Достовірний факт

Якби довелося одружуватися повторно, то 80% чоловіків вибрали б власну дружину.

РАДИКАЛЬНА ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ГОСТРОМУ ВАРИКОТРОМБОФЛЕБІТІ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Гардубей Є. Ю., Селіщев В. В., Свиридов В. О., Вацуро М. Ф., Даниленко О. І., Горбушенков В. О.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша

Гострий варикотромбофлебіт підшкірних варикозних вен нижніх кінцівок (ВТНК) є одним з основних ускладнень варикозної хвороби та в 10 — 25% пацієнтів обумовлює тромбоз глибоких вен, а в 10% тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА). Та однак ряд питань з приводу діагностики та лікування ще не знайшли свого відо­браження. Так, деякі автори притримуються активної хірургічної тактики, інші відстроченої оперативного лікування, а деякі навіть консервативного.

Мета роботи: на основі власного досвіду показати ефективність та безпечність ранньої радикальної хірургічної тактики при лікуванні хворих з ВТНК як з метою профілактики ТЕЛА, так і радикальної ліквідації варикозної хвороби. Вровадження методики ендовенозної лазерної коагуляції (ЕВЛК) для лікування даної категорії пацієнтів як мініінвазивної процедури.

В період з 2012 по 2014 роки у міському відділенні судинної хірургії було прове­дено хірургічне лікування 320 пацієнтів з ВТНК. Всі хворі були розділені за віком, статтю, давністю захворювання, рівнем тромбозу, локалізацією в басейні малої чи великої підшкірної вени та вибором оперативного втручання. Наявність клінічних симптомів тромбоемболії мілких гілок легеневої артерії спостерігалося в 6 (1,9%) хворих на момент госпіталізації. Всім хворим проводились загальноклінічні мето­ди обстеження та дуплексне сканування.

Встановлення діагнозу ВТНК, являлося абсолютним показом до оперативного лікування з цілю попередження ТЕЛА та повного оздоровлення пацієнта. Старалися притримуватися радикальної тактики при ВТНК. Першочерговою задачею це було попередження переходу тромботичного процесу на глибокі вени н/к та розвитку можливої ТЕЛА, а вже в другу чергу старалися ліквідувати наявність варикозної хво­роби з повним оздоровленням хворих, оскільки більшість з них це особи молодого та працездатного віку. Венектомія була виконана в 251 (78,4%) пацієнтам, а класич­на кросектомія в 69 (21,6%). Видалення зміненого варикозного стовбура ВПВ за до­помогою венекстрактора в 203 (80,9%) випадках, а в 48 (19,1%) виконували ЕВЛК. Світловід проводили вище чи нижче тромботичних мас і цю ділянку коагулювали. Також через окремі розрізи по Мюлеру видаляли варикозно ектазовані гілки. Тромбектомію з глибоких вен виконано в 27 (8,4%) випадків. При наявності вираженого перивазального інфільтрату шкіри над тромбованою веною, виконувався точковий мінідоступ з подальшим здоєнням тромботичних мас. Середня тривалість перебу­вання хворих в стаціонарі склала 6,8 ± 1,2 дня. Випадків ТЕЛА та летальності не бу­ло зафіксовано. Ускладнення у вигляді розходження швів, діастазу п/о рани та гема­том спостерігали в 21 (6,7%) випадків. Тромбоз глибоких вен в післяопераційному періоді мав місце в 5 (1,6%) випадків.

Висновки

Рання активна та радикальна хірургічна тактика у хворих з гострим ВТНК яка на­правлена як на попередження ТЕЛА так і ліквідацію варикозної хвороби є безпеч­ною та ефективною процедурою із задовільним косметичним та лікувальним ефек­том.

Використання ЕВЛК в лікуванні гострого ВТНК є ефективною мініінвазивною процедурою, що сприяє швидшій реабілітації пацієнтів та має хороший косметич­ний ефект.

Наявність обмеженної перивазальної запальної реакції шкіри не має бути протипоказом до радикальної ургентної операції.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....
nasturtsiya   Ботанічна характеристика настурції Настурція представляє собою багаторічна рослина (для...