Достовірний факт

Жменька кедрових горіхів знижує апетит на 29%.

КРИТЕРІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ АКСІАЛЬНОЇ ГРИЖІ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ ЗА ДАНИМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ

Журбенко Г. А., Карпицький О. С., Панько С. В., Ггушек С. З., Вакулич Д. С., Шестюк А. М.

Брестська обласна лікарня, Брест, Білорусь, Університет ім. Я. Кохановського, медичний факультет, Кельце, Польша

Наявність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) на фоні аксіальної грижі стравохідного отвору діафрагми (аГСОД) з відсутністю ефекту від консерва­тивної терапії є показником для хірургічного лікування. Діагноз аГСОД може бути виставлений на підставі даних фіброезофагогастроскопії (ФЕГС) і поліпозиційної рентгеноскопії стравоходу і шлунка (ПРСШ). Чутливість ПРСШ і ФЕГС у візуалізації аГСОД не перевищує 70% і залежить від розмірів грижі, тобто ступеня мобільності стравохідно-шлункового переходу (СШП). Слід зазначити, що в нормі положення СШП не статично і змінюється по відношенню до стравохідного отвору діафрагми (СОД) при диханні і акті ковтання в діапазоні до 2 см. Виникають труднощі в рентгенота ендоскопічній діагностиці невеликих, кардіальних аГСОД зі зміщенням до медиастинуму СШП по відношенню до СОД в діапазоні > 2 см. Для поліпшення діаг­ностики ГЕРХ на тлі кардіальної аГСОД необхідно враховувати не тільки ступінь зміщення СШП в середостіння, але і відстань між ніжками СОД, рівень зниження ти­ску в зоні нижнього стравоходного сфінктера (НСС).

Мета роботи: удосконалити метод діагностики аГСОД шляхом виконання рент­генівської комп'ютерної томографії органів грудної клітки (РКТ ОГК) з зондом Блекмора (ЗБ).

20 пацієнтам з підозрою на аГСОД виконано РКТ ОГК зі стандартно-встановленим в стравохід і шлунок зондом Блекмора. Балони перед РКТ-дослідженням роз­дувалися однаковим об'ємом повітря: шлунковий — 60 мл3, стравохідний — 40 мл3. Методика дослідження полягає в підтягуванні зонда з роздутим шлунковим балоном краніально до його самофіксації з подальшим роздуванням стравохідного балона і виконанні стандартного РКТ ОГК. На зонді після підтягування і самофіксації ста­виться мітка за рівнем різців зубів пацієнта.

При проведенні дослідження були прийняті наступні діагностичні критерії, що вказують на наявність аксіальної ГСОД:

  1. Відстань від різців зубів пацієнта до верхньої частини шлункового балона мен­ше 37 см;
  2. Фіксація верхньої частини шлункового балона на рівні ніжок діафрагми або вище їх з відсутністю абдомінальної позиції стравоходу і діастаз ніжок більше 20 мм;
  3. Наявність медіастинальної ампули (МА) і кільця А у верхній частині МА з діаметром стравохідного балона на рівні МА більше 26 мм;
  4. Невідповідність діаметрів стравохідного балона і просвіту шлунка в медіастинальній ампулі з наявністю між ними повітряного прошарку.

З 20—ти пацієнтів зміна ГСОД була підтверджена у 18. Підставами для виставлян­ня діагнозу були фіксація шлункового балона на рівні розширених ніжок СОД у 15 пацієнтів. У 3 пацієнтів шлунковий балон зафіксувався на рівні СШП в медиастинумі, що вказувало на розмір діастаза ніжок СОД більше діаметра шлункового бало­на (55 мм). Відстань від верхньої частини шлункового балона до мітки на зонді Блекмора у 15 вказаних вище пацієнтів склала 35—38 см. У 3 пацієнтів з медіастинальною фіксацією шлункового балона ця відстань склала 15, 19 і 25 см відповідно. Діаметр стравохідного балона в медіастинальній ампулі у всіх пацієнтів з аГСОД був від 27 до 32 мм. Причому у 11 пацієнтів між стравохідним балоном і просвітом шлунка, на рівні ГСОД радіально визначався повітряний прошарок 3—7 мм завтов­шки. Довжина медіастинально? ампули у пацієнтів з аГСОД склала від 17 до 35 мм.

У двох пацієнтів діагноз ГСОД був виключений на підставі наявності абдоміналь­ної позиції стравоходу. Діаметр стравохідного балона в наддіафрагмальній частині у цих пацієнтів склав 25 і 26 мм з його щільним приляганням до стінок стравоходу.

Запропонований метод діагностики володіє високою інформативністю у вияв­ленні аксіальної кардіальної ГСОД завдяки точному визначенню ступеня зміщення СШП і частини шлунка до медиастинуму.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....
nasturtsiya   Ботанічна характеристика настурції Настурція представляє собою багаторічна рослина (для...