Достовірний факт

13 тонн золота використовується щорічно для виготовлення зубних коронок, вкладок, протезів і мостів американськими стоматологами.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНИХ, ПЕРВИННО-ВІДНОВНИХ ТА ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ВТРУЧАНЬ В ЛІКУВАННІ ГЛИБОКИХ ОПІКІВ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК

Жернов О. А., Трач Р. Я.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Луцька міська клінічна лікарня № 1

В структурі опікового травматизму ураження верхніх кінцівок складають 47 — 49%, серед яких глибокі ураження спостерігаються у 28% випадках. Існуючі методи лікування глибоких опіків верхніх кінцівок не враховують клінічні особливості па­тології, вирішують окремі завдання в гострому та відновному періодах, що призво­дить у 45—50% випадків до гнійно—некротичних ускладнень, ампутацій, рубцевої трансформації тканин, формування деформацій і контрактур суглобів.

Мета роботи — зменшення кількості ускладнень, покращення результатів ліку­вання хворих з субфасціальними опіками верхніх кінцівок шляхом розробки ком­плексної програми превентивних, первинно—відновних та органозберігаючих втручань.

Під наглядом знаходилось 65 постраждалих з субфасціальними опіками верхніх кінцівок. Осіб чоловічої статі було 44 (67,7%), жіночої — 21 (32,3%). Вік постражда­лих складав від 4 до 65 років. Опіки полум'ям перенесли 10 (15,4%) постраждалих, електроураження — у 45 (69,2%) та інші агенти — у 10 (15,4%). В залежності від площі ураження виділили хворих з опіками однієї чи обох кінцівок в сполучанні з інши­ми ділянками (10% і більше ПТ) з наявністю шоку чи загрозою для життя (15 (38,5%)), а також постраждалих з ізольованою термічною травмою верхньої кінцівки без загрози для життя (40 (61,5%)). Пацієнтам здійснювали лікування з проведенням адекватної трансфузійної терапії. Всім хворим проведено 82 опера­тивних втручання по відновленню покривних тканин.

Розроблена комплексна програма превентивних, первинно-відновних та органозберігаючих втручань:

  1. Відновлення та підтримка на оптимальному чи субкомпенсованому рівні місцевих та загальних порушень. Профілактика та боротьба з рановою інфекцією.
  2. Керування перебігом ранового процесу, як превентивного втручання, з метою оптимізації клітинно-мезенхімальних взаємодій в рані шляхом здійснення: некротомій; раннього видалення некротичного струпу (1-10 доба) та висічення грану­ляційно-фіброзного шару рани (11-20 доба), що створює благоприємні умови для приживлення шкірних клаптів.
  3. Здійснення втручань на глибоких структурах, як первинно-відновних опе­рацій: остеотомії, артротомії; резекції кісток та суглобів; первинне закриття судин­но-нервових утворень; фіксація уражених кінців сухожиль до м'язів синергістів.
  4. Пластика васкуляризованими клаптями, як органозберігаючих втручань.
  5. Імобілізація ураженого сегмента у положенні гіперкорекції для забезпечення первинного приживлення пересаджених чи переміщених тканин;
  6. Рання мобілізація ураженого сегмента для відновлення втрачених функцій.

Аналіз лікування постраждалих із субфасціальними ураженнями показав, що по­вне приживлення клаптів відбулось у 62 (75,61%) спостереженнях Нагноєння ви­никли у 15 (18,3%), некроз у 1 (1,2%) та частковий некроз у 4 (4,9%) випадках.

Віддалені результати вивчені у 41(71,93%) хворого. Добрий результат отримали у 28 (68,2%), задовільний у 12( 29,2%) і незадовільний у 1 (2,4%).

Використання комплексної програми первинно-відновних та органозберігаю­чих оперативних втручань, що полягає у ранньому видаленні некротичних тканин, висіченні фіброзно-некротичного шару рани та закритті дефекту васкуляризуючими клаптями дозволило підвищити ступінь приживлення клаптів у 1,6 рази та зни­зити кількість інфекційно-некротичних ускладнень у 2,2 рази.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...