вертикальному положенні. Цей симптом діагностувався у 57,4% ви­падків.

Зміна кольору шкіри дистальних відділів ураженої кінцівки була наявна тільки у 32 (34,0%) хворих. Поява сітки колатеральних розширених підшкірних вен також не була поширеною клінічною ознакою — її відмічали у 19 (20,2%) хворих з прокси­мальним тромбозом глибоких вен. У 46 (48,9%) пацієнтів при пальпації відмічалась болючість за ходом судинно—нервового пучка. Ослаблення пульсації артерій стопи відмічалось рідко — тільки у 6,4% спостережень.

Виходячи з викладеного можна вказати, що клінічна симптоматика тромбозу глибоких вен є неінформативною, що вимагає додаткового застосування інстру­ментальних досліджень для верифікації цього діагнозу.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...