Достовірний факт

Час настання жіночого задовлення – від 10 до 20 хвилин. Чоловіки в середньому досить чотири хвилин

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ ІЗ КРОВОТОЧИВИМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ ВИРАЗКАМИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Запорожан С. Й.

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки продовжує залишатися ак­туальною проблемою сучасної хірургічної гастроентерології. Відомо більше 100 за­хворювань, які викликають шлунково-кишкові кровотечі, з них кровотечі верхніх відділів шлунково-кишкового тракту становлять 70-80%. Поширеність шлунковокишкових кровотеч із верхніх відділів травного тракту в жителів США становить 115 осіб на 100 тис. населення, в країнах Європи 48-144, в Україні 44,9.

Нами проаналізовано результати надання медичної допомоги 8904 пацієнтам, які перебували на стаціонарному лікуванні з виразковими гастродуоденальними кровотечами (ВЕДК) за 10 років на різних рівнях надання медичної допомоги (КМЦ

ШКК — Київський міський центр шлунково-кишкових кровотеч 6376 пацієнтів (71,6%). КЗ ТОР ТУЛ — Комунальний заклад Тернопільської обласної ради "Тер­нопільська університетська лікарня" — 314 пацієнтів (3,53%), МЛ — міські лікарні Тернополя — 413 пацієнтів (4,64%), ЦРЛ — центральні районні лікарні Тернопіль­ської області — 1801 пацієнт (20,3%). Встановлено причини незадовільних резуль­татів лікування хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами на різ­них рівнях надання медичної допомоги.

При дослідженні нами встановлено, що відносно локалізації кровоточивих ви­разок залежно від віку і статі виразкову хворобу дванадцятипалої кишки відмічали у 6309 пацієнтів (70,6%), тоді як локалізацію виразкової хвороби в шлунку спостеріга­ли у 2595 пацієнтів (29,4%). Із 746 прооперованих хворих на висоті кровотечі рівні ЦРЛ, на рівні МЛ, на рівні КМЦ ШКК було прооперовано 15,5, 20, 32,6%. У ранньому відтермінованому періоді, відповідно, 22,7, 34,5, 29,2%. У пізньому відтермінованому періоді відмічається висока хірургічна активність у ЦРЛ — 44,3% і в КЗ ТОР "ТУЛ" — 58,2%. Серед оперованих хворих у 371 пацієнта (49,73%) були виконані резекційні методи, у 99 (26,68%) резекції шлунка проведені на висоті рецидиву і на висоті три­валої кровотечі.

При операційному лікуванні пацієнтів із виразковими гастродуоденальними кровотечами у 175— пацієнтів (47,16%) були виконані резекційні методи лікування у пізньому відтермінованому періоді. Органозберігаючі операційні втручання вико­нані у 375 пацієнтів (50,27%), в основному при дуоденальній локалізації виразки, із них на висоті рецидиву кровотечі — у 73 (19,46%), а 87 (23,2%) пацієнтів були опе­ровані в пізньому відтермінованому порядку. 90,54% померлих пацієнтів були госпіталізовані в хірургічні стаціонари в терміни пізніше 24 год. тоді як летальність серед пацієнтів, які госпіталізовані в хірургічні відділення до 6 год. із моменту за­хворювання, становить 2,25%, що майже в 45— разів менше, ніж серед пацієнтів, які прийняті в терміни 6—24 год.

Висновки

Основним методом діагностики виразкових гастродуоденальних кровотеч та профілактики рецидиву кровотеч є ЕГДС.

Усім пацієнтам з ендоскопічно підтвердженою картиною гастродуоденальної кровотечі необхідно проводити ендоскопічний моніторинг на тлі активної гемо статичної, проти виразкової та інфузійно—трансфузійної терапії.

В умовах міських лікарень хворих із ВГДК лікують хірургічні клініки медичних академій, університетів або хірургічні відділення міських лікарень, які надають ціло­добову ургентну допомогу. В структурі відділень — спеціалізовані хірургічні брига­ди, відділення реанімації, ендоскопічні кабінети.

Центр ШКК, університетська клініка, обласна лікарня — спеціалізована хірур­гічна допомога забезпечуються висококваліфікованими хірургічними бригадами. Склад бригади: лікар—хірург, лікар—анестезіолог, лікар—ендоскопіст на базі місь­ких, обласних центрів шлунково—кишкових кровотеч, обласних лікарень, універ­ситетських клінік.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

безсмертник-цмин-піщанийДія: сечогінний, потогінний, жовчогінний, відхаркувальний, «кровоочисний», кровоспинну, підвищує...
ісландський-мохСиноніми: Центрарія ісландська, лопастянка, ісландська лишайник, порезная трава, пармелія блукаюча,...
іва-російська-вербаСиноніми: Верба біла, плакуча верба, вербаДія: Протималярійних, жарознижувальну, потогінну, в'яжучий,...