Достовірний факт

Якби лялька Барбі була людиною в натуральну величину, то її ріст становив би 2 метра 15 сантиметрів, а шия була б у два рази довше, чим у звичайної людини.

РОЛЬ ХРЯЩОВИХ АУТОТРАНСПЛАНТАНТІВ І ШОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЗАКРИТІЙ РИНОПЛАСТИЦІ

Денищук П. А. Баранов Т. Ю., Денищук Т. П.

Клініка "АНА-КОСМО", м. Київ

Форма зовнішнього носу і можливості її корекції відіграє ключову роль в плас­тичній хірургії обличчя.

На сьогодні в пластичній хірургії відмічається тенденція до мінімально травма­тичних маніпуляцій з їх оптимально-максимальною дією, тому використання за­критих технологій в корекції зовнішнього носу є актуальним та виправданим.

Функціональний стан зовнішнього носу, його об'єм, форма, симетрія, а також співвідношення з навколишніми ділянками та інші показники є вирішальними у формуванні, вигляду обличчя. Вигляд зовнішнього носу відіграє значну роль в сприйнятті себе пацієнтами та оточуючими.

Використання хрящових аутотрансплантатів є одним з важливих моментів в ко­рекції зовнішнього носу. Корекція сідловидної деформації, асиметрії, девіації хря­щової частини перетинки, створення опірних структур для кінчика носу, розширю­ючі аутотрансплантати далеко не повний перелік можливостей використання хря­щових аутотрансплантатів. Шовні технології дають можливість отримати стійкі ре­зультати при відновленні гармонійних і оптимальних співвідношень між структура­ми носу.

Мета: Дослідити та проаналізувати результати оперативних втручань на зовнішньому носі закритим методом із використанням хрящових аутотрансплан­татів та шовних технологій.

Об'єкт дослідження: Пацієнти із вродженими вадами та післятравматичними де­формаціями зовнішнього носа.

В період з 2003 по 2014 рр. в клініці було виконано 589 риносептопластик. З них 488 (81,6%) закритим методом і 101 (18,4%) — відкритим. Жінки склали 89% від всіх пацієнтів. У 469 пацієнтів в свої практиці нами були використані хрящові аутотран­сплантати при проведенні закритої ринопластики. Частіше всього використовували аутотрансплантати з чотирьохкутового хряща — у 287(61,1%) випадках, з хрящів вушної раковини — у 157(34,0%) випадках, реберні хрящі — у 23(4,9%) випадках.

Шовні технології використовувалися в 529(93,4%) випадках. Частіше всього ви­користовувалися різні варіанти між купольних швів, фіксування розширюючи трансплантатів та моделювання крильних хрящів.

Проведено аналіз оперативних втручань як в близькому так і віддаленому після­операційному періодах. Відмічено, що хороший та відмінний результат отримано у 94,9% випадків. Незадовільний результат та потреба повторного оперативного втру­чання спостерігались у 5,1% пацієнтів. З ускладнень після використання хрящових аутотрансплантатів спостерігали зокрема лізис ауто хряща, девіації хрящів, гіперкорекція. З ускладнень використання швів це асиметрія кінчика носу і протрузія швів в віддаленому післяопераційному періоді.

Післяопераційна реабілітація включає використання фізіотерапевтичних про­цедур (фонофорез, мікротокова терапія), озонокиснева терапія, мезотерапія, гірудотерапія. Використання реабілітаційних процедур сприяє оптимальному за­гоєнню ран, попередженню фіброзного рубцювання.

Закрита риносептопластика при напрацюванні відповідних технологій, не див­лячись на звуження візуалізації, дає можливість проводити маніпуляції зі всіма структурами зовнішнього носу.

Висновки

Форма зовнішнього носу відіграє ключову роль в самоідентифікації особистості.

При набутті відповідних навиків та досвіду — метод закритої корекції зовніш­нього носу є виправданим, безпечним і мало травматичним видом оперативного втручання.

Використання хрящових ауто трансплантатів і шовних технологій є надійним і прогнозовано безпечним методом при корекції зовнішнього носу.

Реабілітаційні процедури оптимізують процеси загоєння і відновлення тканин.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...