Достовірний факт

Жінки моргають удвічі частіше за чоловіків

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ ОПІКІВ У ДІТЕЙ

Коваленко О. М., Коваленко А. О., Сочієнкова Л. С., Омельченко А. В.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Центр термічної травми і пластичної хірургії, Київська МКЛ № 2

Мета роботи — підвищити ефективність лікування постраждалих з дермальними опіками шляхом застосування ранових покриттів.

Під спостереженням знаходилось 85 хворих віком від 8 до 18 років із дермальни­ми опіками загальною площею 5—30% поверхні тіла, госпіталізованих до центру термічної травми і пластичної хірургії протягом 2009—2013 рр. Основну групу скла­ли 50 хворих, лікування термічних уражень у яких проводилося під рановими по­криттями у вологому середовищі. Контрольну групу склали 35 хворих, лікування ран яких проводилося шляхом накладання волого—висихаючих пов'язок із розчи­нами антисептиків або із гіперосмолярними мазями. Ефективність проведеного лікування оцінювалась з допомогою клінічних, біохімічних та бактеріологічних ме­тодів дослідження.

Для лікування епідермальних і поверхневих дермальних опіків застосовувались ранові покриття: гідрогелеві, сітчасті, плівкові, губчасті поліуретанові та ксенотрансплантати. Кожен вид покриття має свої фізичні і біохімічні властивості. При ліку­ванні хворих з епідермальними опіками плівкові, сітчасті та гідрогелеві покриття потребували дворазової заміни. Губчасті покриття та ксенотрансплантати наклада­лися одноразово до повного загоєння ран. У хворих з дермальними поверхневими опіками консервативне лікування ран проводилося під гідрогелевими та губчасти­ми покриттями. Плівкові покриття в зв'язку із відсутністю сорбції не використовува­лися. Ксенотрансплантати використовувались при хірургічному лікуванні дермаль­них опіках — після парціального висічення поверхневого некротичного струпу. Ви­користання гидрогельових, гідроколоїдних та губчастих пов'язок завдяки активній сорбції ранового виділення дозволяло видаляти поверхневий дермальний некроз на значній площі. Бактеріологічний контроль опікових ран показав високу анти­бактеріальну активність у хворих основної групи до патогенних бактерій. В процесі лікування у кожного хворого визначені зміни якісного і кількісного складу мікроф­лори опікових ран. У хворих основної групи рівень бактеріальної забрудненості ран знижувався у порівнянні з контролем з 103 КУО/г до 102 КУО/г. Періфокальне за­палення у хворих основної групи зменшувалося через 2,4±0,2 доби після травми, а у хворих контрольної групи через 4,8±0,6 доби. Перебіг ранового процесу харак­теризувався ранньою зміною показника рН ран під гелевими покриттями. На 3-5 добу після отримання травми у хворих основної групи спостерігалося зменшення ацидозу в рані у порівнянні з контрольною групою. Визначено зниження показ­ників цитолітичної активності сироватки крові у хворих основної групи на 7-9 до­бу по відношенню до значень контрольної групи — на 18%, а також зниження зна­чення індексу лейкоцитарної інтоксикації. Встановлено кореляційний зв'язок між сироватковим рівнем лугової фосфотази та мієлопероксидази опікової рани.

Порівняння показників цитограм виявило більш ранню зміну дегенеративнозапальної фази ранового процесу у хворих основної групи в найбільш сприятливий запальний і регенераторно-запальний тип. На 7—9 добу після травми у 35% хворих основної групи виявлено ознаки переходу запальної реакції в запально-регенера­торну реакцію.

Висновки

Ранові покриття, які утримають рану у вологому стані, є ефективним засобом впливу на рановий процес. Ведення ран у вологому середовищі змінює якісний і кількісний склад мікрофлори ран, знижує мікробну забрудненість опікових ран на один порядок, підвищує природну резистентність опікової рани. Ранові покриття прискорюють зміни рН рани, крайова епітелізація з'являється вже на 5,3±0,3 добу, розвиток гіпертрофічних рубців зменшується на 30%.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

верес-звичайнийДія: Сечогінний, потогінний, в'яжучий, протизапальну, заспокійливу, снодійну, застосовується при...
адоніс-горицвіт-веснянийДія: Серцево-судинні, сечогінний, протисудомну, заспокійливу, знеболювальну, застосовуються при...
алое-звичайне-віраДія: апетитне, що покращує травлення, проносне, жовчогінний, сильну тонізуючу, протизапальну,...