Достовірний факт

При одних пологах 22 квітня 1946 року в містечку Баккей, Бразилія, з'явилася на світ десятерня. До цього аналогічне повідомлення надходило з Іспанії і Китаю.

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТОВСТОКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОГО НЕСПРОМОЖНОСТІ

Милиця М. М., Постоленко М. Д., Милиця К. М., Ангеловскій І. М.

Запорізька медична академія післядипломної освіти

В даний час єдиним радикальним методом лікування колоректального раку є хірургічний, який поряд з радикальністю оперативного втручання, передбачає фор­мування товстокишкового звустя, що є "ахілессовой п'ятою" операції. Неспро­можність швів товстокишковог звустя, за даними різних авторів, спостерігається у 1,1—28,5% хворих, оперованих з приводу раку товстої кишки з накладенням анасто­мозу ручним способом і 2,7—8,6% пацієнтів при формуванні анастомозу за допомо­гою зшивачів.

Метою дослідження є покращення результатів хірургічного лікування раку тов­стої кишки.

В основу роботи покладено результати хірургічного лікування 424 пацієнтів з онкопатологією товстої кишки, яким були виконані відстрочені та планові опера­тивні втручання на ободовій та прямій кишці.

До 2010 року, переважно, використовували дворядний шов анастомозу — 282 (66,5%) — 1—група, в наступний час було віддано перевагу однорядному шву — 142 (33,5%) — 2 —група хворих.

Залежно від відділу кишечника та обсягу резекції в кожній з груп виділені дві підгрупи: — А — з пухлинами лівої половини ободової, і Б — пухлини прямої киш­ки.

При накладенні однорядного анастомозу формували серозно—м'язово—підслизовий шов після попередньої гідропрепаровки слизової оболонки і підслизової пла­стинки, що дало можливість чітко диференціювати шари кишкової стінки без зай­вої травматизації слизової оболонки.

Наявність дворядного анастомозу у 282 хворих супроводжувалося розвитком йо­го неспроможності у 22 (7,9%) випадках. Рідше вона зустрічалася при пухлинах лівої половини ободової кишки — 8 (5,6%), частіше при операціях на прямій кишці — 14 (10,1%). Використання однорядного шва у 142 пацієнтів ускладнилося неспро­можністю швів в 7 (4,9%) випадках: серед них 2 (2,7%) в підгрупі А і в 5 (7,6%) в підгрупі Б.

З 424 хворих, в аналізованої вибірці, в післяопераційному періоді померло 11 пацієнта (2,6%).

Результати дослідження показали переваги однорядного шва при формуванні товстокишковій анастомозів перед дворядним, що відбилося в мінімальній частоті його неспроможності 4,9 ± 0,8%, у той час як при дворядному 7,9 ± 1,7% (р <0,001). Найбільш часто відбувалася неспроможність колоректального соустя після передньої резекції прямої кишки — 9,7 ± 1,9% у першій групі і 7,2 ± 1,5% у другій.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

змееголовник-молдавськийСиноніми: драконоголовнік, меліса турецька, синявкаДія: Апетитне, що підсилює діяльність травних...
ехінацея-пурпурнаДія: знеболювальну, антисептичну, ранозагоювальну. застосовується при інфекційних захворюваннях,...
желтушник-розлогийСиноніми: болотник, вінички, гірчак, желтушник сірий, желтушник розсіяний.Дія: Серцево-судинні,...