Достовірний факт

У людей, що почали вживати алкоголь до 14 років, в п'ять разів збільшується ризик розвитку алкоголізму.

ЗАСТОСУВАННЯ АДСОРБУЮЧОГО ГУБКОВОГО ДРЕНАЖА У ЛІКУВАНІ "ПРОБЛЕМНИХ РАН”

Герич І. Д. , Барвінська А. С., Романчак Д. Л., Яремкевич Р. В., Ващук В. В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова

Дефініція проблемна рана (ПР) передбачає рановий процес з певними патоге­нетичними особливостями, що клінічно маніфестується відсутністю реакції на кон­венційне лікування, відтак тривалим не загоєнням ран. Однією з головних умов за­гоєння ПР посідає її адекватне дренування, метою якого є повноцінна евакуація ек­судату, очищення від некрозів, адсорбція патологічного вмісту, відтак стимулюван­ня розвитку грануляційної тканини та епітелізації. З цією метою в якості дренажів для застосування пропонуються пористі (хітинові, хітосанові, пінополіуретанові) матеріали.

Мета. Оцінити ефективність застосування адсорбуючого губкового дренажа (АГД) і з'ясувати комфортність його застосування у лікуванні ПР.

ОбКлінічний матеріал склали 110 пацієнтів (середній вік 51,3 18,2 років; 65 чо­ловіків — 59,1 %; 45 жінок — 40,9 %) Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м.Львова за період 2009 — 2014 рр. До дослідження залучали хворих на підставі їх усної згоди на участь та бажання пройти анкетування стосов­но суб'єктивних відчуттів при застосуванні АГД, наявності проблемного ранового процесу. Під дефініцією ПР нами об'єднано рани різної етіології та ґенезу, які не ре­агують на традиційне лікування і тривало не загоюються: пролежні, трофічні вираз­ки, варикозні виразки, синдром діабетичної стопи, млявогранулююча рана після некротизуючого фасціїту на фоні цукрового діабету, тощо.

АГД використовували згідно з розпрацьованим нами патентом (Патент України № 46346 МПК (2009) А61М 27/00. Спосіб лікування ран м'яких тканин у хворих з гнійною хірургічною інфекцією).

Ефективність застосування АГД оцінювали за традиційними вульнерологічними параметрами (швидкість некролізу та очищення рани, зменшення ексудації, роз­виток повноцінної грануляційної тканини), за загоєнням рани як таким або за го­товністю її до пластичного закриття.

Клінічними особливостями досліджуваних нами ПР були: невідмежовані неор­ганізовані некрози та ділянки "розплавлення тканин", мляві дрібнозернисті блідорожеві грануляції, повільний розвиток грануляційної тканини, фібринові нашару­вання та ефект "закисання рани", відсутність епітелізації. Застосування АГД супрово­джувалося адекватною евакуацією патологічного ранового вмісту, пришвидшенням термінів і збільшенням обсягів спонтанного некролізу (з 2-3-ї до 6-ї доби), сти­мулюванням росту грануляційної тканини (з 2-3-ої доби) та контракції рани (з 5-7-ої доби). У 68 пацієнтів (61,8%), попри проблематичність місцевого лікування конвенційними середниками на попередньому етапі, застосування АГД дозволило досягти повного спонтанного загоєння рани, а в 17 осіб (15,5%) повноцінно підго­тувати рану до пластичного закриття.

Опитування хворих щодо їх суб'єктивних відчуттів і комфортності застосування АГД показало наступне. Більшість пацієнтів (98 чоловік; 89,1%) констатували, що на відміну від марлевих дренажів застосування АГД не супроводжувалося фіксацією дренажа до ранових тканин, відтак є комфортнішим. Серед негативних вражень відзначено відчуття тиску в рані вподовж перших 20-25 хв. встановлення в рану АГД (15 чоловік; 13,6%). Побічних ефектів застосування АГД не було.

Висновки

Ефективна евакуація патологічного ранового вмісту, посилення спонтанного не­кролізу, процесів гранулювання і контракції рани та комфортність даної методики для пацієнтів дозволяє рекомендувати адсорбуючий губковий дренаж як спосіб ліку­вання ПР.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

каланхое-перистіДія: Протизапальну, бактерицидну, ранозагоювальну, кровоспинну.Опис: Рослина з коротким розгалуженим...
yalivets-opis-i-likuvalni-vlastivosti Ялівець: опис і лікувальні властивості Ялівець звичайний – це рослина, батьківщиною якого є все...
алтей-лікарськийДія: Пом'якшувальний, обволікаючий, протизапальну, знеболюючу, застосовується при кашлі, кашлюку,...