Достовірний факт

Людина моргає в середньому близько 10 000 разів у добу.

ХОЛЕДОХОЛІТІАЗ ЯК УСКЛАДНЕНА ФОРМА ЖОВЧОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ. НЕІНВАЗИВНІ ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ

Слободяник В. П., Рагушин Д. А., Чернєв В. М., Зосім В. А., Куриленко А. П., Ткач К. Д.

Головний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" МО України

Жовчокам'яна хвороба в структурі захворювань органів травлення становить майже 40%. Частота її виявлення в розвинутих країнах світу 6—15%, у 15—33% хво­рих діагностують холедохолітіаз. Холедохолітіаз є одним з найпоширеніших та не­безпечних ускладнень жовчокам'яної хвороби.

Метою роботи було визначити найбільш інформативний неінвазивний метод променевої діагностики холедохолітіазу, покращити діагностику ускладнених форм жовчокам'яної хвороби (ЖКХ).

В роботі проаналізовано лікування 124 хворих з холедохолітіазом в період з 01.01.2014 до 01.01.2015. Серед хворих чоловіки складали 36,3% (45 чоловік), жінки 63,7% (79 чоловік).

Серед найбільш інформативних методів діагностики жовчокам'яної хвороби та її ускладнень є ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини, комп'ютерна томографія (КТ) органів черевної порожнини та магнітнорезонансна панкреатохолангіографія (МР ПХГ).

Серед методів променевої діагностики провідну роль в виявленні ЖКХ займає ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної зони. Висока роздільна здатність, доступність та простота використання цього методу дослідження сприя­ють широкому використанню його в хірургічній практиці.

Серед хворих, що прийняли участь в дослідженні, діагноз холедохолітіазу за до­помогою УЗД встановлено 93 хворим (75%).

З моменту впровадження комп'ютерної томографії в широку клінічну практику в вітчизняній та зарубіжній літературі присвячена велика кількість наукових робіт. Більшість авторів погоджуються з думкою, що КТ є важливою ланкою диференційно—діагностичного пошуку виявленні патології біліарного тракту. Діагностичні можливості КТ у виявленні холедохолітіазу достатньо високі. Загальна точність складає 94% , чутливість — 77%, специфічність — 97%.

У проведеному дослідженні КТ—діагностика допомогла встановити діагноз 7 хворим, що склало 5,6% від загальної кількості хворих.

У візуалізації органів черевної порожнини магнітно—резонансна томографія (зокрема МР ПХГ) використовується практично з самого початку її впровадження в клінічну практику. За допомогою цієї методики діагноз встановлено 19 хворим (15,3%), у яких після виконання УЗД діагноз холедохолітіазу поставлений не був.

У 5 хворих (4%) на фоні відсутності розширення жовчовивідних шляхів, яким бу­ли виконані всі три метода обстеження, діагноз холедохолітіазу не був встановле­ний до початку інвазивних втручань. Всім хворим за результатами обстеження було виконано РПХГ. За результатами РПХГ у 2 випадках (1,6%) діагноз холедохолітіазу (помилково виставлений за результатами УЗД) не був підтверджений. В обох випад­ках діагностовано хронічний папіліт.

Таким чином, найбільшу практичну цінність мають УЗ—дослідження органів гепатобіліарної системи та МР — холангіографія, однак жоден з вказаних методів не є абсолютно точним.

УЗ—діагностика гепатобіліарної зони є високоефективним, найбільш пошире­ним методом дослідження. Важливим також є доступність обладнання, можливість проведення динамічних оглядів, наявність висококваліфікованих спеціалістів на кожному етапі діагностики.

МРТ є високоефективним, неінвазивним і тому безпечним методом вивчення печінки, біліарного тракту та підшлункової залози. Трьохмірна реконструкція білі­арного дерева дозволяє диференціювати варіанти його будови та враховувати їх при плануванні оперативних втручань, що дає можливість зменшити кількість ус­кладнень.

Клінічна картина холедохолітіазу при відсутності прямих або опосередкованих даних інструментальних методів обстеження на користь холедохолітіазу є показан­ням до виконання РПХГ.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

декоп-сабельник-болотнийДія: в'яжучий, потогінний, кровоспинний, протизапальний, ранозагоювальний, знеболююче. Застосовується...
айва-довгастаДія: В'яжучий, пом'якшувальний, обволікаючий, сечогінний, кровоспинний, антисептичний, протизапальний,...
живокіст-польоваДія: Шлунково-кишкова, інсектицидну, застосовується при розладах кишечника, проти комах-паразитів. ...