Достовірний факт

Щорічно у світі 100 людей вмирає, подавившись звичайною кульковою ручкою.

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ РАН У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Барвінська А. С., Яремкевич Р. В., Романчак Д. Л., Ващук В. В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів

Проблемність ран у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи (СДС) полягає в тривалому незагоєнні, відсутності реакції на конвенційне лікування, сповільненому очищенні від некрозів, млявому розвитку грануляційної тканини та епітелізації. З огляду на наведене, пошук шляхів інтенсифікації ранового процесу є одним із клю­чових питань лікування СДС.

Мета. Клінічна апробація адсорбуючого губкового дренажа (АГД) у поєднанні з ацербіном для лікування проблемних ран у пацієнтів із СДС.

Клінічний матеріал склали 38 пацієнтів: чоловіків 16 (42,1%), жінок 22 (57,9%), які лікувалися у клініці загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького впродовж 2012 — 2013 рр. Середній вік хво­рих 48,5 17,6 років. Усі хворі оперовані з приводу різних проявів СДС: абсцесу, флег­мони стопи, септичного артриту, остеомієліту, глибоких трофічних виразок стопи, тощо. У післяопераційному періоді у пацієнтів констатовано тривале не загоєння ран. Програма лікування передбачала поєднання АГД та ацербіну з метою по­тенціювання ефективного впливу кожного з наведених середників на рановий про­цес. АГД відомий наступним впливом на рановий процес: повноцінна евакуація ек­судату, очищення від некрозів, адсорбція патологічного вмісту, стимулювання роз­витку грануляційної тканини. Ацербін — це розчин яблучної, бензойної та саліци­лової кислот для зовнішнього застосування з антисептичними, аналгетичними та ранозагоювальними властивостями шляхом зменшення ексудації та формуванню кірки, грануляцій та епітелізації.

АГД використовували згідно з розпрацьованим нами патентом (Патент України № 46346 МПК (2009) А61М 27/00. Спосіб лікування ран м'яких тканин у хворих з гнійною хірургічною інфекцією), безпосередньо перед введенням дренажа в рану його імпрегнували ацербіном.

Ефективність лікування оцінювали за традиційними вульнерологічними пара­метрами та суб'єктивними відчуттями пацієнта як відмінні (ліквідація вогнища гнійної хірургічної інфекції та повноцінне загоєння рани або готовність останньої до пластичного закриття), добрі (ліквідація гнійно—некротичного процесу, частко­ве загоєння рани), задовільні (на фоні елімінації загальних проявів хірургічної інфекції і зменшенні місцевих симптомів не відбулося радикальних змін у раново­му процесі), незадовільні (негативна динаміка ранового процесу). З метою оцінки комфортності застосування апробованого дренажа проведено опитування пацієнтів на предмет їх суб'єктивних відчуттів.

Відмінний результат лікування отримано у 26 (68,4%) хворих, добрий — у 9 (23,7%), задовільний — у 3 (7,9%), незадовільних вислідів не було.

Опитування хворих щодо їх суб'єктивних відчуттів і комфортності застосування комбінованого дренажа (АГД + ацербін) показало наступне. Більшість пацієнтів (32 особи; 84,2%) констатували, що досліджуваний дренаж не фіксувався до ранових тканин, відтак є комфортнішим. Серед негативних вражень відмічено відчуття тис­ку в рані перші 20—25 хв. встановлення в рану дренажа (5 осіб; 13,2%) і незначну печію впродовж 2—3 хв. після перев'язки (13 осіб; 34,2%). Побічних ефектів застосу­вання АГД не було.

Поєднання АГД з ацербіном можна рекомендувати як ефективний спосіб ліку­вання проблемних ран у пацієнтів із СДС.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

в-яз-рівниннийДія: Сечогінний, в'яжучий, «кровоочисний», кровоспинну, знеболюючу, протизапальну, ранозагоювальну,...
гречка-посівнаДія: Відхаркувальний, пом'якшувальний, ранозагоювальну, дієтичне засіб, застосовується при кашлі,...
змееголовник-молдавськийСиноніми: драконоголовнік, меліса турецька, синявкаДія: Апетитне, що підсилює діяльність травних...