Достовірний факт

12% чоловіків роблять спроби позбутися стресу за допомогою заняття спортом, 9% – за допомогою сексу, а 19% – починають зловживати алкоголем.

ПАХВИННІ ГРИЖІ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ

Прудніков О. В., Василюк С. М., Гудивок В. І., Біцька І. В., Климюк В. М.

Івано-Франківський національний медичний університет

Пахвинні грижі займають значне місце в структурі хірургічної захворюваності населення і зустрічаються у 2—7% чоловіків та 0,3—2,5% жінок, складаючи при цьо­му до 80% від всіх видів зовнішніх і внутрішніх гриж живота. Річні темпи захворю­ваності в різних країнах варіюють від 100 до 300 грижоносіїв на 100000 населення, причому ризик захворіти на пахвинні грижу вищий у чоловіків — 27% проти 3% у жінок. Пік захворюваності спостерігається у людей старше 50 років, число цих хво­рих складає 60—65% від загальної кількості гриж. За даними ООН (2009), кількість людей похилого та старечого віку в світі становить 743 млн. (11% від загальної чи­сельності населення), а до 2050 р. складе біля 2 млрд. (22%) осіб. В Україні до 2050 р. очікується біля 38% осіб похилого та старечого віку.

Нами піддано клінічному, лабораторному і інструментальному обстеженню та хірургічному лікуванню 220 хворих похилого і старечого віку з пахвинні грижами Вік всіх хворих знаходився в межах від 61 до 89 років (в середньому 67,6+0,6). Жінок серед обстежених хворих не було.

У 133 хворих (60,5%) давність захворювання (грижовий анамнез) не перевищу­вав 3 років. Як вказували пацієнти, їхня професійна діяльність була пов'язана з помірними або інтенсивними фізичними навантаженнями. Таких хворих було 143 (65,0%). Найбільш вагомим сприяючим фактором грижоутворення було система­тичне підвищення внутрішньочеревного тиску, внаслідок особливостей про­фесійної, або фізичної діяльності хворих впродовж останніх 10—15 років. Хронічні неспецифічні захворювання легень, які супроводжуються частим кашлем було діаг­ностовано у 43,6% хворих. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози зустріча­лась у 42,8% спостережень. Наявність хронічних закрепів, які супроводжувались ча­стим підвищенням внутрішньо черевного тиску під час акту дефекації була у 20,8% хворих. На час обстеження 24,5% хворих курили. Жодного із перелічених факторів грижоутворення не було виявлено у 14,5% хворих.

Кількість хворих з прямими пахвинними грижами була суттєво нижчою. У 140 випадках зустрічалися косі грижі і у 90 випадках — прямі грижі. Таким чином, співвідношення між косими і прямими грижами складало 1,5 до 1. Серед обстеже­них хворих частіше зустрічалася правобічна локалізація грижі. Вправима пахвинна грижа була діагностовано у 202 пацієнтів. У 12,7% спостережень пахвинна грижа не вправлялась у черевну порожнину. Первинні пахвинні грижі зустрічались у 209 ви­падках (90,9%), рецидивні — у 21 (9,1%). У 7 пацієнтів рецидив пахвинної грижі спо­стерігався після двох оперативних втручань. Як правило, це були пластики пахвин­ного каналу натяжними методами.

На біль у животі, пов'язаний з наявністю грижі вказували 131 хворий (59,5%). У 23 хворих (10,4%) спостерігались хронічні закрепи, у 8 (3,6%) — хронічні проноси. Періодичне вздуття живота відмітили 115 пацієнтів (52,3%). На, пов'язане з грижою, порушення сечопуску скаржились 47 пацієнтів (21,4%). Підсумовуючи ступінь і час­тоту вказаних скарг 84 хворих (38,2%) оцінювали працездатність як втрачену, 98 (44,5%) — як збережену частково. І тільки 38 пацієнтів (17,3%) не помічали впливу захворювання на характер та об'єм звичної, щоденної роботи.

У хворих похилого та старечого віку найбільш вагомим фактором грижоутворення є систематичне підвищення внутрішньочеревного тиску внаслідок особливо­стей їхньої фізичної діяльності, хронічних необструктивних захворювань легень, доброякісної гіперплазії передміхурової залози, хронічних закрепів, куріння, при­чому у цієї категорії пацієнтів частіше зустрічаються правобічні косі пахвинні грижі у співвідношенні 1,5 до 1.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...