Достовірний факт

Частота серцевих скорочень у людини з віком зменшується з 135-140 ударів за хвилину в немовляти до 60-70 у дорослого, число вдихів також знижується — з 50-60 разів до 12-16, знижуються і енергетичні витрати на одиницю ваги.

ІНТЕРВЕНЦІЙНА СОНОГРАФІЯ: МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

Костилєв М. В., Мошківський Г. Ю., Дюбенко Т. К., Терзова Т. Б., Щербина С. І., Камінін І. В., Сухачов С. В.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова

НАМН України

З 1983 року в НІХТ ім. О.О. Шалімова НАМИ, вперше у вітчизняній практиці за­початковано використання черезшкірних ехоконтрольованих діагностичних і ліку­вальних втручань, що принципово змінило сам концептуальний підхід до лікуван­ня широкого загалу хірургічних захворювань черевної порожнини, заочеревенного простору та їх органів.

Мета. Покращення результатів лікування та підвищення рівня якості життя пацієнтів з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини шляхом впровадження в клінічну практику органозберігаючих альтернативних відкритим операціям транскутаннним втручанням під контролем ультразвуку.

Виконання основної частини роботи (діагностика вогнищевої патології та її лікування) забезпечувалась використанням ультразвукових апаратів MyLab50, MyLab70, MyLabChssC (Italy); ALOKAECHOCAMERASSD—630, SSD—1400, ProSound 3500 (Japan), укомплектованих конвексними та лінійними датчиками з різними ча­стотними характеристиками (3,5 — 5 МЕц).

Черезшкірні втручання у вигляді ехоконтрольованих пункцій та дренувань були нами застосовані у 12356 випадках (4678 пацієнтів) при лікуванні простих та пара­зитарних кіст печінки, абсцесів печінки, як протозойних так і піогенних, ме­ханічної жовтяниці (черезшкірні через печінкові холангіо— та холецистостомії), кіст та абсцесів селезінки і нирок, гідронефрозу (транскутанна нефротомія), гос­трого некротичного панкреатиту (гострі скупчення рідини, гострі несправжні кісти, абсцеси підшлункової залози), післяопераційних ускладнень (біломи, сероми, гема­томи, позаорганні абсцеси), метастазів печінки (радіочастотна абляція).

Сумарний результат, проведених нами ехоконтрольованих черезшкірних втру­чань (пункції, дренування, комбінація методик) в радикальному лікуванні піогенних абсцесів печінки склав 96,9%.

Застосування черезшкірних ехоконтрольованих втручань (пункції та дренуван­ня) дозволило отримати позитивний результат у вигляді повної облітерації їх по­рожнин в 84,9% випадків.

Розроблена комбінована методика (черезшкірні пункції +системне застосування аналогів альбендазолу) мініінвазивного лікування ехінококових кіст печінки I — II типів забезпечила 100% одужання пацієнтів завдяки правильному вибору об'єктів та чіткому дотриманню технології втручань. Ознак рецидиву захворювання в жодно­му із наших випадків не було.

Черезшкірні ехоконтрольовані втручання у лікуванні позаорганних скупчень рідини (біломи, сероми, гематоми, позаорганні абсцеси) виявились ефективними у 92,5%.

Черезшкірні ехоконтрольовані втручання при вогнищевих формах гострого не­кротичного панкреатиту є сучасним високоефективним методом лікування, який дозволяє суттєво понизити кількість ускладнень і рівень летальності при тих же ре­зультативності та радикалізмі, що і при оперативних втручаннях, а у ряді випадків — уникати їх.

Віддалені результати лікування метастазів печінки при застосуванні радіочастот­ної абляції були вивчені у 16 хворих. Рецидивів пухлинного росту в зонах термоде­струкції, не було.

Висновки

Таким чином, застосування розроблених діагностичних і лікувальних алго­ритмів у лікуванні ряду хірургічних патологій черевної порожнини, заочеревенного простору та їх органів з використанням ехоконтрольованих черезшкірних втру­чань дозволили значно поліпшити результати , підвищити його ефективність, по­кращити якість життя пацієнтів.

Підсумовуючи вище викладені результати, вважаємо, що порівняна безпека, швидкість виконання, висока результативність, відсутність необхідності в лапаро­томії, відсутність загального наркозу, важких ускладень, практично повна відсутність протипоказань та летальності, низькі матеріальні затрати, короткі стро­ки післяопераційної реабілітації та вища якість життя у післяопераційному періоді є достовірно доведеними нами визначальними чинниками для широкого клінічно­го використання ЧШЕВ у лікуванні широкого загалу хірургічної патології.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

верес-звичайнийДія: Сечогінний, потогінний, в'яжучий, протизапальну, заспокійливу, снодійну, застосовується при...
адоніс-горицвіт-веснянийДія: Серцево-судинні, сечогінний, протисудомну, заспокійливу, знеболювальну, застосовуються при...
алое-звичайне-віраДія: апетитне, що покращує травлення, проносне, жовчогінний, сильну тонізуючу, протизапальну,...