Достовірний факт

9,5 см. – довжина найбільшого язика в світі.

SILS ОДНОПОРТОВА ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯ СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ В ЛІКУВАННІ ЖОВЧНОКАМЯНОЇ ХВОРОБИ

Петрушенко В. В., Гуменюк К. В.

Вінницький національний медичний університет ім. М .І. Пирогова, Військово медичний клінічний центр Центрального Регіону м. Вінниця

В умовах сьогодення жовчнокам'яна хвороба в структурі захворювань органів черевної порожнини становить біля 40%. Кількість хворих з жовчнокам'яною хво­робою кожних 10 років збільшується вдвічі, при тому, що вік пацієнтів стає молод­шим. Розвиток сучасних технологій та впровадження SILSоднопортової холецистектомії це крок вперед, який сьогодні диктує нам час та вимога до професійного лапароскопічного хірурга в освоєнні нової технології.

Мета оцінити результати лікування пацієнтів, які були оперовані за допомогою SILSоднопортової холецистектомії.

В клініці було виконано 17 операцій по технології SILS. Чоловіків було — 3 (17,6%), жінок — 14 (82,4%). Вік пацієнтів становив від 18 до 44 років, в середньому (35±2). Проводили ретельний відбір пацієнтів без ознак загострення на жовчнокам'яну хворобу та без ознак на її ускладнення. Клініко інструментальне та лабора­торне обстеження було стандартним для пацієнтів з даною патологією. Використо­вували порт ("ИПП — Казань”), ультразвуковий скальпель Гармоніка (Ethicon). До­ступ був на півовальним навколо пупка від 2 до 2,5см.

Тривалість оперативних втручань відповідала кривої навчання, де перші опе­рації становили (180+20) хв., згодом з набуттям досвіду практичних навичок три­валість операцій значно зменшилась (50+30) хв. Використання ультразвукового скальпеля з чіткою візуалізацією анатомічних структур та трикутнику Калло при­скорювали етапи операції. Усі пацієнти були активізовані через 6—8 годин після операції, відмічений менший післяопераційний біль, у порівнянні з традиційною лапароскопічною холецистектомією. Не використовували наркотичні анальгетики. У 2 (11,7%) випадках на початку освоєння методики була потреба у введені додатко­вого 5 мм троакара для виділення елементів жовчного міхура. У 1 (5,8%) випадку че­рез 40 хв., після SlLSоперації була потреба в оглядовій релапароскопії враховуючи гіпотонію та підозру у внутрішньочеревній кровотечі. Ознак за кровотечу не вияв­лено, гіпотонія була пов'язана з анестезіологічним забезпеченням. Пацієнту був встановлений дренаж в під печінковому просторі. Летальних випадків не було. Три­валість перебування в клініці усіх пацієнтів становила 3 ліжко дні. Відмічений гар­ний косметичний ефект після SILSоперацій.

Таким чином, впровадження SILSоднопортової холецистектомії продиктовано часом та сучасними технологіями. Метод має переваги в косметичному ефекті, мен­шому післяопераційному болю, дає можливість використовувати хірургію одного дня. Потрібно ретельно проводити відбір пацієнтів для даного методу, та чітко візуалізовувати анатомічні структури, щоб уникнути можливих ятрогенних ускладнень.

SILSОДНОПОРТОВА ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯ СУЧАСНА
ТЕХНОЛОГІЯ В ЛІКУВАННІ ЖОВЧНОКАМЯНОЇ ХВОРОБИ

Петрушенко В. В., Гуменюк К. В.

Вінницький національний медичний університет ім. М .І. Пирогова,
Військово медичний клінічний центр Центрального Регіону м. Вінниця

В умовах сьогодення жовчнокам'яна хвороба в структурі захворювань органів черевної порожнини становить біля 40%. Кількість хворих з жовчнокам'яною хво­робою кожних 10 років збільшується вдвічі, при тому, що вік пацієнтів стає молод­шим. Розвиток сучасних технологій та впровадження SILSоднопортової холецистектомії це крок вперед, який сьогодні диктує нам час та вимога до професійного лапароскопічного хірурга в освоєнні нової технології.

Мета оцінити результати лікування пацієнтів, які були оперовані за допомогою SILSоднопортової холецистектомії.

В клініці було виконано 17 операцій по технології SILS. Чоловіків було — 3 (17,6%), жінок — 14 (82,4%). Вік пацієнтів становив від 18 до 44 років, в середньому (35±2). Проводили ретельний відбір пацієнтів без ознак загострення на жовчнокам'яну хворобу та без ознак на її ускладнення. Клініко інструментальне та лабора­торне обстеження було стандартним для пацієнтів з даною патологією. Використо­вували порт ("ИПП — Казань”), ультразвуковий скальпель Гармоніка (Ethicon). До­ступ був на півовальним навколо пупка від 2 до 2,5см.

Тривалість оперативних втручань відповідала кривої навчання, де перші опе­рації становили (180+20) хв., згодом з набуттям досвіду практичних навичок три­валість операцій значно зменшилась (50+30) хв. Використання ультразвукового скальпеля з чіткою візуалізацією анатомічних структур та трикутнику Калло при­скорювали етапи операції. Усі пацієнти були активізовані через 6—8 годин після операції, відмічений менший післяопераційний біль, у порівнянні з традиційною лапароскопічною холецистектомією. Не використовували наркотичні анальгетики. У 2 (11,7%) випадках на початку освоєння методики була потреба у введені додатко­вого 5 мм троакара для виділення елементів жовчного міхура. У 1 (5,8%) випадку че­рез 40 хв., після SlLSоперації була потреба в оглядовій релапароскопії враховуючи гіпотонію та підозру у внутрішньочеревній кровотечі. Ознак за кровотечу не вияв­лено, гіпотонія була пов'язана з анестезіологічним забезпеченням. Пацієнту був встановлений дренаж в під печінковому просторі. Летальних випадків не було. Три­валість перебування в клініці усіх пацієнтів становила 3 ліжко дні. Відмічений гар­ний косметичний ефект після SILSоперацій.

Таким чином, впровадження SILSоднопортової холецистектомії продиктовано часом та сучасними технологіями. Метод має переваги в косметичному ефекті, мен­шому післяопераційному болю, дає можливість використовувати хірургію одного дня. Потрібно ретельно проводити відбір пацієнтів для даного методу, та чітко візуалізовувати анатомічні структури, щоб уникнути можливих ятрогенних ускладнень.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...