Достовірний факт

Жиру в людському тілі вистачить на сім шматків мила.

ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМ-ТЕРАПІІ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В.

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Місцеве лікування ранових процесів у хворих на синдром діабетичної стопи (СДС), залишається однією із актуальних та до кінця невирішених проблем хірургії. Одним із перспективних та нових методів лікування вищеозначених хворих на су­часному етапі є використання вакуум—терапії ран.

Мета дослідження. Оцінити ефективність використання вакуум—терапії в місце­вому лікуванні ран у хворих на СДС.

Вивчено вплив вакуум—терапії на рановий процес у 58 хворих на СДС, віком від 46 до 68 років. Всі хворі були з цукровим діабетом II типу. Гострі гнійно—некротичні процеси діагностовані у 39 пацієнтів, хронічні рани — у 19 хворих. Площа ран ко­ливалася від 1,9 до 18,6 см2 і всередньому склала 10,3±1,2 см2.

Застосовувалася методика постійної вакуум—терапії, з використанням вітчизня­ного апарату фірми "АГАТА—ДШПРО", та створенням відємного тиску в 125 мм.рт.ст. З метою накладання вакуумної пов'язки використовували стандартні перев'язу­вальні набори V.A.CGranuFoamDressing (USA).

Динаміку перебігу ранового процесу контролювали за допомогою клінічних да­них (зменшення больового синдрому, нормалізація температури тіла, очищення ра­ни, поява крайової епітелізації), цитологічного дослідження мазків—відбитків з ра­ни за методом М. П. Покровської та М. С. Макарова, мікробіологічного дослідження, визначенням ендогенної інтоксикації на основі розрахунку лейкоцитарного індек­су інтоксикації (ЛІІ) за Я. Я. Кальф—Каліфом і індексу резистентності організма (ІРО).

З ранових дефектів у хворих на СДС виділили в асоціаціях 1140 штамів мікроор­ганізмів, домінуюче положення серед яких займали стафілококи, стрептококи, мікрококи, коринебактерії. У хворих з хронічними ранами колонізація мікроор­ганізмами ранових дефнктів була вищою (4,86 lgКУО/г) ніж у пацієнтів з гострими гнійно—некротичними процесами (4,12 lgКУО/г) (р<0,05).

Вакуум—терапія хронічних ран вже на 7 добу лікування дозволила в 84,2% ви­падків досягнути регенераторного типу цитограм, з крайовою епітелізацією ран. Кількість мікроорганізмів в рані зменшувалася нижче критичного рівня (1,12 lgКУО/г) з значним збідненням видового складу мікроорганізмів. ЛІІ становив — 2,24±0,92 ум.од., ІРО — 74,26+3,48 (при поступленні ЛІІ — 3,16+0,48 ум. од, ІРО — 56,24±2,68). Це дозволило провести автодермальне закриття ранових дефектів шля­хом автодермопластики 16 хворим, або виписати хворих на амбулаторне лікування (3 пацієнти) з залишковими ранами.

До початку вакуум—терапії у хворих з гострими гнійно-некротичними проце­сами відмічено наявність некротичної (74,3%) або дегенеративно-запальної (25,7%) картини цитограми. ЛІІ склав 4,26 ± 0,84 ум. од, ІРО — 42,18 ± 2,46. Всім пацієнтам було проведено хірургічні обробки спрямовані на санацію патологічно­го вогнища, з наступною вакуум—терапією ран. Вже на 14 добу лікування кількість регенераторних типів цитограм зросла до 92,7% випадків. Колонізація мікроор­ганізмами зменшилася до 2,12 lgКУО/г, з значним зменшенням їх видового роз­маїття. ЛІІ склав 2,26 ± 0,52 ум. од, ІРО — 68,52 ± 3,28. Це дозволило провести автодермопластику ран у 28 хворих, а 11 пацієнтів виписати на амбулаторне лікування з залишковими ранами діаметром 0,5—0,8 см, в яких відмічалися виражені процеси крайової епітелізації.

Використання вакуум—терапії в лікуванні ран у хворих на СДС, дозволяє скоро­тити терміни перебігу фаз ранового процесу, досягнути стабілізації, та в коротші терміни провести їх автодермальне закритя. З використанням вакуум—терапії три­валість стаціонарного лікування скорочується в середньому на 6,1 ± 1,5 ліжко—дні.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...