Достовірний факт

Площа поверхні всіх капілярів, що знаходяться в організмі дорослої людини, становить 6300 квадратних метрів.

ЕНДОСКОПІЧНІ ТРАНСПАПІЛЯРНІ ВТРУЧАННЯ НА ПРОТОЦІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ПАНКРЕАТОГЕННИХ РІДИННИХ СКУПЧЕННЯХ ТА ПОСТНЕКРОТИЧНИХ КІСТАХ

Шевчук І. М., Гедзик С. М., Омельчук Н. В.

Івано-Франківський національний медичний університет

Ускладнений перебіг гострого некротичного панкреатиту (ГНП) супровод­жується формуванням гострих рідинних скупчень у 40% хворих, що у половини хворих призводить до розвитку постнекротичних псевдокіст.

Мета. Оцінити результати застосування ендоскопічних транспапілярних втру­чань на протоці підшлункової залози у хворих на ускладнені форми гострого не­кротичного панкреатиту з порушенням цілісності протокової системи підшлунко­вої залози (ПЗ).

Проаналізовані результати ендоскопічних транпапілярних втручань на протоці ПЗ у 11 хворих на ГНП, які знаходилися на лікуванні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні впродовж 2013-2014 років, серед них 7 (64%) чоловіків та 4 (36%) жінки, віком від 21 до 78 років. Для стентування протоки ПЗ використовували плас­тикові прямі та типу "pigtailстенти фірми "Balton" (Польща) або "СооК" (США) діаметром 5-7 Fr. Вибір стента залежав від діаметра протоки ПЗ дистальніше ділян­ки порушення її цілісності. Обсяг втручань при ГНП включав папілосфінктеротомію, тимчасове стентування протоки ПЗ малокаліберними стентами і у 4 хворих був доповнений одночасним трансмуральним дренуванням рідинних утворень сальникової сумки через стінку шлунка. Трансмуральне дренування полягало у ство­ренні цистодигестивної нориці електрокоагуляційним шляхом, поетапній пневмодилатації, встановленні в просвіт рідинного скупчення не менше двох стентів типу "doublepigtail", панкреатосеквестектомії та цистоназального дренажа. Повторну трансмуральну ревізію проводили через 24-48 год. При обтураційній жовтяниці спричиненій компресійним стенозом загальної жовчної протоки додатково прово­дили ендобіліарне стентування (ЕБС).

Причиною ГНП у 6 хворих був аліментарний фактор, у 5 патологія позапечінкових жовчних шляхів. У 5 хворих на ГНП діагностовано гострі рідинні скупчення в сальниковій сумці, у 4 — постнекротичні псевдокісти, які виникли протягом 4-8 тиж від початку захворювання, у 2 панкреато-плевральні нориці. Втручання про­водили на 4 8 тиж від початку захворювання.

Показаннями до ендоскопічних втручань при ГНП слугували інфікування вмісту рідинних скупчень чи постнекротичних псевдокіст, збільшення їх об'єму, обтураційна жовтяниця, рефрактерні до пункційного лікування випітних плевритів з високим рівнем а-амілази, вірсунгоектазія. Під час ЕРХПГ порушення цілісності протоки ПЗ виявлено у 9 хворих, з них часткове порушення на рівні головки у 3, на рівні тіла у 5, хвоста у одного хворого. Дефектів протоки ПЗ не виявлено у 2 хворих. Ендопанкреатичне стентування проведено у всіх 11 хворих. У 9 пацієнтів ендопротез встановлювали таким чином, щоб його кінець розміщувався за ділян­кою порушення. У 2 хворих дистальний кінець стента встановлювали в порожнину рідинного скупчення. У хворих без діагностованих дефектів протоки ПЗ використо­вували тимчасові 5 Fендопротези які встановлювали на всю довжину протоки ПЗ. ЕБС провели у 3 хворих. Тривалість тимчасового стентування протоки ПЗ складала в середньому 4—6 тиж. Стенти з протоки ПЗ видаляли за допомогою поліпектомічної петлі. При трансмуральному дренуванні ліквідацію рідинних скупчень відзнача­ли на 7—11 день. Однак, тривалість трансмурального стентування рідинних утво­рень через стінку шлунка складала 3—6 міс, що забезпечувало формування стійкої цистодигестивної нориці. Після проведення ендоскопічного лікування у одного хворого виникло інфікування вмісту рідинного скупчення сальникової сумки, яке було ліквідоване черезшкірним дренуванням під сонографічним контролем. У всіх хворих вдалося уникнути потреби у проведенні відкритого оперативного втручан­ня.

Ендоскопічні транспапілярні втручання на протоці ПЗ у хворих з гострим не­кротичним панкреатитом ускладненим гострими рідинними утвореннями і постнекротичними кістами, можуть стати ефективними методами мініінвазивного ліку­вання.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

бузина-чорнаСиноніми: Баз, бузок, самбук.Дія: сечогінний, потогінний, проносний, відхаркувальний, блювотний,...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...
nigtiki   Корисні властивості календули Це однорічна трав’яниста рослина добре знайоме як...