Достовірний факт

Людина на 70% складається з води.

ЛАПАРОСКОПІЧНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯ У ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ

Дудченко М. О., Кравців М. І., Ляховський В. І., Люлька О. М.

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

В Україні захворюваність на гострий холецистит посідає третє місце серед усіх гострих захворювань органів черевної порожнини. У 94—96% хворих причиною виникнення гострого холециститу є жовчнокам'яна хвороба. Лапароскопічна холецистектомія є методом вибору при гострому калькульозному холециститі. Однак, деякі тактичні питання хірургічного лікування залишаються дискусійними.

Мета дослідження. Порівняти результати лікування хворих на гострий неускладнений калькульозний холецистит, які перенесли "ранню" лапароскопічну холецистектомію (РЛХЕ) та тих, що отримали консервативне лікування з наступною "плано­вою" лапароскопічною холецистектомією (ПЛХЕ).

Проведено порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування 92 пацієнтів

3    гострим калькульозним холециститом, які перенесли РЛХЕ або ПЛХЕ лапаро­скопічну холецистектомію в хірургічному відділенні 2—ої міської клінічної лікарні м. Полтави за період з 2012 по 2015 рр. Хворі, у яких здійснена РЛХЕ, склали першу групу дослідження, а пацієнти, у яких виконувалася ПЛХЕ, були включені у другу гру­пу.

При порівнянні двох груп за віком, статтю, важкістю стану хворих, клінічними форми запального процесу статистично значимої відмінності не було.

РЛХЕ була визначена як операція, що виконувалася протягом 72 годин з момен­ту госпіталізації або протягом 7 днів після появи перших симптомів. ПЛХЕ була виз­начена як операція, що виконувалась під час другої госпіталізації, після принаймні

4     тижнів від початку симптомів. Пацієнти, виписані після консервативного лікуван­ня, які мали рецидив симптомів і були повторно госпіталізовані та перенесли термінову лапароскопічну холецистектомію, були включені в другу групу для аналізу.

Усі операції виконувалися на лапароскопічній апаратурі фірми "ЗЛЕПС" (м. Ка­зань), під ендотрахеальним наркозом за стандартною чотирьох портовою методи­кою в американському варіанті.

При проведені аналізу встановлено, що катаральний холецистит спостерігався у 34 (36,9%), флегмонозний — у 40 (43,5%), гангренозний — у 18 (19,6%) пацієнтів.

Оцінювали характер та кількість ускладнень у ранньому післяопераційному періоді. У 8 (8,7%) хворих спостерігалися наступні ускладнення: інфікування умбілікальних ран — 4 (РЛХЕ — 2, ПЛХЕ — 2), інфільтрат підпечінкового простору — 2 (РЛХЕ — 1, ПЛХЕ — 1), підтікання жовчі по зовнішньому дренажу — 3 (РЛХЕ — 1, ПЛХЕ — 2), кровотеча в черевну порожнину з троакарної рани — 2(РЛХЕ — 1, ПЛХЕ — 1). З приводу кровотечі у двох хворих було проведено релапароскопію. У 3 хворих було поєднання двох ранніх ускладнень.

Проте, статистично значимої відмінності між групами стосовно ранніх післяо­пераційних ускладнень не було (p>0,05). В обох групах летальних випадків або кон­версії не було.

Лапароскопічна холецистектомія є безпечною процедурою у лікуванні гострого калькульозного холециститу.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...