Достовірний факт

Найпоширеніші травми при сексі: 54% – садна, синці від укусів; 22% – синці; 15% – садна на статевих органах; 7% – розтягнення зв'язок; 1% – травми статевих органів середньої важкості; 1% – переломи, вивихи.

ВПЛИВ ВИДУ ТА СПОСОБУ ФІКСАЦІЇ СИНТЕТИЧНОГО ПРОТЕЗУ, ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ АЛОГЕРНІОПЛАСТИЦІ ПАХВИННИХ ГРИЖ, НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ

Яцентюк В. Г., Піотрович С. М., Дубенець В. О.

Київський центр хірургії гриж живота
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Проблеми лікування хворих з пахвинними грижами (ПГ) обумовлена великою частотою захворювання з переважанням осіб працездатного віку. Алопластичні способи операцій дозволили значно зменшити рівень рецидивів цих гриж, проте залишається невирішеною проблема хронічного пахвинного болю(ХПБ), яка суттєво впливає на якість життя пацієнтів. Причини виникнення ХПБ при вико­нанні лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної пластики (ТАПП) вивчаються, більшість дослідників пов'язують її із видом синтетичного протезу (СП) та способом його фіксації.

Мета роботи: вивчити вплив виду та способу фіксації синтетичного протезу при виконанні ТАПП пахвинної грижі на якість життя пацієнтів.

За 2012—2014 роки в клініці виконано ТАПП у 42 хворих з ПГ у віці від 30 до 56 років. Згідно класифікації GilbtrtRutkow: грижі І типу були у 7 пацієнтів , II типу — у 2, IV типу —у 17,Vтипу — у 16 пацієнтів. В залежності від виду і способу фіксації СП пацієнти були розділені на три групи. У І групі 15 пацієнтів виконано типову ТАПП з використанням сіток Ultrapro "Ethicon" (Johnson&Johnson) з фіксацією за допомогою герніостеплера AutoSuture® Protac5 mm. В II групі 21 пацієнт виконано ТАПП з використанням сітки з нітіноловим каркасом ReboundHRD®, яка розміщу­валась у преперитонеальному просторі та щільно прилягала до опорних тканин, і не потребувала додаткової фіксації. В III групі 6 пацієнтів виконано ТАПП з викори­станням сіток 3D MaxMesh "BARD" без фіксації до опорних тканин, оскільки СП по­вторює об'ємну анатомію пахвинної ділянки пацієнта, що дозволяє при невеликому розмірі пахвинної грижі відмовитись від її фіксації. Шплантація СП в II і III групах закінчувалась відновленням цілісності парієтальної очеревини безперервним швом.

Порівняльний аналіз результатів у групах пацієнтів проводився за наступними критеріями: тривалість операції, наявність ускладнень, виразність больового синд­рому в ранньому та пізньому післяопераційному періоді та ступінь і термін віднов­лення працездатності. Віддалені результати оцінювали після клінічного огляду, ультрасонографії та рентгенографії у пацієнтів II групи. Ступінь больового синдрому оцінювали на основі аналогової шкали болю(VAS 0—10).

При виконанні ТАПП без фіксації СП тривалість операції була меншою в порівнянні з I групою де сітку фіксували (група I—50,2±4,8 хв., група II—30,3±1,8 хв., група III—33,5 ± 1,5 хв. (I і II група p<0,05; I і III група p<0,05; II і III група p>0,05). Технічно операції без фіксації СП простіші та безпечніші. !нтраопераційних усклад­нень в жодній з груп не було. Гематома в ділянці пластики спостерігалась у 2 пацієнтів I групи, яка самостійно регресувала. Вираженість больового синдрому за VASв ранньому післяопераційному періоді був співставимим у пацієнтів II і III груп з максимальним показником у 1 добу. В I групі больовий синдром був інтенсивнішим (перші 3 доби) і поступово зменшувався. (I гр.—3,7±0,3; Пгр.—1,5±0,2; III гр.—1,3±0,1). На 14 добу після операції отримані наступні показники: в I гр. 0,5±0,1; у II та III гр.—0,1±0,1. До звичайних фізичних навантажень пацієнти I групи повер­тались через 14—19 діб, пацієнти II та III груп через 8—10 діб. У 2—х пацієнтів I гру­пи спостерігався синдром ХПБ, який був ліквідований консервативними заходами. Рецидиву грижі не виявлено в жодній із груп.

Застосування сіток ReboundHRD® і 3D MaxMesh "BARD" при виконанні ТАПП скорочує час операції, мінімізує виникнення ускладнень та больового синдрому в післяопераційному періоді, зменшує час реабілітації і відновлення працездатності хворих, що суттєво покращує якість життя пацієнтів

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...