Достовірний факт

Обстеження хлопчика в Шордігє 16 вересня 1921 року показало, що в нього було 14 пальців на руках і 15 на ногах.

СТРУКТУРА ПОТОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЕССЕНЦІАЛЬНОМУ АКСИЛЯРНОМУ ГІПЕРГІДРОЗІ ТА ПІСЛЯ ЙОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Денищук П. А., Баранов Т. Ю., Денищук Т. П.

Клініка "АНА-КОСМО", м. Київ

Гіподинамія, стреси, незбалансоване харчування призводять до розладу присто­сувальних властивостей організму людини, в тому числі одного з найважливіших факторів терморегуляції — потовиділення. Надмірне, неконтрольоване пото­виділення в ділянці пахвових ямок, долонь або стоп називають первинним есенціальним локальним гіпергідрозом. Поширеність цього захворювання в попу­ляції за даними літератури становить від 3 до 15%, вражаючи переважно осіб пра­цездатного віку, що призводить до їх психічної, соціальної і професійної дезадап­тації. Характерним та обтяжуючим фактором в патогенезі захворювання є хибне коло "стрес—гіпергідроз—стрес".

Мета: метою нашої роботи було вивчити структуру потових залоз пахвових діля­нок шкіри при есенціальному аксилярному гіпергідрозі та після його хірургічного лікування.

Об'єкт дослідження: Пацієнти із первинним аксилярним гіпергідрозом.

Дослідження проводилось із залученням 29 пацієнтів, що лікувались у хірургічному відділенні медичного центру Ана—Космо з приводу есенціального аксилярного гіпергідрозу, а також 8 волонтерів без ознак підвищеного потовиділення. Гістологічно досліджувались повношарові шкірні біоптати з стандартної локації па­хових ділянок після попереднього проведення проби Мінора. Пацієнти були поділені на групи. 10—ти особам, що відносились до першої групи в якості лікуван­ня гіпергідрозу проводився виключно вакуумно—механічний кюретаж. Забір та дослідження матеріалу проводилось перед оперативним втручанням, відразу після нього, а також в терміни 7—30 діб, 3—6 місяців та 8—12 місяців. 16—ти пацієнтам другої групи проводилось комбіноване лікування із використанням ультразвукової дезінтеграції та вакуумно—механічного кюретажу. При цьому забір і дослідження матеріалу проводилось перед операцією, після ультразвукового впливу, після на­ступного кюретажу та у терміни 7—30 діб, 3—6 місяців та 8—12 місяців. 3—м пацієнтам третьої групи у якості лікування проводилась ботулінотерапія пахвової області. Дослідження виконувалось перед процедурою та через 14 діб після. Для кюретажу використовувались канюлі власної конструкції (патент України 37034).

Після відповідної підготовки, забарвлення, мікроскопії та морфометрії препа­ратів визначали зовнішній периметр кінцевих відділів, периметр просвіту потових залоз, площу кінцевих відділів, площу їх просвіту, площу епітелію секреторного відділу, товщину епітелію секреторного відділу.

Висновки

Есенціальний гіпергідроз характеризується збільшенням канальців секреторно­го відділу потових залоз та їх просвіту. При цьому, площа секреторного епітелію практично вдвічі більша, ніж у контролі, а його товщина — 1,5 разу.

Кюретаж підшкірного шару при аксилярному гіпергідрозі зумовлює видалення разом з гіподермою більшої частини кінцевих відділів потових залоз, та, внаслідок утворення щільного сполучнотканинного регенерату, попереджає їх регенерацію з поступовою гіпотрофією секреторних відділів, що залишилися.

Поєднання кюретажу з ультразвуковою деструкцією при гіпергідрозі зумовлює більш виражену, ніж після кюретажу, редукцію кінцевих відділів потових залоз. Крім того, це відбувається на тлі зменшення запальної реакції та формування більш ніжного сполучнотканинного регенерату.

Застосування хірургічного комбінованого методу лікування з використанням ва­куумно—механічного кюретажу у поєднанні з ультразвуковою деструкцією під відеоендоскопічним контролем забезпечує більш виражену і стійку редукцію потових залоз при аксилярному гіпергідрозі.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

змееголовник-молдавськийСиноніми: драконоголовнік, меліса турецька, синявкаДія: Апетитне, що підсилює діяльність травних...
ехінацея-пурпурнаДія: знеболювальну, антисептичну, ранозагоювальну. застосовується при інфекційних захворюваннях,...
желтушник-розлогийСиноніми: болотник, вінички, гірчак, желтушник сірий, желтушник розсіяний.Дія: Серцево-судинні,...