Достовірний факт

До шістдесятирічного віку більшість людей втрачають 50% своїх смакових рецепторів.

ЕНДОСКОПІЧНІ ТРАНСПАПІЛЯРНІ ВТРУЧАННЯ НА ПРОТОЦІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ПАНКРЕАТОГЕННИХ РІДИННИХ СКУПЧЕННЯХ ТА ПОСТНЕКРОТИЧНИХ КІСТАХ

Шевчук І. М., Гедзик С. М., Омельчук Н. В.

Івано-Франківський національний медичний університет

Ускладнений перебіг гострого некротичного панкреатиту (ГНП) супровод­жується формуванням гострих рідинних скупчень у 40% хворих, що у половини хворих призводить до розвитку постнекротичних псевдокіст.

Мета. Оцінити результати застосування ендоскопічних транспапілярних втру­чань на протоці підшлункової залози у хворих на ускладнені форми гострого не­кротичного панкреатиту з порушенням цілісності протокової системи підшлунко­вої залози (ПЗ).

Проаналізовані результати ендоскопічних транпапілярних втручань на протоці ПЗ у 11 хворих на ГНП, які знаходилися на лікуванні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні впродовж 2013-2014 років, серед них 7 (64%) чоловіків та 4 (36%) жінки, віком від 21 до 78 років. Для стентування протоки ПЗ використовували плас­тикові прямі та типу "pigtailстенти фірми "Balton" (Польща) або "СооК" (США) діаметром 5-7 Fr. Вибір стента залежав від діаметра протоки ПЗ дистальніше ділян­ки порушення її цілісності. Обсяг втручань при ГНП включав папілосфінктеротомію, тимчасове стентування протоки ПЗ малокаліберними стентами і у 4 хворих був доповнений одночасним трансмуральним дренуванням рідинних утворень сальникової сумки через стінку шлунка. Трансмуральне дренування полягало у ство­ренні цистодигестивної нориці електрокоагуляційним шляхом, поетапній пневмодилатації, встановленні в просвіт рідинного скупчення не менше двох стентів типу "doublepigtail", панкреатосеквестектомії та цистоназального дренажа. Повторну трансмуральну ревізію проводили через 24-48 год. При обтураційній жовтяниці спричиненій компресійним стенозом загальної жовчної протоки додатково прово­дили ендобіліарне стентування (ЕБС).

Причиною ГНП у 6 хворих був аліментарний фактор, у 5 патологія позапечінкових жовчних шляхів. У 5 хворих на ГНП діагностовано гострі рідинні скупчення в сальниковій сумці, у 4 — постнекротичні псевдокісти, які виникли протягом 4-8 тиж від початку захворювання, у 2 панкреато-плевральні нориці. Втручання про­водили на 4 8 тиж від початку захворювання.

Показаннями до ендоскопічних втручань при ГНП слугували інфікування вмісту рідинних скупчень чи постнекротичних псевдокіст, збільшення їх об'єму, обтураційна жовтяниця, рефрактерні до пункційного лікування випітних плевритів з високим рівнем а-амілази, вірсунгоектазія. Під час ЕРХПГ порушення цілісності протоки ПЗ виявлено у 9 хворих, з них часткове порушення на рівні головки у 3, на рівні тіла у 5, хвоста у одного хворого. Дефектів протоки ПЗ не виявлено у 2 хворих. Ендопанкреатичне стентування проведено у всіх 11 хворих. У 9 пацієнтів ендопротез встановлювали таким чином, щоб його кінець розміщувався за ділян­кою порушення. У 2 хворих дистальний кінець стента встановлювали в порожнину рідинного скупчення. У хворих без діагностованих дефектів протоки ПЗ використо­вували тимчасові 5 Fендопротези які встановлювали на всю довжину протоки ПЗ. ЕБС провели у 3 хворих. Тривалість тимчасового стентування протоки ПЗ складала в середньому 4—6 тиж. Стенти з протоки ПЗ видаляли за допомогою поліпектомічної петлі. При трансмуральному дренуванні ліквідацію рідинних скупчень відзнача­ли на 7—11 день. Однак, тривалість трансмурального стентування рідинних утво­рень через стінку шлунка складала 3—6 міс, що забезпечувало формування стійкої цистодигестивної нориці. Після проведення ендоскопічного лікування у одного хворого виникло інфікування вмісту рідинного скупчення сальникової сумки, яке було ліквідоване черезшкірним дренуванням під сонографічним контролем. У всіх хворих вдалося уникнути потреби у проведенні відкритого оперативного втручан­ня.

Ендоскопічні транспапілярні втручання на протоці ПЗ у хворих з гострим не­кротичним панкреатитом ускладненим гострими рідинними утвореннями і постнекротичними кістами, можуть стати ефективними методами мініінвазивного ліку­вання.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...