Достовірний факт

В 4,5 рази збільшується ймовірність серцевого нападу та смерті під час сексу з випадковим партнером.

ХОЛЕДОХОЛІТІАЗ ЯК УСКЛАДНЕНА ФОРМА ЖОВЧОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ. НЕІНВАЗИВНІ ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ

Слободяник В. П., Рагушин Д. А., Чернєв В. М., Зосім В. А., Куриленко А. П., Ткач К. Д.

Головний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" МО України

Жовчокам'яна хвороба в структурі захворювань органів травлення становить майже 40%. Частота її виявлення в розвинутих країнах світу 6—15%, у 15—33% хво­рих діагностують холедохолітіаз. Холедохолітіаз є одним з найпоширеніших та не­безпечних ускладнень жовчокам'яної хвороби.

Метою роботи було визначити найбільш інформативний неінвазивний метод променевої діагностики холедохолітіазу, покращити діагностику ускладнених форм жовчокам'яної хвороби (ЖКХ).

В роботі проаналізовано лікування 124 хворих з холедохолітіазом в період з 01.01.2014 до 01.01.2015. Серед хворих чоловіки складали 36,3% (45 чоловік), жінки 63,7% (79 чоловік).

Серед найбільш інформативних методів діагностики жовчокам'яної хвороби та її ускладнень є ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини, комп'ютерна томографія (КТ) органів черевної порожнини та магнітнорезонансна панкреатохолангіографія (МР ПХГ).

Серед методів променевої діагностики провідну роль в виявленні ЖКХ займає ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної зони. Висока роздільна здатність, доступність та простота використання цього методу дослідження сприя­ють широкому використанню його в хірургічній практиці.

Серед хворих, що прийняли участь в дослідженні, діагноз холедохолітіазу за до­помогою УЗД встановлено 93 хворим (75%).

З моменту впровадження комп'ютерної томографії в широку клінічну практику в вітчизняній та зарубіжній літературі присвячена велика кількість наукових робіт. Більшість авторів погоджуються з думкою, що КТ є важливою ланкою диференційно—діагностичного пошуку виявленні патології біліарного тракту. Діагностичні можливості КТ у виявленні холедохолітіазу достатньо високі. Загальна точність складає 94% , чутливість — 77%, специфічність — 97%.

У проведеному дослідженні КТ—діагностика допомогла встановити діагноз 7 хворим, що склало 5,6% від загальної кількості хворих.

У візуалізації органів черевної порожнини магнітно—резонансна томографія (зокрема МР ПХГ) використовується практично з самого початку її впровадження в клінічну практику. За допомогою цієї методики діагноз встановлено 19 хворим (15,3%), у яких після виконання УЗД діагноз холедохолітіазу поставлений не був.

У 5 хворих (4%) на фоні відсутності розширення жовчовивідних шляхів, яким бу­ли виконані всі три метода обстеження, діагноз холедохолітіазу не був встановле­ний до початку інвазивних втручань. Всім хворим за результатами обстеження було виконано РПХГ. За результатами РПХГ у 2 випадках (1,6%) діагноз холедохолітіазу (помилково виставлений за результатами УЗД) не був підтверджений. В обох випад­ках діагностовано хронічний папіліт.

Таким чином, найбільшу практичну цінність мають УЗ—дослідження органів гепатобіліарної системи та МР — холангіографія, однак жоден з вказаних методів не є абсолютно точним.

УЗ—діагностика гепатобіліарної зони є високоефективним, найбільш пошире­ним методом дослідження. Важливим також є доступність обладнання, можливість проведення динамічних оглядів, наявність висококваліфікованих спеціалістів на кожному етапі діагностики.

МРТ є високоефективним, неінвазивним і тому безпечним методом вивчення печінки, біліарного тракту та підшлункової залози. Трьохмірна реконструкція білі­арного дерева дозволяє диференціювати варіанти його будови та враховувати їх при плануванні оперативних втручань, що дає можливість зменшити кількість ус­кладнень.

Клінічна картина холедохолітіазу при відсутності прямих або опосередкованих даних інструментальних методів обстеження на користь холедохолітіазу є показан­ням до виконання РПХГ.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...