Достовірний факт

Сам мозок не відчуває болю

СУЧАСНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ

Ліссов О. І, Переш Є. Є., Біляков—Бєльський О. Б., Курбанов А. К., Сидоренко В. М., Повч О. А.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Геморой — одне з найпоширеніших захворювань прямої кишки. Його питома вага у загальній структурі аноректальної патології в наш, час складає більше 43%. Се­редній вік хворих, шо страждають гемороєм становить 25—54 років. Частка хворих чоловічої і жіночої статі однакова. Захворювання осіб працездатного віку, незважа­ючи на доброякісний перебіг, веде до тимчасової непрацездатності в період загост­рень і зниження якості життя, шо ставить лікування геморою в ряд важливих загальномедичних і соціально—економічних проблем. Обсяг малоінвазивних втручань при хронічному геморої в США, Німеччині, Бельгії, Великобританії, Франції, Італії за 2010—2012 роки становить близько 55—80%, маючи тенденцію до шорічного збільшення за рахунок розробки та впровадження нового високотехнологічного обладнання та інформаційної широкої доступності пропонованих методів, як серед лікарів, так і пацієнтів, шо дозволяє шорічно досягати зниження кількості пацієнтів з пізніми стадіями хронічного геморою.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз застосування малоінвазивної сучасної ме­тодики лікування гострокровоточивого геморою, а саме трансанальної гемо­роїдальної деартерилізації (THD). Метод полягає у перев'язуванні гілок верхньої прямокишкової артерії скорочуючи таким чином кровонаповнення гемороїдально­го сплетіння. Процедуру виконують шляхом застосування проктоскопу з допплерівським датчиком. З метою ліквідації ректального пролапсу (пролапсу слизової) THDчасто доповнюється мукопексією.

Проаналізовано застосування THDпри ускладненому геморої у 324 пацієнтів за період з 2008—2014 років на базах кафедри хірургії № 3 НМУ імені О. О. Богомоль­ця (хірургічне відділення КМКЛ № 12 та ТОВ “Борис”).

Структурний розподіл пацієнтів за статтю наступний: серед них було 231 (71,4%) жінок та 93 (28,6%) чоловіків. Середній вік пацієнтів склав 39,2 років. У 67 пацієнтів був хронічний геморой ІІ — го ступеню, у 173 — ІІІ — го ступеню, у 84 — IV — го сту­пеню. У всіх хворих були прояви ректальних кровотеч та випадіння гемороїдальних вузлів, у 39 пацієнтів був больовий синдром, повязаний з анальними трішцнами, ко­ли операцію доповнено девульсією ануса та висіченням тріщини. В 19 випадках THDдоповнювали висіченням одного вузла або розтягнутої перианальної шкіри. 6 хворим THDвиконували при рецидивному (після виконання інших "традиційних" операцій) геморої. Протипоказаннями до виконання даного виду операцій вважали наявність гострого аноректального тромбозу та супутніх запальних захворювань прямої кишки та параректальної клітковини. У 264 пацієнтів THDдоповнено мукопексією. Всі оперативні втручання виконано під спинномозковою або загальною анестезією. Тяжких післяопераційних ускладнень не відмічено. У 5 хворих був боль­овий синдром, який потребував продовження госпіталізації в середньому до 3 діб, у одного відмічено післяопераційний аноректальний тромбоз, купований консерва­тивно. Середній термін перебування в стаціонарі становив 1 добу. Працездатність пацієнтів відновлювалася через 3—5 діб. З червня 2014 року THDвиконувалось по оновленій авторами методиці, яка полягає в підхоплені самої поверхневої частини артерії, де коагулятором встановлюється маркована крапка.

Досвід застосування THDдозволяє зробити висновок, що дане оперативне втру­чання є малоінвазивним і, в той же час, радикальним при хірургічному геморої 2— 4 ст. Дана методика потребує більш широкого застосування у зв'язку з меншою опе­раційною травмою, легшим і менш тривалим післяопераційним періодом, швид­шим відновленням працездатності пацієнта.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

капуста-білокачаннаДія: Апетитне, що покращує травлення, шлунково-кишкова, вітамінне, проносне, сечогінний, поліпшує обмін...
валеріана-лікарськаДія: Серцево-судинні, знижує кров'яний тиск, заспокійливу, снодійну, знеболююче, протиспазматичний,...
берзой-повислаДія: Сечогінний, потогінний, жовчогінний, «кровоочисний», знеболюючу, протизапальну, ранозагоювальну,...