Достовірний факт

Щорічно 30000 людей одержують травми під час заняття в спортзалі.

ЗАСТОСУВАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ. ПЕРШИЙ ДОСВІД

Габриєлян А. В., Якушев А. В., Доманський Т. М., Оніщенко В. Ф., Соколов М. Ф.

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова

НАМН України, м. Київ,

ТОВ “Інститут клітинної терапії”, м. Київ

До сьогодні ішемічна хвороба серця та хронічна серцева недостатність (СН) за­лишаються найбільшою проблемою системи охорони здоров'я світу [V. L. Roger, 2011]. Поширеність СН складає 2—3% і ця цифра зростає [K. Dickstein, 2008]. У час­тини хворих, з важкими формами хронічної СН, медикаментозне лікування є недо­статньо ефективним. Перспективним та водночас недостатньо дослідженим на­прямком в лікуванні СН є клітинна терапія [D. Orlic, 2001; G. Condorelli, 2001].

Метою роботи є визначити ефективність трансплантації стовбурових клітин (ТСК) пуповинної крові в комплексі консервативного лікування СН.

Основу роботи складає аналіз результатів лікування 8 пацієнтів віком 41—57 років, стадію СН ПА—ПБ, ФК по NYHAIIIIVта. з ФВ менше 35%. Схема консерва­тивної терапії СН (бетта—блокатори, інгібітори АПФ та діуретики) у данної групи хворих була не ефективна. Оцінювались результати загальноклінічних та спеціаль­них методів дослідження у пацієнтів перед ТСК, в кінці 1—го, 3—го, 6—го та 9—го місяців після ТСК. Для статистичної оцінки розбіжностей використовували TestWilcoxon. Препарат "Кріоконсервована пуповинна кров людини” містив від 0,890 х 109 до 0,950 х 109 ядровмістних клітин, в тому числі CD34+ клітин від 0,486 х 109 до 0,520 х 109. Препарат розводили в 200 мл фізіологічного розчину та вводили внутрішньовенно крапельно.

У порівнянні з похідним станом протягом всього терміну спостереження в групі спостереження покращився ФК по NYHAта знизились клінічні прояви СН: зросла толерантність до фізичного навантаження (середня відстань, яку проходили хворі під час 6—хвилинної проби до ТСК, становила 154,2 ± 30,2 м, а до кінця 3 місяця спо­стереження після ТСК вона зросла на 138,7%). Через 3 місяця рівень маркеру СН — NTproBNP— зменшився: на 27,3 %. Знизився ризик однорічної та трирічної смерті за шкалою MAGGICна 1/4 — 1/5 та був стабільний протягом всього періоду спосте­реження. У всіх пацієнтів вдалося компенсувати прояви СН та досягти цільової тера­певтичної дози бета—адреноблокаторів, а дози діуретичних препаратів суттєво зни­зити. Аналіз якості життя, за анкетою MLHFQ (MinnesotaLivingwithHeartFailurequestionnaire) засвідчив поліпшення стану пацієнтів (з 47,8 балів перед ТСК до 15,5 балів на 3 місяці спостереження). Анкета SF—36 продемонструвала покращення як фізичного так і психологічного компонентів здоров'я. Внутрішньосерцева гемодинаміка до ТСК характеризувалася зниженням скоротливої здатності міокарду: індекс локальної скоротливості міокарду (ІЛС) лівого шлуночка становив 2,43 бала, був збільшений КДІ до 99,8 ± 16,0 та КСІ до 78,3 ± 15,8, зниженний УІ до 21,3 ± 3,5 і ФВ до 22,0 ± 5,0. В короткострокові терміни після ТСК була зареєстрована позитивна динаміка зміни основних показників внутрішносерцевої гемодинаміки. Найбільш суттєві зміни були зареєстровані від початку 3 місяця спостереження. В період з 3 по 6 місяць відбулась стабілізація ФВ, а ІЛС динамічно покращувався.

Встановлено, що з 3 місяця спостереження основні досліджувані показники вірогідно відрізнялись від похідного стану (р<0,05). Найкращі результати були отри­мані на 3—6 місяцях після ТСК. Незважаючи на негативні тенденції в період 6—9 місяців стан пацієнтів був суттєво кращий похідного стану. Жодних негативних наслідків, ускладнень та побічних явищ в короткострокові терміни спостереження після ТСК зареестровано не було.

ТСК ПК в комплексі консервативного лікування ХСН ішемічного ґенезу, дозволи­ла суттєво покращити клінічний стан паціентів, підвищити якість іх життя, віднови­ти знижену скоротливу функцію міокарду протягом всього періоду спостереження.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...