Достовірний факт

Людина моргає в середньому близько 10 000 разів у добу.

СКЛАДНИЙ КЛАПОТЬ НАДШИРШОГО М'ЯЗА СПИНИ - УНІВЕРСАЛЬНИЙ МІКРОСУДИННИЙ ТРАНСПЛАНТАТ

Лисайчук Ю. С., Павліченко Л. М.

Киевский медицинский университет УАНМ, Киевская клиническая больница № 1

Сьогодні багато клінічних ситуацій с дефектами тканин різної локалізації та причин свого виникнення вимагають для їх ефективного усунення застосування мікросудинної трансплантації чи транспозиції складних комплексів тканини, од­ним з яких є складний клапоть на базі надширшогомяза спини (СКНМС). Вперше використання комплексу тканин на базі надширшого м'яза спини запропонував у 1906 році I. Tanziniдля закриття дефекту тканин після мастектомії. В 1976 році пер­шу вільну трансплантацію СКНМС виконав J. Baudetта співавтори. М. Ф. Дрюк у 1988 році вперше на теренах бувшого СРСР виконав мікросудиннутрансплантацію фраг­менту надширшого м'яза спини при геміатрофії обличчя.

Мета. Вивчити анатомо—функціональні особливості СКНМС та дослідити мож­ливість його націленої трансформації до вимог реціпієнтної зони.

Переважна кількість досліджень та оперативних втручань виконана авторами під час своєї праці 1976—1999 роки у відділенні мікрохірургії судин та пластичної хірургії КНДІКЕХ (сьогодні НІХТ ім. О. О. Шалімова), також в опікових центрах До­нецька та Киева. Широкому використанню цього комплексу тканини (всього 147 трансплантацій та транспозицій) передувало направлена деталізація його мікрохірургічної анатомії та ангіо— та нейроархітектоніки. Ці дані отримані при діагностиці іншої хірургічної патології, а також при селективних "наливках" свин­цевим суриком а. зиЬзсариіагізта її гілок не консервованих трупів, окрім того шля­хом мікропрепарування вивчили нейроанатомію клаптя, звернувши увагу на внутрішномязевий фрагмент його нерва. На експериментальних тваринах (кролі) вивчили можливості оптимізації міоневротизації та реваскуляризації підлеглих структур м'язом клаптя. В клінічних умовах для приведення відповідності анатомії клаптя до домінуючих вимог реціпієнтної зони виконували направлену зміну окре­мих елементів клаптя: для захисту тканин клаптя від венної гіпертензії в його вену вшивали інтерпонат з підшкірної вени руки з декількома клапанами, у випадках вто­ринної лімф едеми на окремих ділянках шкіру клаптя деепідермізували івшивали під шкіру реціпієнтної зони в місці дефекту травмованих лімфатичних судин; у ви­падках реваскуляризації підлеглих тканин знімали перимізій з внутрішньої по­верхні м'яза клаптя на підлеглих тканин . При оптимізації структури клаптя для відповідності вимогам реціпіентної зони використали біля десяти оригінальних ме­тодик.

Використання СКНМС дозволила сформулювати відповідність цього клаптя до вимог більшості клінічних ситуацій , а саме він переважній більшості випадків відповідає вимогам реціпіентної зони, враховуючи локалізацію, анатомічні втрати, функціональний дефіцит, рівень ішемії оточуючих тканини, їх мікробне забруднен­ня. Має майже "необмежені" розміри та форму. Він також має оптимальні парамет­ри судинно—нервової ніжки клаптя, дозволяє відновлювати рухову іннервацію м'язового фрагменту клаптя і виконувати міоневротизацію підлеглих тканин, мікросудинна трансплантація СКШМС дозволяє надійно виконувати операцію з мінімальною кількістю ранніх та пізніх ускладнень, які легко ліквідуються, клапоть забезпечує реваскуляризацію підлеглих тканин. Окрім СКНМС дозволяє направлено моделювати його структуру відповідно до вимог реціпієнтної зони і тим самим збільшувати його можливості до функціонального навантаження та корекції венної гемодинаміки та лімфотоку.

Результати первинного приживлення, широкий спектр можливого використан­ня та віддалені результати свідчать про широкі можливості складного клаптя на базі надширшогомяза спини.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...