Достовірний факт

Жінки спалюють жир повільніше чоловіків – приблизно на 50 калорій в день

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ЙОГО ХІРУРГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2004-2013 РОКИ

Галюк В. М.

Івано-Франківський національний медичний університет

За даними ВООЗ, за останні десятиріччя поширеність ЦД у країнах світу зросла в 1,5—2 рази і коливається в середньому від 1,5 до 3—4%, а в розвинутих країнах світу — до 8—10%. Кожні 10—15 років кількість хворих на ЦД подвоюється. З ростом захворюваності в усьому світі збільшуються і державні витрати, пов'язані з обсте­женням, лікуванням та реабілітацією хворих на цукровий діабет.

Мета роботи: провести аналіз захворюваності на цукровий діабет у Івано— Франківській області за останні 10 років.

Нами проведений аналіз захворюваності на цукровий діабет та його хірургічні ускладнення за 2004—2013 роки в Івано-Франківській області на основі звітних форм 12 та 20.

В Івано—франківській області захворюваність на цукровий діабет впродовж ос­танніх 10 років має тенденцію до росту. В 2013 році в області зареєстровано 40271 хворий на цукровий діабет (показник на 100 тис. населення — 2920,2) проти 26577 хворих в 2004 році (показник на 100 тис. населення — 1905,0), число хворих зрос­ло в 1,5 рази.Проведений аналіз загальної та первинної захворюваності на цукро­вий діабет за типами: І—тип (Е10) та ІІ—тип (Еп—Е12). Рівень розповсюдженості І— типу діабету, зокрема серед дорослого населення (18 років і старше), впродовж 10 років практично знаходиться на одному рівні: коливання показників від найвищих в 2007 р. — 166,7 на 100 тис. дорослого населення до найнижчих в 2010 році — 149,3.3начний ріст загальної та первинної захворюваності спостерігається серед хворих ІІ (інсулінозалежним) типом цукрового діабету. Так число хворих на цукро­вий діабет (ІІ—тип) в 2004 році склало — 24629; 2009 р. — 30102; 2013 р. — 3826. Темпи росту 2013 р. по відношенню до 2004 р. — 1,5 рази. 3 аналізу цифрових даних можна зробити висновок, що ріст відбувається за рахунок захворюваності на цукро­вий діабет ІІ (інсулінозалежного) типу, який в основному реєструється серед насе­лення старших вікових груп (50 років і більше) .Характерною особливістю щодо хворих ІІ—типу цукрового діабету за останні 10—ліття є те, що число хворих, які от­римують інсулін практично зросло в 2 рази і складає 9,0% в 2013 році проти 4,01% в 2004 році. Це зумовлено тим, що покращилися умови забезпечення інсулінами, можливо розширились покази до переходу на препарати інсуліну з цукорзнижуючих таблетованих препаратів. Відсоток хворих цукровим діабетом, які мають ус­кладнення зі сторони очей, нирок, мікро— і макроангіопатії, полінейропатії впро­довж 10 років коливається в межах 21,0% — 24,0% (Україна — 34,0% — 38,0%).Серед усіх ускладнень цукрового діабету найбільша частина припадає на мікро— та мак­роангіопатії різного ступеня важкості. Найважчим проявом є порушення перифе­ричного кровообігу нижніх кінцівок з проявами діабетичної стопи та гангрени нижніх кінцівок. Число гангрен нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету в ди­наміці за останні 10 років має тенденцію до зменшення. Так в 2004 році було за­реєстровано 166 випадків; 2009 р. — 114; 2012 р. — 88.Число високих ампутацій при гангрені на фоні цукрового діабету щорічно коливається від 80 до 50 випадків, що складає 18,0% — 25,0% всіх ампутацій нижніх кінцівок при порушенні периферич­ного кровообігу.

Висновки.

3а останнє 10—ліття спостерігається ріст захворюваності на цукровий діабет в Івано—франківській області за рахунок зростання захворюваності на цукровий діабет ІІ типу.

Зросла кількість хворих на цукровий діабет ІІ типу, які отримують інсулін, що імовірно забезпечує стабільні показники ускладнень серед органів мішеней, а також зменшення числа ампутацій.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...